Logo
Vytisknout tuto stránku

Kůrovcová kalamita ukazuje, proč by národní parky neměly být financovány z prodeje dřeva (ekolist.cz)

České národní parky mají vážný problém s financemi. Podstatná část prostředků na jejich správu pochází z prodeje vytěženého dřeva. Kůrovcová kalamita ale srazila cenu dřeva k zemi. Národní parky kvůli tomu pociťují výrazný výpadek příjmů. V Krkonošském národním parku hovoří o ztrátě třetiny příjmů, na Šumavě jde o polovinu příjmů oproti roku 2015.

„V minulosti jsme uváděli, že tržby za dřevo jsou zhruba jednou třetinou příjmů, druhou třetinou jsou dotace od zřizovatele, tedy od MŽP, a třetí třetinu představují příjmy ostatní – tržby ze vstupného do muzeí, z prodaného propagačního materiálu, z nájmů, z dalších mimorozpočtových zdrojů,“ popisuje mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Chřadnutí smrkových porostů a následná kůrovcová kalamita ale tento poměr změnila.

Celý článek najdete zde

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.