Logo
Vytisknout tuto stránku

Lesy města a aktuální starosti (ceskolipsky.denik.cz)

V posledních letech se nápadně často a nápadně silně objevují škůdci lesních porostů kůrovci, kteří jsou specializováni na dřevinu smrk ztepilý.

"Obecně převažuje názor, že jde o souvislost s oteplováním klimatu. Ve Střední Evropě převažovaly v lesích smrkové monokultury. Smrk dával majitelům největší výnos, což je zkušenost posledních dvou staletí.

Dnes jsme v situaci, že musíme chtě nechtě těžit i z předmýtního věku v celých porostech, abychom lavinovitého šíření škůdců zastavili, nebo alespoň zabrzdili. A tak je ve Střední Evropě přebytek nezpracované smrkové kulatiny, kterou obchodníci vyvážejí do Číny. Přebytek smrkové kulatiny tlačí ceny dolů a tak se vlastníci lesů dostávají do finančních potíží. Les musí být 100 roků pěstován, aby potom mohly být prodány kmeny. Les vyžaduje každoroční péči od vysázení desetkrát více stromků, z nichž potom bude na prodej jen jedna desetina kusů ve stoletých rozměrech. Mladé kultury nutno ožínat, aby je nedusila buřeň a před každou zimou ošetřovat nátěrem jednotlivé vršky, aby je neokousala lesní zvěř. Následují výchovné zásahy prořezávkami tak, aby se na porostu vytvořil zápoj korun. Současně se odstraňují jedinci chřadnoucí, nebo souše.

Celý článek najdete zde.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.