Logo
Vytisknout tuto stránku

Rozhovor se Stanislavem Polákem, ředitelem Nadace dřevo pro život (Zemědělec)

* Jak hodnotíte letošní Týden lesů a jaké akce v jeho rámci proběhly?

Cílem akce, kterou organizovala už po sedmé Lesní pedagogika, je umožnit lidem navštívit les s odborníky - lesníky, kteří mu rozumějí. Lesníci po celé republice spojili své síly, aby během jednoho měsíce oslovili veřejnost obdobným způsobem -jedním tématem, jednotnými materiály a podobnými aktivitami. Tento koncept se v minulosti osvědčil a veřejnost na něj velice pozitivně reaguje. V loňském roce se k Týdnu lesů odehrálo 111 standardních akcí s 3705 účastníky a 13 velkých hromadných akcí s 1995 účastníky. Letos se Týden lesů konal na téma Dřevo je cesta k rovnováze na Zemi, což je název osvětové kampaně, kterou organizuje Nadace dřevo pro život. Děti i dospělí se tedy v rámci této celorepublikové akce dozvěděli, jak významnou roli hraje lesník při péči o les a že právě díky tomu je naše dřevo naší obnovitelnou surovinou.

* Čím se samotný projekt Dřevo je cesta zabývá a kdo se do něj může zapojit?

Projekt vysvětluje veřejnosti, že využívání dřeva, naší významné obnovitelné suroviny, chrání životní prostředí a je proto cestou k rovnováze na Zemi. Jedná se o osvětovou kampaň, která je cílená na širokou veřejnost a také lesnicko-dřevařský sektor. Naším cílem je zvýšit zájem o české dřevo u našich obyvatel. Kromě mediální kampaně vytváříme také komunitu příznivců tohoto projektu, jelikož právě díky jejich osobnímu zapojení se kampaň může šířit opravdu efektivně. Do kampaně se může zapojit každý. Stačí se registrovat na webu www.DrevoJeCesta.cz a my zájemce kontaktujeme s bližšími informacemi. Přihlásit se mohou jak sami čtenáři, jako fyzické osoby, tak podniky, instituce a další subjekty pracující se dřevem, tedy živnostníci a právnické osoby. Pokud tak učiní, dostanou se do komunity společně smýšlejících lidí. My jim navíc dodáme informační materiály, které jim pomohou šířit dobrou pověst českého lesnictví a dřeva. Do projektu se v tuto chvíli zapojilo 35 subjektů pracujících se dřevem a už v červnu se přidají další členové. Z těch současných zmiňme například Ministerstvo zemědělství, Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., odborné školy, média, stavařské firmy, výrobce peletek, ale i hraček z Valašska. Každou neděli představujeme jednoho z nich na facebookové stránce www.facebook.com/DrevoJeCesta a jejich úplný seznam je k nalezení také na našem webu.

* Co je předmětem činnosti Nadace dřevo pro život a jaké jsou jeji aktivity a cíle?

Záměrem a cílem založení Nadace dřevo pro život v roce 2005 bylo vytvoření instituce, která by se dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky. Nadace proto ve svých projektech vysvětluje, že se nemusíme o naše lesy bát Ukazujeme, že naši lesníci se o české lesy starají trvale udržitelným způsobem, a proto je české dřevo obnovitelná surovina, kterou je správné využívat. Naše projekty se tematicky zaměřují na tři oblasti: les - dřevo - ochrana životního prostředí. Lesu jako trvale udržitelnému zdroji dřeva se věnuje zejména projekt Do lesa s lesníkem. V rámci tohoto projektu s námi vyrazí každoročně kolem 1200 dětí z celé republiky do lesa, aby jej poznalo očima lesníka. Formy využití dřeva ukazuje například soutěžní anketa Dřevěná stavba roku, do které se v roce 2017 přihlásilo 113 dřevěných staveb, jako jsou hřiště, konstrukce, dřevostavby, sruby, roubenky i interiéry. Soutěžní díla hodnotilo dvanáct odborných porotců a široká veřejnost jim poslala skoro 50 tisíc hlasů. Pro. studenty vysokých škol pořádáme soutěž Stavby s vůní dřeva, kam se studenti mohou hlásit až do 30. června letošního roku. Soutěže se účastní ti nejlepší studenti navrhující dřevěné stavby z jedenácti fakult České i Slovenské republiky. Tématu ochrany životního prostředí se pak věnuje výše uvedená osvětová kampaň Dřevo je cesta. Nadace dřevo pro život má ale mnoho dalších projektů, jejich úplný přehled najdou čtenáři na www.DrevoProZivot.cz.

Oldřich Přibík

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.