Logo
Vytisknout tuto stránku

Systém služby v Lesích – systém moci a zkázy (Lidové noviny)

DISKUSE

V obchodu je klientem ten, kdo platí. Když Lesy České republiky nakupují služby, klientem je státní podnik. Teprve sekundárním produktem šibalského systému „komplexního outsourcingu služeb s prodejem dřeva při pni" je, že po dodání služby (skácení a odvětvení stromu) se stává dodavatel služby i kupcem dřeva. A tedy i klientem svého klienta. Tímto trikem se systém služby mění v systém moci. Když se dodavatelé, kteří mají službu poskytovat v souladu s potřebami klienta, stanou i jeho klientem, a tím i držitelem moci nad ním, pak se suverenita Lesů ČR, svoboda trhu a respekt k oborovým zákonům a potřebám Lesů stávají pouze prázdnými hesly. A lživé tvrzení šíbrů, že státní podnik neumí podnikat, pravdou.
Lesy ČR jsou k tomuto stavu řízeny již 28 let. Jako krmelec všemožných šíbrů a poslední léta i jako největší odchovna kůrovce v EU fungují skvěle.

Nepostižitelní

V nálezu České inspekce životního prostředí z roku 2018 je důkazů o porušování zákonných povinností v lesích státu tolik, že je s podivem, že v souladu s § 45 lesního zákona nedošlo u Lesů ČR k odebrání licence odborného lesního hospodáře. Stejně tak je s podivem, že jejich dodavatelům služeb, včetně organizátorů aukcí dřeva „na pni", kteří se zásadním způsobem podíleli na rozšíření kůrovcové kalamity, nebyla už v roce 2015 dána červená karta do dalších zakázek. Nikdo je sice nevolil, přesto mají na správu státních lesů větší vliv než sněmovna a vláda. Prostřednictvím provázaných „think thanků", dlouhodobě selhávající akademické sféry a konečně i PR samotných Lesů ČR napsali už nejeden příběh „o zlém smrku a klimatické změně".
Uvěřit, že se v Lesích ČR pod vedením Josefa Vojáčka staré tunely zazdívají a nové nestaví, je stejně odvážné jako uvěřit, že slovenská „gorila" nemá v ČR sourozence.

ZDENĚK VALNÝ

Celý článek najdete v LN.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.