Logo
Vytisknout tuto stránku

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro Silva Bohemica, pobočného spolku ČLS, o řešení neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích.

Doporučený Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Ilustrační foto: archiv Pro Silva Bohemica

"Jako profesní spolek lesníků hospodařících přírodě blízkým způsobem upozorňujeme na naléhavou potřebu řešit problematiku neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích, a to alespoň drobnou novelou zákona o myslivosti. Důsledky aktuálně probíhajícího velkoplošného rozpadu lesních ekosystémů již nelze řešit pouze umělou obnovou cílových dřevin. Je nezbytné zvýšit stabilitu lesů rozmanitější dřevinnou skladbou v naději, že alespoň některé z dřevin v budoucnu obstojí," píše Milan Hron v dopise.

Jak uvádí dále, početní stavy býložravé zvěře i škody na lesích narůstají po celou dobu účinnosti platného zákona o myslivosti, a to bez ohledu na několik metodických pokynů ministerstva. To vedle mysliveckých statistik dokazují i inventarizace škod zvěří a výstupy národní inventarizace lesů (NIL). Pro Silva Bohemica ministra žádá, aby se zasadil o nahrazení současného způsobu plánování lovu dle sčítání zvěře, který je podle sdružení pouze hrou s čísly a kolonkami ve formulářích, systémem plánování lovu dle stavu ekosystému.

"Velice bychom uvítali, kdyby se naše generace myslivců a lesníků nemusela před svými potomky stydět za výsledky své činnosti v krajině," píše M. Hron ministru zemědelství.

Celý dopis si můžete stáhnout zde.

Jak uvedl Libor Janda z Pro Silva Bohemica, vážnost situace si uvědomuje také skupina poslanců PČR, kteří dne 12. 06. 2019 předložili do prvního čtení v Zemědělském výboru a výboru pro ŽP návrh změny zákona o myslivosti v rámci nového zákona o lesích. "Bohužel ani tento, jako spoustu jiných, konstruktivních návrhů na řešení problematiky myslivosti MZe nepodpořilo a tento návrh nakonec nebyl přijat," řekl Janda.

Poslanecký návrh přenáší konečnou zodpovědnost za stanovení plánu mysliveckého hospodaření na orgán státní správy myslivosti. Principem návrhu je stanovení plánu lovu podle vlivu zvěře na lesní ekosystém. Předpokládá se využití již deset let staré metodiky vypracované ÚHULem, která prošla oponenturou MZe i MŽP. Návrh dále určuje kompetence orgánu státní správy myslivosti provádět změny plánu mysliveckého hospodaření a kontrolovat plnění plánu lovu. Za tímto účelem zavádí povinné předkládání markantů u veškeré spárkaté zvěře. Bez kontroly skutečného provedení lovu není vyloučeno pouze administrativní vykazování i neulovených kusů. Za nejvhodnější se jeví předkládání slechů orgánům státní správy myslivosti ke znehodnocení.

Pociťujete při své práci v lesnictví komplikace kvůli koronavirové epidemii?

Vůbec ne - 21.9%
Částečně - 35%
Výrazně - 43.1%

Celkem hlasů: 448
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 30 dub 2020 - 07:39

Předložený návrh je podle Jandy v souladu s Národním lesnickým programem II a Národním akčním plánem adaptace na změny klimatu: „V rámci myslivecké legislativy vytvořit podmínky pro dosažení únosných stavů spárkaté zvěře. Výši lovu odvozovat od stavu lesních ekosystémů a zajistit jejich vykonavatelnost".

Celé znění návrhu změny mysliveckého zákona v rámci nového zákona o lesích najdete zde.

Red.

 

 

 

Podle TZ Pro Silva, red.

Naposledy změněno: středa, 19 červen 2019 14:22

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.