Logo
Vytisknout tuto stránku

Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lese a myslivosti k 1. 12. 2019 (enviweb.cz)

V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů převážně z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Ve stručnosti se vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto dotační programy:
finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtů krajů), finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti, úhrady nákladů podle lesního zákona, služby poskytované vlastníkům lesů, podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství, dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin, vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Celý článek naleznete zde.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.