Logo
Vytisknout tuto stránku

Hnutí Duha: MŽP zrušilo výjimku pro zásahy v rezervaci Suchý vrch (ČTK)

Jeseník 12. dubna (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí, jímž Správa CHKO Jeseníky loni povolila intenzivní zásah proti kůrovci v přírodní rezervaci Suchý vrch. Proti rozhodnutí Správy CHKO se odvolalo Hnutí Duha se Společností přátel Jeseníků. Ekologové tvrdí, že na Suchém vrhu bylo povoleno i kácení kůrovcem napadených stromů a používání toxických látek. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pod kterou CHKO Jeseníky spadá, podle její mluvčí Karolíny Šůlové rozhodnutí prostuduje.

"Během příštího týdne jej prostudujeme a rozhodneme o dalších krocích. Ministerstvo se nezabývalo vypořádáváním jednotlivých odvolacích námitek spolku, ale požaduje doplnit přezkoumatelnou správní úvahu," řekla Šůlová.

Správa CHKO v případu loni v listopadu udělila výjimku ze zákona. V rezervaci Suchý vrch jsou podle zákona negativní lidské zásahy zakázány, avšak Správa CHKO Jeseníky je podle Miroslava Kutala z Hnutí Duha povolila na žádost vlastníka lesů - Biskupských lesů. "Tato malá rezervace o rozloze sotva 50 hektarů chrání vzácnou přírodu horského suťového lesa, kde rostou stromy staré až několik set let a žijí chráněné druhy živočichů, například vzácné druhy sov," uvedl Kutal.

Společnost přátel Jeseníků v odvolání zmínila bod rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky, který připouští použití destruktivních lesnických zásahů i v tzv. pásmu B rezervace s lesy starými až 170 let. Ministerstvo podle Kutala upozornilo, že podmínka je nekonkrétní. "V praxi by tak mohla nastat spíše zmatená situace bez jasně stanovených pravidel a riziko ještě vážnějšího poškození přírody rezervace," řekl Kutal.

Správa CHKO podle Kutala povolila užití intenzivních technologií na 86 procentech území rezervace Suchý vrch až do roku 2020. I když většina zásahů byla plánována jako ekologicky šetrnější odkorňování stromů nastojato, na části území správa povolila i kácení stromů a umožnila použití chemických přípravků.

Kutal upozornil, že v okolí rezervace Suchý vrch jsou tisíce hektarů hospodářských lesů zasažených kůrovcovou kalamitou. "Kácení v malém ostrůvku divoké přírody, který je obklopen rozsáhlými hospodářskými lesy napadenými kůrovcem, nemá na šíření kůrovcové kalamity vliv. V sousedství rezervace je řada kůrovcových ohnisek a v jejím okolí loni i letos probíhají masivní těžby a vznikají holiny," uvedl.

Ekologové tvrdí, že lesy v rezervaci je třeba ponechat přirozenému vývoji a lidské zásahy co nejvíce omezit. Smrkové monokultury v okolí rezervací by měly nahradit nové porosty s převahou buků a jedlí.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.