Logo
Vytisknout tuto stránku

Poslanci připravili návrh novely lesního zákona

Jak uvedlo 31. 1. v tiskové zprávě Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), návrh novely lesního zákona bude projednán na schůzi Poslanecké sněmovny začátkem března. Novela je podle sdružení kompromisem mezi vlastníky lesů a Ministerstvem zemědělství a přináší možnost odchýlit se od běžných pravidel hospodaření v přesně vymezeném, definovaném území zejména u nahodilých těžeb a zalesňování.

Doporučený Poslanci připravili návrh novely lesního zákona

Jedná se o zavedení mimořádného nástroje Ministerstva zemědělství jakožto vrchního orgánu státní správy lesů za účelem minimalizace škod na lesích. Novela ministerstvu umožní vyhlášení odchylných opatření pokud dojde k mimořádné kalamitní situaci na území dvou a více krajů.

SVOL v tiskové zprávě uvedlo, že ve vyhlášené kalamitní oblasti bude povinnost přednostně těžit a likvidovat stromy napadené kůrovcem, které představují akutní nebezpečí pro jeho další šíření. Těžba sterilních souší, které již nepředstavují pro les riziko, protože z nich kůrovec vylétl, ale bude moci být odložena na pozdější dobu; uvažuje se o dvou letech.

Novela vlastníkům také usnadní následnou obnovu lesů v kalamitních oblastech. Rozšiřuje možnosti užití sadebního materiálu k umělé obnově lesa pro zalesnění kalamitních holin a ochranu půdy před degradací. Umožňuje prodloužit dobu pro zalesnění a zajištění porostů, protože zejména na větších holinách o velikosti až několika stovek hektarů nebude možné dodržet zákonnou dobu pro zajištění porostu (5 let).

Cílem novely je pomoci vlastníkům lesů v kalamitních oblastech a ulehčit jim v těžké situaci i tím, že bude zjednodušena administrativa, evidence a nebudou muset plnit některé preventivní povinnosti v ochraně lesa, které za kalamitní situace již nemají smysl, například zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů a preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů," řekl František Kučera, předseda SVOL.

Návrh novely lesního zákona včetně důvodové zprávy zde

Platné znění zákona s vyznačením změn zde.

Podle TZ SVOL (31. 1. 2019), red.

 

 

Naposledy změněno: čtvrtek, 31 leden 2019 16:15

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.