Logo
Vytisknout tuto stránku

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Aktualizováno 6. 2. Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou. Platit budou okamžitě, projednávat se budou později. Vyplývá to z novely lesního zákona, kterou 5. 2. schválila vláda. Schválit ji musí ještě Parlament a podepsat prezident.

Doporučený Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Novela z dílny ministerstva zemědělství také nově zavádí povinnosti lesních hospodářů.

"V zájmu zvýšení efektivnosti ukládání omezení nebo zákazu vstupu do lesů za účelem ochrany lesů nebo ochrany návštěvníků lesů se proto navrhuje využít jako právní formu pro omezení nebo zákaz vstupu do lesů opatření obecné povahy, které by nabylo účinnosti dnem, kdy ho příslušný orgán státní správy lesů vydá (vyhlásí). Je totiž velmi důležité, aby v případech, kdy je to z důvodu ochrany lesů nebo ochrany návštěvníků lesů nezbytné, nabylo opatření obecné povahy účinnosti v reálném čase, kdy naléhavé důvody pro omezení nebo vyloučení vstupu do lesa nastanou, respektive trvají," uvádí příklad opatření obecné povahy důvodová zpráva novely. Dodatečně se bude moci nařízení projednat, nebo se k němu budou moci vznést námitky.

Novela také umožní, aby se mohla udělovat výjimka pro výsadbu nových stromů, pokud není reprodukční materiál správných semenáčků na trhu. Šlo by zase o opatření obecné povahy.

Zákon také umožní omezení jiných než nahodilých těžeb. Nahodilé těžby by se pak měly zpracovat v termínu, který státní správa určí. Zároveň by novela měla vlastníkům lesů umožnit odložit těžbu souvislých ploch sterilních kůrovcových souší. Právě to by mělo pomoci vlastníkům lesů s přesunem kapacit z lokalit, kde již nelze rozpad porostů zastavit, do míst, kde je stále reálné kůrovcovou kalamitu alespoň zpomalit.

Novela také nově zavádí soupis aktivit odborného lesního hospodáře, které hradí stát. Jde o sledování lesa, upozorňování vlastníka na škody a na nutnost těžby, doporučení vlastníkovi lesa odborných zásahů nebo pomoc při lesnické evidenci.

Stav českých lesů je v současnosti mnohými označován za nejhorší za posledních 250 let. Dopady sucha a následná kůrovcová kalamita již zasáhly třetinu českých lesů. Podle analýz think tanku Czech Forest dosáhly škody na produkci dříví jen za rok 2018 více než 18 miliard korun.

ALDP: Novela lesního zákona je dobrý krok v boji proti kůrovcové kalamitě

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) vítá novelu lesního zákona, jejíž návrh schválila v pondělí 4. února vláda. Na základě této novely bude mimo jiné možné odchýlit se od běžných pravidel hospodaření ve vymezených územích, které byly extrémně zasaženy kůrovcem. To by mělo pomoci zpomalit postup škůdce a přispět k omezení škod způsobených kůrovcovou kalamitou.

„Očekáváme, že v letošním roce by mohl kůrovec napadnout až 15 milionů metrů krychlových dřeva. Celkový objem dřevní hmoty, která by měla být zpracována v rámci takzvané nahodilé těžby, je významně vyšší," říká k tomu předseda předsednictva ALDP Petr Jelínek. „Každé opatření, které může kalamitu zmírnit, je vítané. Novela lesního zákona jde správným směrem. Umožní soustředit síly tam, kde to dává největší smysl," dodává.

Na základě novely lesního zákona bude moci Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje vydávat opatření obecné povahy, která budou mít okamžitou platnost. Využívat se mohou za mimořádných situací, která budou mít charakter kalamity, a jejich cílem bude minimalizace dopadů těchto krizových situací. To se v současnosti týká samozřejmě především problému s kůrovcem.

Nově přijímaná opatření odchylná od zákona se dotknou například užití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa, a to ve smyslu možnosti udělit výjimku pro výsadbu nových stromů, pokud není reprodukční materiál správných semenáčků na trhu. Opatření také povolí výjimky z režimu provádění těžeb a zejména umožní nezasahovat na území, kde jsou již jakékoli zásahy neefektivní, jinými slovy: neplýtvat kapacitami na těžbu souší, které již nepředstavují z hlediska šíření škůdců žádné riziko, a soustředit se na zásahy tam, kde je to ještě smysluplné.

Mimořádná opatření budou moci být přijímána jen na přesně vymezených územích. Pokud jde o kůrovcovou kalamitu, opatření budou vycházet z takzvané rajonizace, tedy rozdělení republiky do několika zón podle úrovně odumírání smrkových porostů zasažených kůrovcem. Pouze v těch nejpostiženějších oblastech budou moci vlastníci odložit těžbu sterilních kůrovcových souší a zaměřit se na oblasti, kde lez kůrovce ještě zastavit.

Novelu ještě musí schválit poslanci a podepsat prezident. „S efektivními zásahy proti kůrovci je zapotřebí začít ideálně v polovině dubna. Bylo by proto žádoucí, aby poslanci schválili novelu co nejrychleji," upozorňuje Ivo Klimša, člen předsednictva ALDP, a dodává: „Věřím, že poslanci tuto potřebu pochopí a uvědomí si obrovská rizika která by mohlo podcenění kůrovcové kalamity představovat."

Novinky zapracované do lesního zákona jsou součástí balíčku opatření, který navrhlo Ministerstvo zemědělství spolu s ostatními rezorty. Dalšími z nedávno vyhlášených opatření jsou například nové podmínky na individuální těžbu napadeného dřeva, resp. pro využití kalamitního dřeva jako paliva, či vyšší dotace na obnovu lesů.

Zdroj: TZ ALDP 

Podle ČTK, red.

Naposledy změněno: středa, 06 únor 2019 19:59

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.