Přihlásit

Nová právní úprava nelegální práce a švarcsystém v praxi

Doslova pozdvižení v řadách zaměstnavatelů i živnostníků, pracujících „pro někoho“ na základě obchodní smlouvy, vyvolaly novely zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, které mj. nově upravují definice nelegální práce a závislé práce.

Nedopouštíme se nelegálního zaměstnávání? Nepracuji „na černo“? Neskrývá se za naší obchodní smlouvou ve skutečnosti „švarcsystém“? Tyto a podobné otázky si po 1. lednu 2012 klade nejeden podnikatel využívající namísto zaměstnanců v pracovním poměru nebo vedle nich i práce subdodavatelů nebo obchodních zástupců, a na druhé straně nejedna osoba samostatně výdělečně činná, živnostník, pracující pro svého odběratele nebo mandanta na základě smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o zprostředkování, o obchodním zastoupení, zkrátka partneři v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu, o jehož legalitě až do začátku letošního roku nikoho nenapadlo pochybovat.

Byl podle vás Jiří Mánek dobrým ředitelem Správy CHKO a NP Šumava?

Ano - 50%
Ne - 50%

Celkem hlasů: 4
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 03 čec 2014 - 10:49

Co se od letošního roku oproti dosavadní úpravě změnilo?
Do konce loňského roku byl za nelegální práci považován výkon práce fyzickou osobou pro právnickou nebo fyzickou osobu bez pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy (nešlo-li o manžela nebo dítě „zaměstnávající“ fyzické osoby) a výkon práce cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo se zelenou kartou, popřípadě zcela bez nich.
Novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 1. ledna 2012, definuje nově nelegální práci jako:
– výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,
– pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu, nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle odst. 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce (tím je převedení zaměstnankyně těhotné, kojící, matky do konce 9. měsíce po porodu, koná-li práci, kterou nesmí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství),
– pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na územní České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno (zvláštním předpisem je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).
Podle předchozí úpravy tedy pro legální vztah stačilo, aby práce byla vykonávána v podstatě na základě jakéhokoli smluvního vztahu („nebo jiné smlouvy“). Tehdy platný a účinný zákoník práce sice deklaroval, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah však nebyl výslovně prohlášen za nelegální práci. Definice závislé práce byla nadto méně jednoznačná a pro prokázání závislé práce vyžadovala naplnění více znaků současně, na rozdíl od nynějších čtyř základních znaků. Postih v případě výkonu závislé činnosti zastřené jiným než pracovněprávním vztahem hrozil v podstatě pouze od správce daně, pokud shledal, že příjmy z takové práce měly být zdaněny jako příjmy ze závislé činnosti.
Solnicka
Jak s tím souvisí „Švarcsystém“?
Švarcsystém (nenazývaný tak kupodivu podle německého „schwarz“ – černý, nýbrž po svém „objeviteli“ – podnikateli Miroslavu Švarcovi, který jej v 90. letech minulého století začal jako první systémově používat) je z pohledu pracovního práva nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou, neboli simulovaný, předstíraný obchodněprávní (popřípadě – méně často – i občanskoprávní) vztah.
Do konce loňského roku – vraťme se o několik odstavců zpět, k tehdy platné definici nelegální práce – byl tento způsob výkonu práce z pohledu zákona o zaměstnanosti legální, neboť šlo o „výkon práce na základě jiné smlouvy“. Nynější, nová úprava nelegální práce, kvalifikuje nelegální práci poněkud odlišně – jako „výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah“. V praxi to znamená, že sice obecně není zakázán výkon práce na základě jiné než pracovněprávní smlouvy, nejde-li ovšem o tzv. práci závislou, která smí být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu (tj. na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) a jejíž výkon mimo tento pracovněprávní vztah nelegální je. V obchodním vztahu tedy musí jít doopravdy o podnikání, nikoli o podnikání předstírané.
Účelem této právní úpravy je zajistit, aby osoby vykonávající práci, která má ve skutečnosti atributy pracovněprávního vztahu, tuto práci vykonávaly v režimu zákoníku práce, a požívaly tudíž i pracovněprávními předpisy garantovanou pracovněprávní ochranu. Dalším cílem je zamezit významným finančním únikům z veřejných rozpočtů, které s sebou nelegální práce přináší na neodvedených daních a sociálním a zdravotním pojistném, a v neposlední řadě nekalé podnikatelské konkurenci, kdy se do výhodnější pozice dostávají ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnáváním pracovních sil „na černo“ (zcela beze smlouvy) nebo v simulovaných obchodních vztazích snižují své náklady oproti konkurentům – zaměstnavatelům.
Závislou práci definuje nyní platný a účinný zákoník práce jako práci, která je vykonávána:
– ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
– jménem zaměstnavatele,
– podle pokynů zaměstnavatele,
– a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Jedná se o tzv. pojmové, nebo též hlavní znaky závislé práce. Z výkonu závislé práce pak jako důsledek vyplývají podmínky, za kterých je a musí být závislá práce vykonávána – závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
Pro srovnání, podle předchozí právní úpravy, byl za závislou práci, která je vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, považován výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.
Rozdílnost předchozí a současné úpravy spočívá v tom, že zatímco dosavadní úprava předpokládala pro konstatování závislé práce současné naplnění všech vyjmenovaných znaků, nové rozlišení na čtyři základní pojmové znaky a na podmínky výkonu závislé práce vychází z teze, že pro spolehlivé zjištění závislé práce postačí naplnění jejích základních znaků – tedy nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobní výkon práce zaměstnancem jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Podmínky, důsledky výkonu závislé práce jsou sice také jejím „poznávacím znamením“, avšak jejich absence nemusí mít nutně za následek konstatování, že se mezi účastníky nejedná o závislou práci. Uvedená změna by měla přispět k usnadnění prokazování případů závislé práce, tedy v praxi ke zvýšení účinnosti kontrolní činnosti.

Plné znění článku najdete v Lesnické práci 6/2012.

Autor:
Mgr. Dalimila Solnická
inspektorka odboru pracovních vztahů a podmínek
Státní úřad inspekce práce
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno: úterý, 05 červen 2012 10:13

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Lesnictví

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11166

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8479

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7372

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5178

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby