Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - srpen

Obecně

 • průběžně se doplňují zásoby používaných repelentů a vhodná aplikační technika

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • pokračuje se s vyhledáváním a asanací stromů napadených podkorním hmyzem a zpracováním polomů
 • kontrolují se a asanují smrkové lapáky 2. série a kontrolují feromonové lapače
 • v případě potřeby se přikacují další lapáky
 • pokračuje intenzivní kontrola výskytu klikoroha borového a v případě nutnosti se provádí kurativní ošetření

Listožravý hmyz

 • dokončuje se vyhodnocování účinnosti zásahů proti ploskohřbetkám, a to pomocí trusníků nebo počtu přežívajících housenic ve vacích na pokácených vzornících, popř. vizuální kontrolou žírů
 • kontroluje se rojení bekyně mnišky vizuálně nebo pomocí feromonových pastí
 • v horských oblastech se pokračuje v kontrole smrkové formy obaleče modřínového pomocí feromonových pastí
 • v ohrožených lokalitách se zahajuje kontrola výskytu ponrav chroustů

Zvěř a hlodavci

 • pokračuje se s preventivní ochranou stromů před poškozováním zvěří

Houbové choroby

 • opakovaně se provádí chemická obrana proti padlí na dubech a javorech ve školkách, v případě nutnosti i ve výsadbách
 • dokončuje se chemická obrana proti sypavkám na borovici (do poloviny měsíce)
 • průběžně se kontroluje zdravotní stav semenáčků a sazenic, v případě potřeby se aplikují vhodné fungicidy; napadený sadební materiál se v případě potřeby likviduje (nejčastěji pálením)

Plevele a buřeň

 • v případě potřeby se provádí chemická příprava ploch pro podzimní či jarní zalesňování
 • podle potřeby se provádí hubení invazních dřevin a další nežádoucí vegetace, především ostružiníku

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby