Přihlásit

KLDS žádá omezení podpory zbytkové dřevní biomasy

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (KLDS) žádá Energetický regulační úřad o omezení o omezení podpory výrobců elektřiny z biomasy kategorie 3. Uvedená podpora vede k absolutnímu nedostatku výše uvedené materiálově využitelné biomasy a související ztrátě pracovních míst a přidané hodnoty vyplývající z postupné redukce výkonů zpracovatelského průmyslu.

Dle vyjádření KLDS není pochyb o tom, že není možné rozpočtovat příjmy od zpracovatelského průmyslu, pokud nebude mít zabezpečen dostatek suroviny.

V neposlední řadě je možné upřednostňování spalování využitelné dřevní hmoty označit za škodlivé i pro samotné životní prostředí.

Konkrétně se jedná o skupinu 3, která dle platné vyhlášky (482/2005 Sb., o stanovení druhů,

způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy s následnými novelami vyhláška č. 5/2007 Sb. a vyhláška č. 453/2008 Sb.) zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu v rozsahu:

a)  piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování,

b)  hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich   zpracování,

c)  bílá  a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva,

d)  odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování,

e)  materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z  něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování,

f)  palivové dřevo.

S ohledem na tyto skutečnosti trváme na tom, aby došlo regulací výkupních cen a cen zelených bonusů k omezení podpory výrobců elektřiny z biomasy kategorie 3, která zahrnuje materiálově využitelnou biomasu.

Vedle důvodů, které jsme již popsali v naší žádosti z 25. června letošního roku, se  požadavek KLDS opírá o následující:

- ERÚ, v zastoupení Ing. Blahoslava Němečka, popisuje současnou situaci u biomasy kategorie 3 jako technicky a ekonomicky vhodnou alternativu k fosilním palivům. To je hlavní důvod, proč KLDS požaduje, aby zde podpora byla minimalizována. Nedostatek fosilních paliv, jak je konstatováno v odpovědi ERÚ, bude zvyšovat poptávku po materiálově využitelné biomase. Pravidlo podpory, které je uvedeno v odpovědi ERÚ souvisí se srovnáním kupní sily části trhu (energetické zpracování versus tradiční zpracovatelé zejména štěpky). Podpora výroby elektřiny je podle našeho názoru neúčelná, zbytečně vynakládaná, tedy ochuzující stát, a poškozuje zpracovatele materiálově využitelné biomasy, kdy předmětná podpora zvýhodňuje jeden ze segmentů trhu s touto biomasou.

- Prostým spalováním materiálově využitelné biomasy je potlačován rozvoj aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. Tyto materiály využívané pro stavbu nízkoenergetických staveb představují při své výrobě obrovský potenciál úspory energií. I proto je podpora biomasy kategorie 3 pro procesy termické přeměny k výrobě energií v rozporu se strategií zaměřujících se na jejich úsporu. I výrobu materiálů vznikajících ze surovin zařazených do kategorií 3 lze jednoznačně považovat za využití obnovitelných zdrojů ke snížení poškozování životního prostředí.

-       KLDS má za to, že ERÚ, v kontextu ustanovení §5 odst.5 zákona č. 526/90Sb. o cenách, nemůže při svém rozhodování o výkupních cenách a cenách zelených bonusů opomenout pravidlo regulace ceny, cituji „Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a v případě nájmů nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování. Cenové orgány mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu“,

„Vážený pane předsedo, i když v odpovědi ERÚ ze dne 21. července 2010 je uvedená informace, že problematika podpory výroby elektřiny z biomasy bude předmětem budoucích jednání zástupců MŽP, MZe a MPO žádáme Vás, aby činnost ERÚ nebyla tímto jednáním podmiňována. Pokud je zřejmé, že dosavadní regulace výkupních cen a cen zelených bonusů vede k ohrožení trhu s materiálově využitelnou biomasou s účinky omezení hospodářské soutěže a způsobuje i značné škody v oblasti veřejného zájmu i soukromého majetku je potřeba sjednat nápravu. Ve snaze předejít vzniku škody je nutné přijmout okamžitá účinná opatření, která jsou dle ustanovení § 17 Energetického zákona v působnosti ERÚ. Vzhledem k situaci, ve které se momentálně zpracovatelé materiálově využitelné biomasy nacházejí a z předpokládaného vývoje vedoucího k absolutnímu nedostatku této suroviny (tak, jak jsme Vám jej popsali v naší žádosti z 25. června 2010) je nepochybné, že se budou dožadovat svých práv včetně práva na náhradu škody. Je nutné předpokládat tlak na řešení škody akcionářů firem, u kterých dojde ke snížení produkce při nedostatku suroviny, která v okamžiku realizace jejich investičního záměru nebyla rizikovým faktorem.

Protože však chceme předejít těmto krokům, které ve svém konci povedou ke ztrátám na straně státu, což nevnímáme jako smysluplné, žádáme Vás o přehodnocení Vašeho stanoviska vyplývajícího z Vaší odpovědi z 21. července 2010,“ uvádí Tomáš Hrubec president Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR a president Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

S ohledem na výše popsaná rizika a ve snaze předejít škodám na straně státu odeslala  KLDS tuto žádost jako otevřený dopis také předsedovi vlády Nečasovi a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Naposledy změněno: pondělí, 25 říjen 2010 12:05

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

Lesnictví

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout...

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Lesnictví

Před začátkem jarního rojení bylo na portálu NEKRMBROUKA.cz zveřejněno video, které názorně ukazuje, jak lýkožrouta smrkového vyhledávat. V srpnu byl dokončený nový videonávod, které komplexně...

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby