Přihlásit

Anketa Lesnické práce: Dopadů sucha se obávají i dřevozpracovatelé

Problematika zhoršeného zdravotního stavu lesů v důsledku loňského sucha dotýká celého lesnicko-dřevařského sektoru a s ohledem na možnou závažnost bude vyžadovat spolupráci všech významných hráčů sektoru. I proto se Lesnická práce rozhodla oslovit v anketě představitele dřevozpracujícího průmyslu, aby se zamysleli nad riziky a možnými opatřeními.

Doporučený Anketa Lesnické práce: Dopadů sucha se obávají i dřevozpracovatelé

Anketa Lesnické práce

- Lesnicko-dřevařský sektor se v důsledku suchého a teplého roku 2015 a začátku roku 2016 nachází ve složité situaci, kdy dochází k oslabení stromů, jejich usychání a následnému ataku kůrovců, změnám struktury a výše těžeb. Kde vidíte z pohledu vašeho profesního působení (profesních zkušeností) největší rizika současné situace?

- Jaká opatření byste navrhli, aby bylo možné hrozící kalamitu a její možné důsledky zvládnout – zmírnit (provozní změny, inovace, podpora státu, technologie atp.)? 
Odpovědi na druhou otázku najdete v Lesnické práci 6/2016.

Martin Mašek
Wotan Forest, a. s

- Za největší riziko považuji totální kolaps logistiky od zpracování kůrovcového dříví, organizacei na odvozních místech až po jeho odvoz z lesa ke zpracovatelům. Pokud se prognózy naplní, bude obrovským problémem zvládnutí celého procesu. Ze strany zpracovatele vidím jako další riziko v přetlaku hmoty, která nebude mít vzhledem ke své kvalitě svůj koncový produkt a nebude možné ani krátkodobě podpořit likvidaci kůrovcového dříví navýšením zpracovatelské kapacity.

Ing. Tomáš Pařík
Wood & Paper, a. s.

- Největší riziko vidím v podcenění situace. Evidentně nejde pouze o napadení kůrovci, ale i tam se mi zdá, že se v některých oblastech pokoušíme o „nové" přístupy, které více reagují na ekonomickou situaci subjektů, než na možnou gradaci. Metodika obrany proti kůrovci je dlouhodobě známá a osvědčená, tak se jíi držme. Ostatní důsledky sucha vedoucí k odumírání porostů povedou především k nutnosti alespoň částečné změny druhového složení porostů v nižších polohách.

Pociťujete při své práci v lesnictví komplikace kvůli koronavirové epidemii?

Vůbec ne - 21.9%
Částečně - 35%
Výrazně - 43.1%

Celkem hlasů: 448
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 30 dub 2020 - 07:39

Ing. Petr Pražan, Ph.D.
DŘEVOZÁVOD PRAŽAN, s. r. o.

- Největší rizika současné situace vidím v tom, že ještě než se situace v dodávkách kůrovcového dříví může opravdu vyhrotit (srpen, září), je široká veřejnost, ale především koncoví odběratelé, zásobovánai od 1. Q 2016 informacemi, jak se snižuje cena suroviny (a dále bude snižovat) a tito vyvíjejí velký tlak na snižování cen řeziva nižších kvalit, kde již teď probíhá soutěž „o největší slevu". Řezivo středové i boční vyrobené z kůrovcem postižené kulatiny bude velmi těžko prodejné pro jeho velký objem na trhu. Při velkém nedostatku čerstvé kulatiny, může nastat kolaps trhu jak s řezivem nízké kvality, tak i vlákniny, pilin a štěpek. Skutečný rozsah problémů v ČR určí až rozsah podobných obtíží v okolních zemích.

Čtěte také: Sucho a kůrovec letošním společným nepřítelem lesů

Ing. Pavel Kříž
Dřevozpracující družstvo Lukavec

- V postižených oblastech se těží pouze a hlavně slabé a napadené smrkové porosty. Změna struktury těžeb jednoznačně znevýhodňuje dřevozpracovatele, kteří nezpracovávají smrkové dříví. V případě, že jsou v postižené lokalitě, musí si hmotu zajistit z větší vzdálenosti, tzn. vyšší přepravní náklady. Vzhledem k předpokládanému omezování těžeb mimo postižené oblasti je zde riziko, že dříví nebude ani v oblasti nepostižené, nebo postižené méně. V případě, že zpracovatel je mimo postiženou oblast, je vystaven problému s dostupností (výše zmíněné omezení těžeb v nepostižených oblastech).
Na trh se uvolňuje značné množství dříví v jedné dřevině. Ta bude přetěžená. Na některých místech republiky se hovoří i o pětinásobné (dokonce leckdy i vyšší) těžbě oproti předpokládaným ročním těžbám.
Velmi často se v poslední době hovoří o spuštění velkých zahraničních investic, které jsou již dlouhodobě v ČR připravované (za podpory některých ministrů a Czechinvestu). Jakmile tyto nové investice zahájí provoz, zvedne se poptávka a ta bude mít za následek dramatický nárůst ceny (zdroje budou k dispozici omezeně). Čeští – řekněme drobní – zpracovatelé pak již – po letech, kdy cena dřeva byla na nejvyšší úrovni v rámci středoevropského regionu (ne-li v celé Evropě) – nebudou schopni unést další finanční zátěž a postupně „vyklidí pole". O dopadu této situace na sociální systém není asi třeba dále hovořit.
Často se hovoří o štěpkování vlákninových sortimentů, které vznikají ze stávajících. Takto vyrobená štěpka by se pak měla spalovat – otázkou zůstává výhodnost tohoto opatření (vysoká nabídka s sebou nese snížení aktuálních cen). Tuto cestu jako zpracovatelé nevidíme jako smysluplnou. Z vyrobené vlákniny lze přece vyrobit i pilařskou kulatinu v tloušťkovém stupni 12-–14 cm. Tento sortiment je pak možno zpeněžit v rozumnějších cenách a využití po pilařském zpracování má delší časovou rentu než bezduché prohnání dřeva komínem.

Děkuji za odpovědi (22. 5. 2016), Jan Příhoda

Celý článek najdete v Lesnické práci 6/2016.

Naposledy změněno: pondělí, 13 červen 2016 09:57

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Sdružení lesních školkařů ČR se ohlíží za 25 lety své činnosti

Sdružení lesních školkařů ČR se ohlíží za 25 lety své činnosti

Lesnictví

V letošním roce slaví Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., (SLŠ ČR) čtvrtstoletí své existence. Za tuto dobu významně přispělo ke zvýšení kvalifikace pracovníků v lesním...

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Komerční zpráva

Šestnáctý ročník veletrhu WOODTEC, který se měl uskutečnit od 21. do 23. října 2020 na brněnském výstavišti, se v letošním roce konat nebude. Na zrušení...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby