Přihlásit

KLDS žádá omezení podpory zbytkové dřevní biomasy

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (KLDS) žádá Energetický regulační úřad o omezení o omezení podpory výrobců elektřiny z biomasy kategorie 3. Uvedená podpora vede k absolutnímu nedostatku výše uvedené materiálově využitelné biomasy a související ztrátě pracovních míst a přidané hodnoty vyplývající z postupné redukce výkonů zpracovatelského průmyslu.

Dle vyjádření KLDS není pochyb o tom, že není možné rozpočtovat příjmy od zpracovatelského průmyslu, pokud nebude mít zabezpečen dostatek suroviny.

V neposlední řadě je možné upřednostňování spalování využitelné dřevní hmoty označit za škodlivé i pro samotné životní prostředí.

Konkrétně se jedná o skupinu 3, která dle platné vyhlášky (482/2005 Sb., o stanovení druhů,

způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy s následnými novelami vyhláška č. 5/2007 Sb. a vyhláška č. 453/2008 Sb.) zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu v rozsahu:

a)  piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování,

b)  hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich   zpracování,

c)  bílá  a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva,

d)  odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování,

e)  materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z  něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování,

f)  palivové dřevo.

S ohledem na tyto skutečnosti trváme na tom, aby došlo regulací výkupních cen a cen zelených bonusů k omezení podpory výrobců elektřiny z biomasy kategorie 3, která zahrnuje materiálově využitelnou biomasu.

Vedle důvodů, které jsme již popsali v naší žádosti z 25. června letošního roku, se  požadavek KLDS opírá o následující:

- ERÚ, v zastoupení Ing. Blahoslava Němečka, popisuje současnou situaci u biomasy kategorie 3 jako technicky a ekonomicky vhodnou alternativu k fosilním palivům. To je hlavní důvod, proč KLDS požaduje, aby zde podpora byla minimalizována. Nedostatek fosilních paliv, jak je konstatováno v odpovědi ERÚ, bude zvyšovat poptávku po materiálově využitelné biomase. Pravidlo podpory, které je uvedeno v odpovědi ERÚ souvisí se srovnáním kupní sily části trhu (energetické zpracování versus tradiční zpracovatelé zejména štěpky). Podpora výroby elektřiny je podle našeho názoru neúčelná, zbytečně vynakládaná, tedy ochuzující stát, a poškozuje zpracovatele materiálově využitelné biomasy, kdy předmětná podpora zvýhodňuje jeden ze segmentů trhu s touto biomasou.

- Prostým spalováním materiálově využitelné biomasy je potlačován rozvoj aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. Tyto materiály využívané pro stavbu nízkoenergetických staveb představují při své výrobě obrovský potenciál úspory energií. I proto je podpora biomasy kategorie 3 pro procesy termické přeměny k výrobě energií v rozporu se strategií zaměřujících se na jejich úsporu. I výrobu materiálů vznikajících ze surovin zařazených do kategorií 3 lze jednoznačně považovat za využití obnovitelných zdrojů ke snížení poškozování životního prostředí.

-       KLDS má za to, že ERÚ, v kontextu ustanovení §5 odst.5 zákona č. 526/90Sb. o cenách, nemůže při svém rozhodování o výkupních cenách a cenách zelených bonusů opomenout pravidlo regulace ceny, cituji „Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a v případě nájmů nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování. Cenové orgány mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu“,

„Vážený pane předsedo, i když v odpovědi ERÚ ze dne 21. července 2010 je uvedená informace, že problematika podpory výroby elektřiny z biomasy bude předmětem budoucích jednání zástupců MŽP, MZe a MPO žádáme Vás, aby činnost ERÚ nebyla tímto jednáním podmiňována. Pokud je zřejmé, že dosavadní regulace výkupních cen a cen zelených bonusů vede k ohrožení trhu s materiálově využitelnou biomasou s účinky omezení hospodářské soutěže a způsobuje i značné škody v oblasti veřejného zájmu i soukromého majetku je potřeba sjednat nápravu. Ve snaze předejít vzniku škody je nutné přijmout okamžitá účinná opatření, která jsou dle ustanovení § 17 Energetického zákona v působnosti ERÚ. Vzhledem k situaci, ve které se momentálně zpracovatelé materiálově využitelné biomasy nacházejí a z předpokládaného vývoje vedoucího k absolutnímu nedostatku této suroviny (tak, jak jsme Vám jej popsali v naší žádosti z 25. června 2010) je nepochybné, že se budou dožadovat svých práv včetně práva na náhradu škody. Je nutné předpokládat tlak na řešení škody akcionářů firem, u kterých dojde ke snížení produkce při nedostatku suroviny, která v okamžiku realizace jejich investičního záměru nebyla rizikovým faktorem.

Protože však chceme předejít těmto krokům, které ve svém konci povedou ke ztrátám na straně státu, což nevnímáme jako smysluplné, žádáme Vás o přehodnocení Vašeho stanoviska vyplývajícího z Vaší odpovědi z 21. července 2010,“ uvádí Tomáš Hrubec president Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR a president Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

S ohledem na výše popsaná rizika a ve snaze předejít škodám na straně státu odeslala  KLDS tuto žádost jako otevřený dopis také předsedovi vlády Nečasovi a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Naposledy změněno: pondělí, 25 říjen 2010 12:05

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem roku...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou...

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

Lesnictví

U Bzence na Hodonínsku začalo očekávané líhnutí milionů chroustů maďalových, jejich larvy v následujících letech poškodí kořenový systém stromů. Jen za poslední čtyři roky je...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby