Logo
Vytisknout tuto stránku

Co s přemnoženou spárkatou zvěří (ČT 1)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Národní park Šumava řeší, co s přemnoženou spárkatou zvěří. Omezováním jejího počtu se lesníci snaží chránit hlavně listnaté stromy, které jeleni nebo srnci ničí. Park uvažoval i o možnosti střílet jeleny v přezimovacích oborách. Od tohoto plánu ale zatím upustil.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor
100 kusů jelení zvěře zbývá odlovit ještě do konce března. Park zároveň navrhl možnost regulovat zvěř v přezimovacích oborách. Sem se jeleni stahují zpravidla na konci prosince.

Jan DVOŘÁK, mluvčí, Správa NP Šumava
Naše plány péče se velmi už podobají plánům péče sousedního Národního parku Bavorský les, kde právě s tou možností regulace zvěře v jeleních obůrkách pracují už několik let.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor
Proti odstřelu přímo v přezimovacích obůrkách protestovala řada šumavských obcí. Tuhle možnost nakonec správa parku z plánu péče vyškrtla. To ale neznamená, že se národní park k tomuto postupu vrátit nemůže. Státní správa by ale na odstřel v oplocených částech šumavského lesa musela vydat výjimku.

Jan KOZEL, náměstek ředitele, Správa NP Šumava
My regulací početnosti sledujeme to, že se budou obnovovat snad dřeviny, že se bude obnova jedle, aniž bychom museli vynakládat velké prostředky na jejich ochranu třeba mechanickou, nějakými ploty nebo repelenty.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor
Díky odlovu se škody na porostech nezvyšují. Spárkatá zvěř je totiž v současnosti přemnožena v celé Evropě.

Václav HŘEBEK, vedoucí Územního pracoviště Borová Lada, NP Šumava
Tady asi nahoře uvidíme, že i pokusujou ty terminály, okusujou větvičky a tím vlastně brání přírůstu a standardnímu klasickýmu růstu dřeviny. Když je to takhle hodně poškozený tak většinou ten stromek uhyne, anebo roste, ale s velkým poraněním, a tudíž potom s velkou hnilobou dřeva.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor
V takzvaných území bez lovu, která jsou špatně přístupná, měli úlohu lovců převzít vlci. To se podařilo jen částečně. Část jelení zvěře se totiž před nimi stáhla do podhůří Šumavy. Zdeněk Mlnařík, Česká televize.

 

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.