Přihlásit

Petr Šilar podal trestní oznámení na vedení Lesů ČR

Petr Šilar, místopředseda senátorského Klubu KDU-ČSL, předal nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi návrh na trestní stíhání vedení státního podniku Lesy České republiky. Týká se řešení insolvence společnosti CE WOOD, zadávacího řízení na provádění lesnických prací od roku 2012, předražené zakázky IT a směny pozemků v lukrativní oboře Radějov.

V návrhu na trestní stíhání Petr Šilar rozvádí jednotlivé sporné body jednání managementu Lesů ČR.

Postup LČR v insolvenčním řízení vedeném se společností CE WOOD, a.s.

Jak uvádí Petr Šilar, LČR uzavřely v roce 2009 se společností CE WOOD, a.s.. (dále CEW) dohodu, na základě které vzaly zpět svůj insolvenční návrh. Po zastavení insolvenčního řízení mělo být pro zajištění pohledávky LČR zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Javořice a.s., ovládané CEW. O nevýhodnosti a možných rizicích vyplývajících ze zřízení takového zástavního práva informovali vedení LČR právní zástupci. Jednalo se zejména o vysokou pravděpodobnost podání odpůrčí žaloby vůči těmto smlouvám insolvenčním správcem v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení vůči společnosti Javořice a.s. – což se přesně také stalo.

Předmětem dohody byl dále podle Šilara závazek LČR nepodat po dobu jednoho roku od uzavření dohody s CEW insolvenční návrh vůči této společnosti ani se nepřipojit k jinému insolvenčnímu návrhu. Tento závazek nepodat nový návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči CEW vypršel dne 27. 7. 2010, LČR však nový návrh podaly až dne 27. 12. 2010, ačkoli po celou dobu měly vůči CEW pohledávky převyšující cca 150 mil. Kč a bylo zřejmé, že společnost CEW je v úpadku. V rámci výše uvedené dohody měl být realizován i nákup nemovitosti – pily v Ptení ve vlastnictví Javořice a.s. – společností ovládanou CEW, a to za cenu údajně několikanásobně vyšší, než byla účetní nebo tržní hodnota.

Výběrové řízení 2012+

LČR zahájily 28. 4. 2011 jako zadavatel užší řízení na veřejnou zakázku „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“, evidenční číslo veřejné zakázky VZ 60059587. Zakázka byla rozdělena na 117 částí podle tzv. smluvních územních jednotek. V některých případech odmítl uchazeč, který byl první v pořadí, uzavřít smlouvu. V takovém případě byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zadávací dokumentací k zakázce vyzván druhý, respektive třetí uchazeč v pořadí.

Jak uvádí P. Šilar v návrhu na trestní oznámení, na celkem 23 částech zakázky LČR zadávací řízení zrušily z nejasného důvodu a na zrušené zakázky obratem vyhlásily jednací řízení bez uveřejnění - nejméně transparentní z možných řešení daných zákonem. Pro tento postup nebyly splněny podmínky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ceny, za které jsou tyto zakázky realizovány na základě jednacího řízení bez uveřejnění, jsou podle senátora P. Šilara výrazně vyšší, než by byly realizační ceny na druhém, respektive třetím místě. Tímto postupem vznikla škoda, kterou senátor Šilar odhaduje na částku cca 200 mil. Kč.

Kauza nákupu informačních technologií

Petr Šilar dále v návrhu na trestbí oznámení uvádí, že LČR nakoupily v roce 2009 od firem DYNN a.s. a Time Import a.s. (personálně a majetkově propojené - vzniklé z firmy QRIS a.s.) v roce 2009 služby a plnění v IT v celkové hodnotě cca 630 mil. Kč. Jednalo se o zřízení služby systémového integrátora a služby Help desk. Tento název znamenal podle Šilara v praxi to, že data dosud zasílaná z organizačních jednotek na centrální server na ředitelství LČR se nyní zasílají přes vložený mezičlánek – datové centrum, kde má také fungovat on-line poradenství. Odborníci na IT se údajně shodují, že se jedná o zbytečnou a účelovou úpravu, která slouží pouze k odlivu finančních prostředků ve prospěch firmy DYNN a.s. Pokud pomineme zbytečnost této úpravy, cena za zřízení tohoto centra je odborníky odhadována pouze v řádu milionů Kč. Navíc zakázka, za kterou LČR zaplatily 630 mil. Kč, byla zadána bez výběrového řízení, čímž byl jednoznačně porušen zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Toto centrum je podle informací předsedy senátorského klubu KDU-ČLS v současnosti provozováno opět firmou DYNN při měsíční fakturaci 7 mil. Kč za tuto službu. Tato částka nemá žádné nákladové opodstatnění. Důkazem může být prověření systému nezávislým odborníkem a kontrola nákladů u firmy DYNN a Time Import, které pořízení a provoz tohoto zbytečného mezičlánku skutečně stál. Ještě v nedávné době stál celkový provoz IT včetně nákupu SW a HW cca 40 mil. Kč/rok. V roce 2009 LČR dále údajně zakoupily od firmy Dynn a.s. dokument s názvem „Strategie informačních a komunikačních systémů LČR“, jehož zpracovatelem byl Martin Stuffi - a to za 1,99 mil. Kč. O dva roky později dokument stejného názvu a obsahu dodává firma Time Import a.s. (řešitel opět Martin Stufi), tentokrát za necelých 15 mil. Kč. Dokument svým obsahem podle P. Šilara neodpovídá ani původní ceně.

Směna pozemků v oboře Radějov

Petr Šilar dále v obvinění poukazuje na to, že LČR směnily v roce 2010 s fyzickou osobou 1077 ha v lukrativní oboře za 1410 ha lesů, které jsou rozmístěny na devíti katastrálních územích v rámci pěti krajů. V oboře Radějov byl pronajat výkon práva myslivosti v ročním nájmu 1,5 mil Kč. Další ztrátou je nižší výnos z běžného lesnického hospodaření. Podle závěrů NKÚ vzniká LČR touto směnou každoroční škoda nejméně 1,5 mil Kč.

red.

Naposledy změněno: úterý, 19 červen 2012 16:47

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Lesnictví

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11165

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8479

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7372

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5178

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby