Logo
Vytisknout tuto stránku

Na pravém břehu Dyje vyroste nový lužní les (novinykraje.cz)

Na pravém břehu Dyje mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vysadilo Povodí Moravy nový lužní les, který je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka.

Práce na obnově přirozeného vodního režimu lokality trvaly téměř rok. Vylepšily také protipovodňovou ochranu Drnholce. Niva leží mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí v katastrálním území Novosedel. „Odstranili jsme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka jsme navíc vytvořili mokřad s tůní,“ vysvětlil Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Celý článek najdete zde

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.