Logo
Vytisknout tuto stránku

ALDP má nové vedení (TZ ALDP)

Předsednictvo Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) s účinností od 5. 12. 2019 zvolilo na další dvouleté období předsedou Tomáše Paříka. Místopředsedou se stal Luděk Szórád, dalšími členy předsednictva jsou Petr Jelínek, Ivo Klimša a Ivan Ševčík.

ALDP bude s novým vedením pokračovat v dosavadní činnosti, tedy prosazovat oprávněné zájmy svých členů a přispívat ke kultivaci a pozitivnímu rozvoji podnikatelského prostředí v lesnicko-dřevařském sektoru. Prostředkem dosažení svých cílů je konstruktivní jednání a spolupráce s ostatními složkami občanské společnosti, jakož i se všemi orgány správy státu a Evropské unie.

Mezi významné partnery, s nimiž bude i nadále ALDP vést diskuzi, patří zejména Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

O Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) sdružuje významné lesnické společnosti a největší zpracovatele dřeva v České republice. Firmy sdružené v ALDP obsluhují více než 80 % komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v České republice.
Asociace vyvíjí činnost na celém území České republiky. Spolupracuje přitom s ostatními profesními svazy a dalšími občanskými sdruženími lesnicko-dřevařského sektoru, stejně tak i se všemi orgány státní správy ČR a EU s cílem prosazení oprávněných zájmů svých členů.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.