Přihlásit

FLD ČZU v Praze zahájila provoz Dřevařského pavilonu

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU vstoupila do roku 2016 se staronovým děkanem Markem Turčánim a s novým Dřevařským pavilonem plným moderních a zajímavých technologií, které nabízejí inovativní rozměr dřevařského výzkumu a výuky studentů. S jakými vizemi vstupuje Marek Turčáni do druhého funkčního období a jak si představuje fungování Dřevařského pavilonu? Na to se Marka Turčániho zeptala v rozhovoru redakce Lesnické práce.

 

 

Doporučený FLD ČZU v Praze zahájila provoz Dřevařského pavilonu

Foto: Budova dřevařského pavilonu FLD. "Aktivity v Dřevařském pavilonu vnímám také jako velkou šanci pro zvýšení využití dřeva jako obnovitelného přírodního zdroje v ČR," říká děkan Marek Turčáni.

Kompletní rozhovor najdete v Lesnické práci 3/2016.

- Na konci roku 2015 jste úspěšně zkolaudovali a na počátku roku 2016 slavnostně otevřeli Dřevařský pavilon. Jak vznikala prvotní myšlenka této rozvojové aktivity?

Prvotní myšlenka nebyla směrována k vzniku Dřevařského pavilonu FLD, ale k rekonstrukci původní budovy, která zde stála a absolutně nevyhovovala dnešním standardům výuky. Proto jsem inicioval v první fázi vznik dvoupatrové budovy. Až následně po diskuzi s panem rektorem ČZU profesorem Balíkem, který navrhl vybudování větší, komplexnější budovy, doznala stavební část pavilonu nynější podobu. Domluvené rámce jsem postoupil našim dřevařům, aby dotvořili schéma vnitřních prostor a vybavení dle potřeb fakulty. Tady patří dík Martinu Böhmovi a Janu Bombovi, kteří tomuto úkolu věnovali hodně času. Samozřejmě, v těchto podstatně větších prostorách našli umístnění i výukové prostory a prostory pro laboratoře lesnické části fakulty. Následně jsme připravili projekt do operačního programu Věda, výzkum a inovace, a to včetně přístrojového vybavení, na které mělo být alokováno přibližně 100 mil. Kč. Projekt nám byl přidělen v dubnu 2014 a začali jsme soutěž o zhotovitele stavby. První soutěž jsme zrušili z důvodu komplikací a na Vánoce 2014 jsme vypsali soutěž druhou, která byla úspěšná. Smlouva se zhotovitelem stavby byla podepsána v březnu 2015 a 16. dubna 2015 jsme poklepali základní kámen. Kolaudace proběhla 26. listopadu 2015 (nabyla právní moci 7. prosince 2015) a do konce roku byla budova kompletně zařízena a vybavena. Ve stavební části bylo proinvestováno více než 150 mil. Kč a nakoupili jsme zařízení a přístroje za více než 110 mil. Kč.

- Jakým způsobem bude financován provoz pavilonu?

Financování provozu budovy je hlavně z rozpočtu FLD a ČZU vzhledem k převážnému využití pro vzdělávací činnost. Částečně plánujeme pavilon financovat z projektových prostředků. Návratnost investice je nastavena prostřednictvím monitorovacích indikátorů, které jsou dané pravidly rozhodnutí o udělení dotace z MŠMT a kterými jsou počty studentů a doktorandů a určitý transfer technologií do provozu. To všechno minimálně v průběhu 5letého období udržitelnosti.

- Shrňte prosím stručně hlavní účel pavilonu.

Pavilon je technologická platforma, zaměřená na praktickou výuku dřevařských oborů, výuku všech oborů FLD a značné části studentů FŽP a v neposlední řadě na vědecko-výzkumné účely. Nadstavbou, o kterou máme velký zájem, je spolupráce s lesnickým i dřevařským provozem, vývoj nových materiálů a technologií a jejich zavádění do lesnicko-dřevařského provozu. To všechno s jedním z našich nejdůležitějších cílů: zvýšením využití dřeva jako obnovitelného přírodního zdroje v České republice.

Elektronový mikroskop (umožňuje až milion násobné zvětšení).

- Očekáváte v souvislosti s vybudováním Dřevařského pavilonu navýšení počtu studentů a pedagogů dřevařských oborů?

Nemáme představu o výrazném navyšování studentů dřevařských oborů, spíše bychom chtěli současné počty stabilizovat, ale výrazně zvýšit kvalitu uchazečů a samozřejmě i kvalitu absolventů. Samozřejmě možnosti, které pavilon poskytuje, si budou vyžadovat zvýšení kvality, ale i rozšíření odbornosti pedagogů, kteří tady budou dřevařské obory vyučovat.

- Jaká je vaše představa o budoucím využití a udržitelnosti kapacit?

Pavilon má potenciál pro spolupráci s komerční sférou. Bude to však chtít najít lidi, kteří budou schopni tento potenciál efektivně využívat. V roce 2016 bude provoz pavilonu testován a budeme hledat optimální režim fungování. Předpokládám, že naplno se všechny aktivity rozběhnou v roce 2017, a pak budeme postupně některé technologie doplňovat a optimalizovat. To ale ve značné míře bude záviset i na schopnosti našich dřevařů získat projektové prostředky a věnovat těmto aktivitám čas a energii.

- Jak by měla vypadat spolupráce jednotlivých částí nového pavilonu s praxí?

Vzhledem k existenci několika specializovaných pracovišť budou podoby spolupráce rozdílné. Obecně lesnicky orientované laboratoře jsou už v současnosti zapojené do výzkumných projektů. U dřevařských pracovišť na nás čeká velká práce komunikovat s dřevařskými firmami a nabízet špičkové technologie DP FLD pro vývoj nových výrobků a postupů.

- Budete se soustředit na výzkum pouze českých dřevin nebo počítáte i s výzkumnými aktivitami zaměřenými na cizokrajné dřeviny?

Už před dokončením pavilonu jsme navázali spolupráci s několika firmami, které dovážejí cizokrajné dřeviny a mají eminentní zájem o testování vlastností dřeva u těchto komodit.

- Jaký bude v případě činností spojených Dřevařským pavilonem poměr základního a aplikovaného výzkumu?

Pavilon má potenciál jak pro základní, tak i aplikovaný výzkum. Tento poměr ale není stanoven tímto potenciálem, ale lidmi, kteří tento potenciál mohou využít. A právě v kvalitě lidí v dřevařské části fakulty vidím ty největší rezervy, na jejichž zlepšení musíme intenzivně pracovat a doplnit naše dřevařské katedry schopnými manažery i zkušenými vědecko-vývojovými pracovníky.

Pohled na jednu z obrazovek při analýze vláknité desky.

- Plánujete na FLD nějaké další podobně velké projekty?

FLD v období 2003–2011 téměř vůbec neinvestovala do investičního rozvoje. Z toho vyplývá obrovský dluh v technologickém vybavení, který jsme postavením a vybavením Dřevařského pavilonu jenom částečně snížili. Nejsem ani zdaleka spokojen s tím, co v současnosti fakulta má k dispozici – a to hlavně její lesnická část, kterou musíme rychle a ve velkém rozsahu dobudovat. V současnosti pracujeme na architektonickém a technickém řešení high-tech technologicko-výukového pavilonu FLD, kde by měli být špičkové technologie z oblastí dálkového průzkumu Země, GIS a využití 3D projekcí pro modelování dat a dalších několik vysoce kvalitně vybavených laboratorně-výukových prostorů pro ochranu lesa, myslivost, ergonomii a balistiku, entomologii, speciální dřevařskou výrobu, výuku protipožárních technologií v lesnictví i dřevařství a zoologii. Čeká nás také rekonstrukce naší starší budovy a rádi bychom dobudovali i areál Truba v Kostelci nad Černými lesy jako Centrum zakládání, pěstění lesa a lesnického vzdělávání. Samozřejmě bylo by vhodné, abychom i v této souvislosti měli lepší možnosti pro využití účelového zařízení ČZU – Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy, jehož hlavním posláním je podpora praktické výuky studentů ČZU, hlavně FLD. Plánujeme taky dobudování Arboreta FLD v Kostelci nad Černými lesy a to dobudováním technických sítí (závlah a elektřiny) a modernizací a zvýšením atraktivity vzdělávacího procesu (např. vybudováním interaktivního informačního systému a naučných stezek v korunách stromů).

 

Děkuji za rozhovor (9. 2. 2016), Jan Příhoda

Kompletní rozhovor najdete v Lesnické práci 3/2016.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

Lesnictví

Valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR schválila dne 22. října 2020 vznik Lesnicko-dřevařského fondu. Ten je určen ke zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a...

Trubači Markazíni vydali nový videoklip „Voda“

Trubači Markazíni vydali nový videoklip „Voda“

Lesnictví

Po populárních hudebních videoklipech trubačské skupiny Markazíni „Brouka hledej“ a „Zalesňovací“ přichází hudebníci s novým videoklipem na aktuální téma „Voda“, který vznikl jako pokračování úspěšné...

Bobcat „Next is Now“: převratná změna  v odvětví kompaktních strojů

Bobcat „Next is Now“: převratná změna v odvětví kompaktních strojů

Komerční zpráva

Bobcat uvádí na trh nové produkty, vstupuje na nové trhy a inovuje ve všech oblastech. Uplynulých 60 let produkty Bobcat definovaly globální odvětví kompaktních strojů...

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

Lesnictví

V minulosti byla tažná síla koní celoročně využívána v dopravě, průmyslu, dolech, v zemědělství a ke mnoha dalším činnostem. Vlivem působení řady faktorů dnes vede...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:12421

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:8097

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4236

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:3651

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby