Logo
Vytisknout tuto stránku

Dohodli se na podpoře (Tachovská Jiskra)

Název: Dohodli se na podpoře
Zdroj: Tachovská Jiskra
Datum: 11.04.2007
Autor: Miloš Němec
Rubrika: Tachovská Jiskra

Tachovsko - Dohoda mezi Lesy České republiky a Správou Chráněné krajinné oblasti Český les byla uzavřena.   Smlouvu o spolupráci podepsali za Lesy České republiky ředitel plzeňského krajského inspektorátu Ivan Klik a vedoucí Správy Chráněné   krajinné oblasti Český les Jindřich Horáček. "Cílem uzavřené rámcové smlouvy je vzájemná informovanost, společná příprava a realizace akcí řešících problematiku ochrany přírody a krajiny Českého lesa," informoval nás Ivan Klik. Předmětem uzavřené smlouvy je vytvoření podmínek pro spolupráci   v oblastech právě ochrany přírody a krajiny v Českém lese.   Chybět nebude ani osvěta, vzdělávání a vědecký výzkum. "Obě zúčastněné strany se ve smlouvě zavázaly ke spolupráci svých pracovníků a k vzájemné podpoře svých aktivit v oblasti Českého lesa," uvedl ředitel plzeňského   inspektorátu Ivan Klik. Včetně výměny výsledků výzkumných prací, poskytování technického zázemí a spolupráce při osvětě návštěvníků oblasti. "Tato smlouva o spolupráci obou stran je významným mezníkem v aktivním přístupu k ochraně přírody," řekl Jindřich Horáček, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český les. "Lesy České republiky, jako majoritní správce lesů na území CHKO, jsou naším klíčovým partnerem při prosazování myšlenek přírodě blízkého způsobu hospodaření v lesích. Realizaci vzdělávacích a výzkumných projektů a samozřejmě také ovlivňování rozvoje turistického ruchu. Dohoda dále umožní užší spolupráci při společné prezentaci tak jedinečné přírody, jakou se může Český les pochlubit," uzavřel vedoucí správy Jindřich Horáček.

 Miloš Němec

Foto - Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsali Ivan Klik a vedoucí Správy CHKO Český les Jindřich Horáček (vpravo).
Foto M. Němec

 

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.