Logo
Vytisknout tuto stránku

Zadržování vody v Brdech (ČT 1)

Jakub Železný, moderátor ČT
No, a s vodou se snaží lépe nakládat v Brdech. Správa chráněné krajinné oblasti začala napravovat nevhodná opatření z minulosti. Třeba příkopy, které odůvodňovaly louky. Nové tůně se už naplnily.

Milan Brunclík, redaktor ČT
Vypadá nedotčená. Tichý podzim kolem Padrťských rybníků ten dojem umocňuje, ovšem zdání klame.

Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny
Vidíte, že tady vedlo péro, který vlastně drénovalo tu louku, takže ta voda vlastně tady z té lokality odtékala velmi rychle.

Milan Brunclík, redaktor ČT
Brdy patřily a vlastně pořád patří k odlehlejším regionům, které lidi tolik nepřetvořili tak jako krajinu jinde, ale ani jim se nevyhnuly meliorace a odvodňování podmáčených luk. Co jinde zaváděli zemědělci, tady udělala armáda. Odsud pálili dělostřelci. Nově tu vodu zadržuje 8 tůní. Ochránci přírody taky navrhli zpomalit kdysi napřímený a zahloubený potok meandry.

Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny
A zároveň snížit ty břehy tak, aby při vyšší vodě se to vlastně rozlévalo směrem do té louky. Ta lokalita tahleta byla podmáčenější vždycky, jo, ale naší snahou je, aby byla víc. Potřebujeme, aby ten les zase začal fungovat jako ta houba, která zadrží vodu a zároveň ve vhodnou dobu zase pustí.

Milan Brunclík, redaktor ČT
Kromě toho by se tu mělo dařit hmyzu, obojživelníkům a podmáčená krajina bude taky místem pro chráněné druhy rostlin.

Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny
Takže se tady na těch obnažených částech můžou chytit i kosatce sibiřské, které jsou na těch loukách za námi.

Milan Brunclík, redaktor ČT
Chráněná krajinná oblast vznikla z Vojenského újezdu v Brdech skoro před pěti lety. Podobné zásahy jako kolem Padrťských rybníků chystají její správci i na dalších místech. Milan Brunclík, Česká televize.

Česká televize

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.