Přihlásit

Podle NKÚ reagovaly Lesy ČR i MZe na kůrovcovou kalamitu pomalu

Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR přijaly opatření reagující na extrémní rozšíření kůrovce s velkou časovou prodlevou. I v období kůrovcové kalamity LČR převedly do státního rozpočtu výrazně vyšší částku než vybrané subjekty sousedních států. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z let 2016 až 2018, která byla zveřejněna 8. 6. 2020. Ta ale neshledává zásadní porušení předpisů nebo nehospodárné využití finančních prostředků podnikem Lesy ČR.

Doporučený Podle NKÚ reagovaly Lesy ČR i MZe na kůrovcovou kalamitu pomalu

Kůrovcová kalamita začala gradovat v roce 2016, systémové řešení přijaly Lesy ČR ale až v roce 2019 ve strategii na období 2019 až 2024, uvedli kontroloři NKÚ. Podle nich Ministerstvo zemědělství jako zakladatel podnik nijak nenutilo, aby postupoval v řešení kalamity razantněji. Oproti dřívějším letům také podnik podle NKÚ prodával dříví s nižším zpeněžením. Ministerstvo zemědělství v reakci uvedlo, že závěr NKÚ nekonstatuje jakékoliv porušení předpisů nebo nehospodárné využití peněz.

Kontroloři ovšem také konstatují, že situace byla ovlivněna výrazným nárůstem nahodilých těžeb, poklesem cen dříví a zhroucení trhu s dřívím, nedostatkem volných pracovních sil na trhu práce a nedostatkem lesnické techniky.

Lesy ČR reagovaly podle kontrolorů na situaci v roce 2016 jen dílčími opatřeními, jako bylo omezení úmyslné těžby nebo přesun pracovníků na zpracování kůrovce. Podle NKÚ Lesy ČR i Ministerstvo zemědělství začaly uceleně řešit kůrovcovou kalamitu až v roce 2019. "V souvislosti s kůrovcovou kalamitou, jak úřad konstatoval, jsme přijali novou strategii a změnili obchodní model Lesů České republiky. Kombinujeme vlastní i dodavatelské výrobní kapacity, a pružně tak reagujeme na aktuální situaci v konkrétní lokalitě. Zvýšili jsme objem dříví obchodovaného ve vlastní režii a také výměru pozemků obhospodařovaných našimi lesními závody. Děláme tedy veškerá možná opatření, která zabrání šíření kůrovce a kalamitu zastaví," reagoval na zprávu NKÚ generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Mluvčí resortu Vojtěch Bílý doplnil, že ministerstvo vyvíjí „značnou aktivitu" v oblasti legislativní, a to například posílením finančních příspěvků určených vlastníkům lesů, přijetím dvou novel lesního zákona či novely vyhlášky o ochraně lesa, stejně jako pomoc vlastníkům lesů při zajištění podmínek pro účinnou asanaci napadeného dříví.

NKÚ porovnal výsledky prodeje dříví prostřednictvím dvou používaných obchodních kanálů. Prvním případem je vlastní prodej (obchodní model OM), kdy Lesy ČR nesou veškeré náklady na těžbu a prodávají dřevo ve vlastní režii. V roce 2018 tímto způsobem prodaly zhruba sedm procent dříví s průměrnou cenou 1263 Kč/m3. Druhý model (model P) spočívá v přenesení nákladů na těžbu nebo její části na odběratele, který zároveň dříví prodává. Tímto způsobem Lesy ČR v roce 2018 prodaly zhruba 93 procent dříví. Průměrná cena dříví při prodeji „na stojato" v elektronické aukci byla 613 Kč/m3, při prodeji celých skácených stromů dosáhla 786 Kč/m3, uvedli kontroloři NKÚ.

Do roku 2017 byl pro Lesy ČR výhodnější druhý obchodní model (model P). Při extrémní kůrovcové kalamitě už ale podle NKÚ tak výhodný nebyl, a to kvůli zvýšeným nákladům a zároveň nižším prodejním cenám dříví a nízké flexibilitě tohoto systému. Lesy ČR tak podle nich v době kalamity nebyly schopny včas reagovat na situaci, kdy rostla nahodilá těžba, klesaly ceny dříví a na trhu byl nedostatek pracovních sil i lesnické techniky.

Průměrné zpeněžení dříví LČR dle způsobu realizace (v Kč/m3)

Způsob zpeněžení

2015

2016

2017

2018

LS – aukce

1 382

1 192

1 016

613

LS – obchodní model „P“

1 433

1 267

1 254

786

LS – obchodní model „OM“

1 295

1 074

1 996

915

LZ – obchodní model „OM“

1 830

1 703

1 569

1 263

Zdroj: vlastní zpracování dat LČR

 NKÚ tedy zjistil, že do roku 2017 byl pro LČR výhodnější model „P" realizovaný na lesních správách, od roku 2018 je výhodnější model „OM" realizovaný na lesních závodech. Důvodem byly podle NKÚ pro LČR příznivé výše cen z vysoutěžených komplexních smluv (tj. nízké náklady na těžbu a vysoké zpeněžení). Od roku 2018 vlivem výrazného poklesu cen dříví a nárůstu cen těžební činnosti byl obchodní model „OM" z hlediska výsledného zisku výhodnější než obchodní model „P", kterým byla realizována většina prodeje dříví.

NKÚ také upozornil na to, že podniku se loni snížil objem volných prostředků natolik, že Lesy ČR přešly na provozní financování prostřednictvím úvěru. Kladný hospodářský výsledek předpokládá podnik až v roce 2024.

V době před kalamitou si udržovaly Lesy ČR finanční soběstačnost. Od roku 2013 zákon umožňuje ministerstvu rozhodnout o přidělení části zisku Lesů ČR do fondu zakladatele. V letech 2013 až 2018 do něj převedly celkem téměř 32 miliard korun. Peníze převedly na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství i v době gradace kůrovcové kalamity, a to v daleko větší míře, než tomu bylo v okolních zemích, zjistil NKÚ. Fond pak vláda svým usnesením zapojila do státního rozpočtu.

Základní ukazatele státních správců lesů s uvedením výše odvodu do státního rozpočtu

Kontroloři prověřili u Lesů ČR i nakládání s nepotřebným majetkem a nákup právních, propagačních a dalších služeb. Podnik zde neměl žádné nedostatky a podařilo se mu také napravit nedostatky, které zjistila předchozí kontrola NKÚ, dodali kontroloři.

Celou zprávu o kontrole Lesů ČR za období 2016-2018 naleznete zde.

Reakce MZe na závěr Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole Lesů ČR

Závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) týkající se Lesů ČR (LČR) nekonstatuje jakékoliv porušení předpisů nebo nehospodárné využití finančních prostředků. Tak hodnotí Ministerstvo zemědělství (MZe) i Lesy ČR kontrolu NKÚ, který prověřil, jak LČR postupovaly při řešení kůrovcové kalamity a současně se zaměřil na vybrané položky hospodaření tohoto státního podniku v letech 2016 až 2018.

Celé vyjádření MZe si můžete stáhnout zde.

Red.

 

 

 

 

Naposledy změněno: středa, 10 červen 2020 07:04

(0 hlasů)

Komentáře   

+10 # schutzmeister@iex.cz 2020-06-09 12:30
Šiml taky fikaně srovnává jablka a hrušky.
Je to div. že Boubín prodává loupačku dráž, jak na moravě kůrovce.
Či že Židlochovice mají lepší cenu v pěstebním, když jenom sejou žaludy ?
A srovnávat Dačicko s Alpama - to už může fakt snad jen Machiaveli ?
+19 # Lynx 2020-06-08 23:28
...Podle NKÚ Lesy ČR i Ministerstvo zemědělství začaly uceleně řešit kůrovcovou kalamitu až v roce 2019. ...

Zrušte polovinu úředních míst na MZe za rok to vyhodnoťte. Co se stane? NIC, vše půjde dál jako dosud.

A kolik z odpovědných lidí bude stíháno za pozdní reakci? Nikdo, z eráru krev neteče. Erár je černá díra na peníze.
Těšnovský tunel v praxi :D :D :D

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Lesnictví

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11339

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8574

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7446

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5277

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby