Logo
Vytisknout tuto stránku

Současná kůrovcová kalamita v lesích a její dopady do rozpočtů obcí (denik.obce.cz)

Probíhající klimatická změna se projevuje zejména dlouhodobým a výrazným snížením množství srážek a současným zvyšováním průměrné roční teploty. Tyto dva faktory pak výrazně ovlivňují zejména lesní hospodářství, pro které je charakteristická dlouhá doba růstu lesních porostů, daleko přesahující lidský produktivní věk.

Současná kůrovcová kalamita v suchem oslabených, zejména smrkových porostech, se může v ekonomice lesních majetků, které tyto porosty vlastní, projevovat dvěma způsoby.

Celý článek je zde.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.