Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - leden

Obecně

 • sumarizují se údaje o výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi způsobených ztrát, hlášení se odesílá Lesní ochranné službě (LOS)
 • začíná se s přípravou na novou sezónu – inventarizace zásob přípravků na ochranu rostlin (POR) se zvláštním zaměřením na POR, u kterých bude končit jejich doba použitelnosti, kontrolují se skladovací podmínky (zejména teplota), začíná se s přípravou objednávek (POR, feromonové lapače, aplikační technika, ochranné pomůcky apod.)
 • pracovníci nakládající s POR se účastní kurzů za účelem získání potřebného osvědčení (I. nebo II. stupně)

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • průběžně se odstraňuje materiál atraktivní pro podkorní a dřevokazný hmyz (vývraty, zlomy)
 • průběžně se vyhledávají a odstraňují kůrovcové stromy a rovněž stromy silně poškozené houbovými patogeny

Listožravý hmyz

 • bez aktivit

Zvěř a hlodavci

 • kontroluje se stav oplocenek a přezimovacích obůrek
 • přikrmuje se zvěř
 • kontroluje se poškození stromků v kulturách hlodavci; v případě potřeby se provádí zašlapávání rodenticidů do nor nebo aplikace do jedových staniček; umožňuje-li to počasí, je možná aplikace repelentů
 • kontroluje se stav oplocení lesních školek k zabránění vniknutí zejména zajíců a králíků

Plevele a buřeň

 • při teplotách nad 5 °C se mohou aplikovat herbicidy pro hubení ostružiníku
 • při teplotách nad 5 °C se provádí chemická probírka pomocí hypo-sekerky

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby