Přihlásit

NP Šumava má nový management

Aktualizováno. Nedávno jmenovaný ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava Jiří Mánek jmenoval do funkce nové náměstky, které si vytipoval většinou mezi zaměstnanci parku. Někteří zůstávají na svých pozicích ještě z dob Mánkova předchůdce Jana Stráského. Objevily se však nové tváře.

„Většinou jsem se snažil vybírat lidi ze správy parku kvůli kontinuitě. Pouze na úseku vnitřní správy, která se stará o chod organizace a ekonomické zázemí, jsem potřeboval spíše pohled zvenčí, nový vítr a nové myšlenky,“ uvedl Jiří Mánek.
Ve funkci náměstka pro péči ekosystémy národního parku nastupuje Ing. Jan Kozel, Ph.D. Na správě parku pracuje 10 let. Nejvíce odsloužil na Územním pracovišti v Českých Žlebech v pozici zástupce vedoucího. Také pracoval ve vedení správy parku, kde již jednou řídil celý lesnický provoz Národního parku Šumava za doby ředitelování Aloise Pavlíčka. V letech 2001-2002 působil jako šéfredaktor odborného časopisu Lesnická práce s ním spolupracuje i v současnosti. „Volba byla jednoznačná. Jan Kozel je uznávaným odborníkem v oblasti přírodě blízkého hospodaření v lesích, je známý v celé České republice. Navíc je výborný praktik, pozorovatel i popularizátor lesnické vědy,“ hodnotí Jiří Mánek.
Novým náměstkem pro vnitřní správu se stal Mgr. Jiří Kvapil. Má za sebou bohaté manažerské zkušenosti v domácím i zahraničním obchodě, se systémem řízení města a spravování veřejných financí. Na Správu přichází z pozice tajemníka a ekonoma jedné z největších samospráv na Šumavě - města Železná Ruda. „Pro ředitele, který chce spolupracovat s obcemi, je důležité znát jejich problematiku a jejich potřeby i ekonomické problémy, to pan Kvapil výborně splňuje,“ uvádí Jiří Mánek.
Podle něj bude mít Jiří Kvapil ze všech náměstků ten nejtěžší úkol. Najít řešení pro zabezpečení chodu správy parku v době klesajících příspěvků na činnost i příjmů z prodeje dřeva po odeznívající kůrovcové kalamitě. „Začne řídit organizaci jako firmu, jako ekonomický subjekt, který nejenom škrtá a hledá úspory, ale také progresivně hledá všechny příležitosti k příjmům. Doba tento přístup nutně vyžaduje,“ doplňuje Mánek.
Pravou rukou ředitele Mánka se stal Ing. Tomáš Fait, dřívější náměstek pro lesní ekosystémy. Fait nyní přebírá odbor vnějších vztahů. Bude řídit Informační a strážní službu a postará se o propagaci a marketing správy parku. „Rád bych představil Šumavský národní park jako unikátní destinaci naším i zahraničním návštěvníkům, kteří mají respekt k přírodě, hledají aktivní odpočinek, poučení i relaxaci. Za základ považuji dostatek informací i publikací o tom, co vše náš největší národní park  a region  může nabídnout široké veřejnosti ale i specializovaným zájemcům, studentům, či učitelům pro výuku a praxe žáků a studentů,“ říká Tomáš Fait. Ten také plánuje rozšíření nabídky informačních středisek parku, vylepšení infrastruktury pro turistiku i poznávání přírody a programů pro veřejnost. „Mám v plánu  rozvíjet program Junior Rangers, připravit nabídku na školy v přírodě, pro individuální i firemní dobrovolnictví, dárcovství a další.  Jsem si vědom toho, že krásy parku musíme být schopni prezentovat i mimo něj. Především s programy pro školy bychom měli vyrazit například  do větších měst, kde děti nemají s přírodou takový kontakt,“ doplňuje Fait.
Ředitel Mánek má nyní výhodu v tom, že ve vedení správy parku jsou dva náměstci, kteří mají perfektní přehled o jeho nejdůležitější složce fungování a tím je péče o šumavské lesy.
Náměstkem pro státní správu zůstává RNDr. Václav Braun, který celoživotně pracuje v oboru ochrany přírody. Byl pracovníkem Ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích, i v Praze. Na Správě Národního parku Šumava pracuje s přestávkami celkem zhruba osm let a zastával zde také funkci vedoucího ochrany přírody.
Náměstkem pro ochranu přírody a krajiny bude Ing. Miroslav Böhm, který na správě parku je osm let. Poslední roky jako vnitřní auditor. „Zaměřím se mimo jiné na zlepšení současného stavu péče o bezlesí zejména řízeným zemědělským  hospodařením spočívající v řádné údržbě lučních  ekosystémů, chci na Šumavě například podpořit chov tradičních plemen skotu a ovcí a faremní hospodaření v kombinaci s lokálním využitím produktů a poskytování služeb v turistickém ruchu,“ jmenuje jeden ze svých cílů Miroslav Böhm. Ve spolupráci s kolegou Faitem je připravený podporovat trvale udržitelný rozvoj šumavských obcí, tradičních řemeslných a drobných průmyslových provozů a služeb, které využívají místní zdroje a nenarušují krajinný ráz, přírodní zdroje a regenerační schopnosti přírody. „Také bych chtěl lépe využívat přírodovědný a historický potenciál území pro výchovné a vzdělávací aktivity,“ doplňuje náměstek Böhm, který dlouhá léta pracoval na České inspekci životního prostředí v Českých Budějovicích. Náměstek Böhm ovládá Zákon o ochraně přírody i správní řád a také zná problematiku Šumavy v historických souvislostech.
Ředitel Mánek postavil podle svých slov tým na odbornících, kterým může důvěřovat a to jak po stránce odborné, tak po stránce lidské. „Pro mě je důležité, aby náměstci byli ve svých agendách většími odborníky, než jsem já sám, chci v nich mít odbornou oporu. Věřím, že má volba je nejlepší možná,“ uzavírá Jiří Mánek.

Jan Stráský se rozloučil s vedením Správy NP a CHKO Šumava

S novým vedením Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava se osobně rozloučil její bývalý ředitel Jan Stráský. „Mohu zodpovědně prohlásit, že nic zvláštnějšího, než je práce ředitele Správy Národního parku Šumava, jsem za více než sedmdesát let svého života ještě nezažil,“ uvedl Stráský, který v minulosti zastával funkce ministra dopravy, zdravotnictví, byl posledním federálním premiérem a v době kdy abdikoval Václav Havel, suploval i úlohu prezidenta České republiky. „Zvláštnější už je jen Sahara a Himaláje,“ dodal s úsměvem Jan Stráský, který je dlouholetým předsedou Klubu českých turistů a jeho velká záliba v cestování je veřejně známá.

Na rozloučenou mu nový ředitel správy parku Jiří Mánek předal dar – dřevěnou desku, na které byla vyryta báseň shrnující rok a půl Stráského působení v čele správy parku a také skleněný půllitr s logem parku a daty ohraničující dobu, po kterou ho Stráský vedl.

I když Jan Stráský odchází z čela Národního parku Šumava, další práce pro Šumavu se v žádném případě nevzdává. „Teď cítím úlevu, ale zároveň vím, že v budoucnu mohu kvalifikované pomáhat,“ dodal Stráský.

To si přeje i nový ředitel správy parku Jiří Mánek. Sám měl za svůj profesní život v čele parku možnost pozorovat čtyři ředitele. Ivana Žlábka, Aloise Pavlíčka, Františka Krejčího a Jana Stráského. Pod třemi sloužil. Pavlíčkovi a Stráskému dělal náměstky. „S příchodem každého ředitele se měnila koncepce a všechno začínalo tak trochu od nuly. Každý si před sebe dával velká předsevzetí a byl odhodlán ke změnám. Nejblíže mi byl určitě ředitel Stráský, kterého si mimořádně vážím. A proto musím říci, že nic zásadního měnit nehodlám. Nemusím tak před sebe klást žádná mimořádná předsevzetí,“ uvádí Mánek.

Plánuje jen některé menší změny. „Chci více spolupracovat s vědeckou obcí a i s národním parkem Bavorský les. Chci se intenzivněji věnovat organizaci jako takové a rozhodně se budu muset více zaměřit na rostoucí nepoměr mezi příjmy správy a výdaji na ochranu přírody. S novým náměstkem Jiřím Kvapilem začínáme číst čísla a ekonomické ukazatele organizace což jsem před tím nedělal. Již po týdnu spatřuji rezervy. Budu muset méně důvěřovat a více prověřovat,“ uvedl Mánek.

Podle TZ Správy NP a CHKO Šumava


red.
Naposledy změněno: pátek, 20 červenec 2012 13:35

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Lesnictví

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11070

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8432

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7329

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5133

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby