Přihlásit

Popis

Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3/2017
na obsazení pracovního místa zaměstnance města Dobřany, zařazeného do Městského úřadu jako odborného lesního hospodáře a lesního správce pro správu lesů ve vlastnictví města Dobřany o celkové rozloze 628 ha.
Předpokládaný datum nástupu: 1.6.2017
Forma výkonu činnosti: pracovní poměr na dobu neurčitou nebo smlouva o výkonu funkce lesního hospodáře s měsíční fakturací
Platová třída odpovídající druhu práce v případě pracovního poměru: dle katalogu prací – 11. platová třída (plus osobní příplatek a odměny v případě dobrých výsledků hospodaření v lesích)
Rámcová pracovní náplň: výkon funkce odborného lesního hospodáře, organizace prací a zajišťování řádného lesnického hospodaření v souladu s platným lesním hospodářským plánem na vymezeném území.
Kvalifikační a odborné požadavky:
• Licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• praxe a znalost regionu výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B

Bližší informace o podmínkách a náležitostech přihlášky jsou vyvěšeny na úřední desce MěÚ Dobřany nebo na webových stránkách města.
http://www.dobrany.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3151_38.pdf&original=V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%C4%8D.+3-2017.pdf

Kontakt

Město Dobřany
606734479
33441
Dobřany
nopic

12°C

ČR - aktuální počasí

Část.zataženo

Vlhkost: 52%

Vítr: 28.97 km/h

  • 30 Dub 2017 13°C 1°C
  • 01 Kvě 2017 15°C 5°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK PEFC