Přihlásit

Lesní kalendář PEFC ČR pro rok 2018

Tisk
13 listů, formát 500 x 500 mm, barevné fotografie, spirála Twin-wire. V r. 2017 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 300 Kč.

Prodejní cena300 Kč
Prodejní cena bez DPH248 Kč
Hodnota DPH52 Kč
Popis produktu

Reprezentativní nástěnný kalendář společnosti PEFC Česká republika na rok 2018. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován spolku Arnika. Jeho členové společně s dobrovolníky díky těm, kteří si kalendář zakoupí, vysadí v roce 2018 nejméně 50 stromů v nové aleji. Výsadbu je možné sledovat na http://aleje.org.

PEFC Česká republika je nezisková organizace, jejímž cílem je podpora a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Současně podporuje spotřebu dřeva jako jedinečné přírodní a obnovitelné suroviny.
PEFC ČR je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému lesů PEFC International. V současnosti je celosvětově systémem PEFC certifikováno přes 300 mil. ha lesů a více než 18 000 zpracovatelských a obchodních společností jsou držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce.
V ČR je systémem PEFC certifikováno více než 70 % rozlohy lesů a přes 200 společností prokazuje svou společenskou odpovědnost zapojením se do PEFC certifikace spotřebitelského řetězce.
Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka, která zaručuje původ dřeva ze správně obhospodařovaných lesů.

Fotografie: Jan Bainar, Jan Marhold, Tomáš Malý, Lukáš Zabystrzan, Linda Průšová, Petr Opatrný, Petr Hruška, Ondřej Tylčer, Daniel Řeřicha, Kateřina Hartlová, Janek Sedlář, Jaroslav Bartoš.
Tento kalendář je vytištěn na PEFC certifikovaném papíru.

13 listů, formát 500 x 500 mm, barevné fotografie,
spirála Twin-wire. V r. 2017 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 300 Kč.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby