Logo
Vytisknout tuto stránku

RescEU – spolehlivý evropský mechanismus civilní ochrany (TZ Ewing)

Komisař OpEd Janez Lenarčič na téma rescEU a mechanismu civilní ochrany EU

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým čelíme. Přináší s sebou požáry, které ničí lesy i města,
katastrofické bouře a povodně pustoší obydlené oblasti a vyhánějí obyvatele z jejich domovů. Takové
události si každoročně vyžádají tisícovky životů.

PŘÍRODNÍ POHROMY SE TAK STÁVAJÍ BĚŽNOU SOUČÁSTÍ NAŠICH ŽIVOTŮ A NEVYHÝBAJÍ SE ŽÁDNÉ ZEMI.

Jenom v roce 2017 spálily lesní požáry v Evropě více než 1,2 milionu hektarů půdy a vyžádaly
si 127 lidských životů, a to včetně hasičů, kteří zasahovali.1 V roce 2019 požáry ovlivnily i polární kruh.
V jejich důsledku se vytvořila oblaka popela a kouře, která byla větší než rozloha Evropské unie.2 Letos v létě
jsme byli také svědky toho, že černý kouř zcela zakryl oblohu od Sibiře po Brazílii, od Středomoří po Arktidu
a vyžádal si tragickou ztrátu životů i škody na majetku.

ABYCHOM SE S TOUTO STÁLE NEBEZPEČNĚJŠÍ HROZBOU VYPOŘÁDALI, MUSÍME PŘIZPŮSOBIT MECHANISMY, KTERÉ NÁM UMOŽNÍ VČAS ZAREAGOVAT.

Pokud přijde přírodní pohroma, musíme být schopni silné, rychlé a dobře koordinované reakce. Musíme
investovat do prevence a lepší připravenosti. A zejména musíme jednat společně. Žádná země by se neměla
vypořádávat s přírodními pohromami sama. Přesně to od nás naši občané očekávají – solidarita je hlavním
pilířem a silnou stránkou Evropské unie.

Od roku 2001 má Evropa společný mechanismus civilní ochrany EU – systém reakce na přírodní pohromy,
který umožňuje zemím zasaženým mimořádnými událostmi zavolat si pomoc z ostatních evropských zemí.
V minulosti byl tento systém úspěšně využit více než 300krát v rámci EU i mimo ni.

Zmíněný mechanismus je nyní ještě silnější díky rescEU – rezervě kapacit, v nichž na evropské úrovni byly zjištěny konkrétní nedostatky, například v počtu helikoptér, hasičských letadel nebo jiných zdrojů. Takové kapacity je možné nasadit okamžitě, aby podpořily ty v jednotlivých zemích. Tento nový systém není jen „bezpečnostní sítí“ odborníků, týmů a vybavení – posiluje i naši společnou schopnost zabránit pohromám, připravit se a reagovat na ně.

PROČ POTŘEBUJEME SILNĚJŠÍ A ROBUSTNĚJŠÍ SYSTÉM?

Extrémní povětrnostní podmínky ještě zvýšily potřebu evropských zemí vzájemně si pomáhat, především pokud pohromě čelí několik z nich současně. V předcházejících letech některé země zasažené požáry neobdržely adekvátní pomoc, protože žádná jiná země v tu dobu neměla dostatečnou kapacitu, aby poskytla hasiče nebo hasičská letadla.

K takové situaci by už nikdy nemělo znovu dojít. V srpnu roku 2019 čelilo Řecko mimořádné události: po celé zemi během 24 hodin vypuklo celkem 56 lesních požárů. Mechanismus civilní ochrany EU neprodleně zareagoval a aktivoval vůbec poprvé rezervu rescEU.

Do postižené oblasti byla vyslána tři letadla z Itálie a Španělska, která Řecku pomohla požáry zvládnout.
Jsem vděčný všem zemím za jejich pomoc a příspěvek do rescEU. Jsem hrdý na všechny hasiče i ostatní členy záchranných složek z celé Evropské unie, kteří neustále nasazují své životy, aby zachránili ostatní a minimalizovali ekologické i ekonomické ztráty.

MECHANISMUS CIVILNÍ OCHRANY EU JE VÝJIMEČNÝ SYSTÉM.

Chci i nadále spolupracovat s členskými státy EU, abychom společně využili plného potenciálu nového sboru rescEU a zajistili to správné vybavení, díky kterému se můžeme vypořádat s celou řadou mimořádných událostí. Je to naprosto nezbytné, pokud má Evropa i nadále hrát klíčovou roli při vypořádávání se se stále závažnějšími pohromami a pomáhat lidem, kteří pomoc doma i v zahraničí potřebují.

Janez Lenarčič
evropský komisař pro řešení krizí

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.