Přihlásit

Popis

Ke spolupráci hledám člověka, který splňuje
doklad o odborné způsobilosti minimálně 2. stupně podle ust. § 86 zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů,
 licenci dle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
Více informací na emailu

Kontakt

Krzysztof Kocoń
0048500211443
nopic

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby