Logo
Vytisknout tuto stránku

Voda se znovu rozlije do lesa (5plus2)

BŘECLAVSKO / Kdysi se tady voda z Dyje i přilehlých potoků rozlévala daleko do krajiny. V sedmdesátých letech však byly toky uměle narovnány, hlavně kvůli snaze o odvodnění okolních polí a luk. Teď by se Baštýnský potok u Novosedel a Jevišovky měl znovu dočkat své někdejší rozvlněné podoby. Povodí Moravy chce v jeho okolí obnovit přirozený vodní režim lokality nivy. Pracovat se bude mezi potokem, železniční tratí a řekou Dyjí. Součástí prací bude i vysazení druhově bohatého lužního lesa. Hotovo má být na začátku zimy letošního roku. Vodohospodáři do projektu investují více než 18 milionů korun.

„Odstraníme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme," vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Voda se má podle jeho představ rozlévat do zalesněné části nivy. „V lokalitě proto vysázíme skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných. Během prací dojde nejen k revitalizaci vlastního Baštýnského potoka, ale také vybudujeme mokřad s tůní," popisuje.

Celý článek najdete v 5plus2.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.