Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - září

Obecně

 • dokončuje se zásobování potřebnými repelenty a vhodnou aplikační technikou

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • vyhledávají se a zpracovávají kůrovcové stromy a polomy, příp. stromy odumírající vlivem houbových patogenů
 • dokončuje se asanace lapáků a kontrola feromonových lapačů
 • v případě nových žírů klikoroha se provádí kurativní postřik

Listožravý hmyz

 • v ohrožených lokalitách se dokončuje kontrola výskytu ponrav chroustů
 • zahajuje se kontrola bekyně velkohlavé počítáním vaječných snůšek („hubek“)

Zvěř a hlodavci

 • v souladu s platnou legislativou a plány chovu a lovu se snižují stavy spárkaté zvěře
 • začíná se s aplikací repelentů proti ohryzu a zimnímu okusu zvěří; může se provádět i individuální obrana pomocí pletiv, chráničů apod.
 • zjišťuje se početnost hlodavců a vyhodnocuje se riziko vzniku poškození kultur
 • v ohrožených porostech se začíná s aplikací rodenticidů zašlapáváním do nor nebo aplikací do jedových staniček

Houbové choroby

 • kontroluje se výskyt václavky, kořenovníku a dalších dřevokazných hub podle plodnic; v mladších porostech se provádí negativní výběr vážně poškozených stromů
 • sleduje se zdravotní stav semenáčků a sazenic, ale postřiky se již neprovádějí

Plevele a buřeň

 • provádí se ošetření herbicidy proti zvlášť odolným druhům plevelů a výmladkům, při výřezu plevelných dřevin se natírají pařízky arboricidy
 • lze provést celoplošné ošetření herbicidy (po zkontrolování vyzrálosti letorostů)
 • mechanicky se upravují záhony vyzvednuté pro podzimní zalesňování (mělká orba, kypření), čímž se eliminuje výskyt plevelů, ale i dalších škodlivých činitelů
 • začíná se s chemickou probírkou pomocí hypo-sekerky

15°C

ČR - aktuální počasí

Slunečno

Vlhkost: 87%

Vítr: 6.44 km/h

 • 20 Zář 2018 27°C 12°C
 • 21 Zář 2018 29°C 14°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK PEFC Lesnicko-dřevařská komora ČR

Naše další weby