Přihlásit

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku a z podvodu v souvislosti s působením ve vedení státního podniku Lesy ČR. Podle kriminalistů způsobil škodu zhruba 1,8 miliardy korun. Škoda by se měla týkat umožnění výpovědi smluv bez sankcí smluvním partnerům v době kůrovcové kalamity a propadu cen dříví. Obvinění z podvodu se týká podezření z porušení konkurenční doložky. V případě prokázání viny mu hrozí podle mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslava Ibeheje dva až osm let vězení.

Doporučený Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

V sídle Lesů ČR zasahovali policisté v dubnu 2019. Ministr zemědělství Miroslav Toman tehdy uvedl, že razie se týkala doby působení bývalého ředitele podniku Daniela Szóráda. Szórád následně řekl médiím, že to, co mu policie klade za vinu, je absurdní.

Na své nevině trvá i nyní. „Od začátku říkám, že celou svoji kariéru, co jsem působil v Lesích České republiky, tak jsem všechno vykonával, jak nejlépe jsem dovedl, svědomitě a s péčí řádného hospodáře,“ řekl Daniel Szórád Radiožurnálu.

Vývody, ke kterým vyšetřovatel došel, jsou z mého pohledu nesmyslné, nepochopitelné. Je mi trapné někomu obhajovat, že jsem chodil do práce pracovat, což tam vždycky nebývalo zvykem,“ dodal pro Radiožurnál.

Případem se zabývá královéhradecká expozitura NCOZ a dozoruje jej Adam Borgula z pražského vrchního státního zastupitelství. Borgula dnes ČTK sdělil, že stíhání bylo zahájeno 15. února.

Lesy ČR podle ČTK zatím o obvinění nemají informace. „O obvinění nás policie zatím neinformovala. Jde o policejní záležitost, ke které se nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lidové noviny dříve uvedly, že policie Szóráda podezírá ze způsobení škody 2,4 miliardy korun, a to v souvislosti s nevýhodným ukončením smluv a s nedostatečným zásahem proti kůrovcové a větrné kalamitě. „Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů,“ citovaly z materiálu souvisejícího s vyšetřováním.

Policisté zasahovali předloni v dubnu nejen v sídle Lesů ČR, ale také na Ministerstvu zemědělství. Jeho mluvčí v té době uvedl, že policie úřad požádala o součinnost a o předložení dokumentů, které se vztahují k předchozímu vedení ministerstva a Lesů ČR.

Daniel Szórád nastoupil do čela Lesů ČR na základě výběrového řízení 14. dubna 2014, v době, kdy byl ministrem zemědělství Marian Jurečka. V květnu 2018 jej z funkce odvolal ministr zemědělství ČR v demisi Jiří Milek.


Vyjádření Daniela Szóráda pro Silvarium.czDne 15. 2. 2021 jsem obdržel Usnesení o zahájení trestního stíhání mojí osoby pro domnělý zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku a pro zločin podvodu podle ustanovení, kterých jsem se měl dopustit při výkonu zaměstnání v pozici GŘ státního podniku Lesy ČR a následně po mém odvolání v průběhu trvání tzv. konkurenční doložky.
V zájmu objektivní informovanosti veřejnosti si dovoluji poskytnout stručné stanovisko k celé záležitosti.

Domnělým zločinem porušení povinnosti při správě cizího majetku bylo ve skutečnosti manažerské rozhodnutí s cílem zamezení vysokých škod, které by nepochybně nastaly na lesních ekosystémech v případě, že bychom aktivně nekonali a nepřijali účinná opatření pro řešení vzniklé situace.

Odborná lesnická veřejnost si jistě vzpomene na přelom srpna a září roku 2017, kdy jsme čelili nejen vzrůstající gradaci podkorních škůdců, ale i důsledkům škod způsobených opakovanými větrnými smrštěmi, které postihly oblast střední Evropy. V důsledku toho se dramaticky propadly ceny dřeva a smluvní partneři požadovali okamžité řešení situace. Podnik mohl jistě trvat na dalším plnění smluv, nicméně situace byla natolik složitá, že pokuty za neplnění se staly mnohdy přijatelnějšími, než ztráty z provozu. O tom, že došlo k podstatné změně okolností smluvního vztahu dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebylo vzhledem i k interním výsledkům přímo-řízených lesních závodů pochyb. V zájmu zabránění vyšších škod z nezpracování kůrovcem napadené či ohrožené hmoty v dlouhodobějším horizontu, bylo nepochybně potřebné najít legální mechanismus k vyřešení situace. Pochopitelně bychom uvítali, kdyby stát situaci řešil podobně jako Bavorsko či Rakousko finanční podporou dotčených vlastníků, nicméně nic takového se v podmínkách ČR nestalo. Proto bylo třeba najít způsob pro transparentní objektivizaci smluvních vztahů.

Po jednáních mezi představiteli ALDP, LČR a MZe jsme připravili vědomi si vážnosti situace materiál pro jednání Vlády ČR s návrhem řešení. Vláda byla o navrhovaném způsobu řešení situace řádně a jasně zpravena, usnesení včetně postupu vzala na vědomí a uložila ministru zemědělství v tomto smyslu konat.

Následovala veřejná tisková konference, oslovení smluvních partnerů a proběhla otevřená transparentní soutěž, která umožnila předložit všem zájemcům nabídky umožňující splnění všech požadavků ochrany lesa potažmo státního majetku. V daném případě tak podnik zcela legitimně a plně v souladu s právními předpisy postavil na roveň veřejný zájem a povinnosti jemu uložené a pro něj vyplývající ze zákona o státním podniku, zákona o lesích, obchodních zásad a zvyků a dosažení maximálního zisku v každé situaci. Povinnosti státního podniku nelze vykládat bez přihlédnutí k dalším vlivům na dřevozpracujícím trhu, jelikož je nutné zohlednit dlouhodobější prvek.

Domnělého podvodu jsem se měl dopustit zasíláním nepravdivých čestných prohlášení, která jsem doručoval na podnik a uváděl ho v omyl, nicméně faktem je, že mnou zasílaná čestná prohlášení byla pravdivá. Myslím, že je lidsky pochopitelné, že jsem se nevyhnul a ani nebránil kontaktům v zájmu připravení se na budoucí zaměstnání v soukromém sektoru. Potřeboval jsem se po mnoha letech v Ikea a později LČR znovu seznámit se situací na trhu a v lesnickém provozu obecně. Nejednalo se o výdělečnou činnost a bezpochyby jsem nikterak nepoškodil svého bývalého zaměstnavatele.

Závěrem k tomuto obvinění prohlašuji, že veškeré mé konání v pozici GŘ státního podniku Lesy ČR proběhla s maximálním důrazem na transparentnost a obhajitelnost všech mých kroků. Nikdy jsem při výkonu funkce GŘ nejednal s cílem získání jakékoliv osobní výhody či prospěchu a veškerá rozhodnutí byla učiněna s péčí řádného hospodáře a s ohledem na dosažení nejlepšího výsledku podniku.

Ve Zlíně, dne 19. 2 .2021 Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Red.

Souhlasíte s hlavním sdělením Lesnické výzvy II, že lesní hospodářství potřebuje pro další existenci adekvátní podporu?

Naposledy změněno: sobota, 20 únor 2021 15:11

(1 Hlasovat)

Komentáře   

+4 # lespurda 2021-04-15 18:28
proč by za vzniklou situaci měl zaplatit jeden člověk když za to mohou všichni kdo tam sedí rozhoduji a mají pravomoci. Já myslím že je tam takových víc než dost. Tak ať se poděli ne. Vždyť razí heslo lesu zmar po nás potopa. my nic to sucho
+3 # cvonza 2021-03-05 10:16
Zrušení smluv v době po kalamitě koncem roku 2017 ( a padla v lednu 2018 druhá ) byla špatná varianta možná katastrofální a prodělek LČR vše se zdražilo služby pro LČR a zlevnil nákup dřeva na stojato od LČR . 4 měsíce se nedělalo a čekalo na nová výběrová řízení Led - Dub 2018 kdy se pozdě podepsalo , brouk se od té doby nezastavil .
+28 # siezer 2021-02-23 17:59
Problém vznikl mezi p. Jurečkou / p. Milekem / "premiérem" Z nového výběrka p. Tomana / premiéra vzešel politicky vhodný ředitel. Ministři a politici nejsou zodpovědní za svoji dobře placenou práci :sad: Ex GŘ vysoutěžil vhodné IT, aplikace pro nové století, služební auta, srovnal mzdy a nastavil tvář podniku zpět k občanům a zaměstnancům.
+37 # petrv 2021-02-23 17:15
Obvinění D. Szoráda považuji za nesmysl. Byl jsem jeden z té menšiny, který s "generálním pardonem" nesouhlasil a stejně tak profesní organizace v které jsme (ČAPLH) - protože jsem to považoval za nesystémový krok, který zachránil kůži zejména firmám, které se "pohybovali na nebo za hranou". Nicméně jsem přesvědčen, že z jeho strany to bylo skutečně myšleno v dobrém úmyslu, možnost odstoupit od smluv byla pro všechny stejná a následně se soutěžilo. To, jestli bylo horší pro LČR "neřízené" ukončování smluv s vymoženými nebo nevymoženými sankcemi nebo to řešení, které se prosadilo - je čirou spekulací a může mít i pravdu, že to bylo pro LČR lepší. A hlavně co vím, bylo to skutečně "politické zadání" (ke kterému se zřejmě nyní nikdo nehlásí). To, že: "nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů"... To by v ten okamžik nedokázal nikdo. Určitě by to šlo lépe, ale jsem přesvědčen, že (v systému, v kterém se musel pohybovat) dělal co mohl. Co mě zaráží (a znechucuje) je, že všichni ti, kteří mu nadšeně tleskali, se ho nyní nezastanou (zřejmě nadšeně tleskají jinde...). Takže ať jsem kritik LČR a v mnohém jsem s D. Szorádem nesouhlasil a ctím právo zakladatele, že si může vybrat GŘ, toto vůči němu považuji za nefér. Taktéž se domnívám, že důvody k jeho odvolání byly jiné - čistě obchodně politické, zejména s ohledem na obchodování se dřívím.
+102 # Lakatoš 2021-02-19 10:17
Pánové, ale vždyť toto je hon na čarodějnice. Vždyť před panem Szorádem na té židli seděli jiní pánové, za nichž se brouk rozběhl. U LČR v Nízkém Jeseníku to trvalo nejméně 15 let, byli tu různí generální ředitelé, kteří neudělali vůbec nic, a kdo bude soudit je? Pan Szorád to mohl už jen brzdit. Jestli to měl dělat víc, je otázka, ale přece není možné mu hodit na hlavu takovou škodu. Co ti před ním, ty bude soudit Boží soud? A kdo bude soudit majitele mimo LČR, a že jich máme, na jejichž majetcích jsou ty škody srovnatelné? Dodávám, že LČR nijak nefandím a jsem k nim naopak velmi kritický.
+37 # Rensa 2021-02-19 14:14
Provinil se tím, že chtěl změnit strukturu podniku, aby se proti brouku mohlo snáz zasahovat (mám z doslechu).
-19 # Hejkalka 2021-02-19 07:07
Velkou chybou bývalého generálního ředitele bylo, že neodvolal lesního správce na správě v TR. Zachránil by tím hodně lesů na Vysočině. Jinak se hodně snažil, poctivě pracoval a hlavně nastavil tvůrčí, otevřenou a transparentní pracovní atmosféru, což předtím opravdu nebylo zvykem.
-14 # Lynx 2021-02-20 06:19
Na Třebíčsku se zasahovalo asi takto:
Vzal se pás porostu o šíři cca 60m. Dřevo se naskládalo k silnici a nechalo se tam (všechny sortimenty) a počkalo se, až brouk vyletí.
Za měsíc a půl se to opakovalo. Takto minimálně třikrát.
Bez chemické asanace, bez odkornění.
Jediná podmínka LČR byla, aby hráně byly perfektně začelené a srovnané, aby se to zeleným mužikům dobře měřilo.
Howgh :-x
+26 # Lynx 2021-02-18 23:22
Policie je v rozkladu a schopných vyšetřovatelů je jako šafránu. Proto vezme zavděk jakoukoliv kauzou, kde se budou kolem vrtět média.
Vzhledem k presumpci neviny je zbytečné toto téma více pitvat.
Policejní orgán ani státní zástupce za zpackanou práci nikdy nenesou odpovědnost, vše platí občan. Tím je řečeno vše.
+122 # lesmistr 2021-02-18 18:36
Dane, snad Tě někdo podrží. Snad máš i slušné kamarády.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cílem hub není podporovat harmonii lesů jako „superorganismů“

Cílem hub není podporovat harmonii lesů jako „superorganismů“

Lesnictví

Rozhovor s evoluční bioložkou prof. dr. Toby Kiers z Vrije Universiteit Amsterdam. V roce 2016 zahajuje kanadská vědkyně Suzanne Simard vystoupení na konferenci TED v kalifornském...

Škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Lesnictví

Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Spolek...

V Bratislavě se jednalo o budoucnosti evropského lesnictví

V Bratislavě se jednalo o budoucnosti evropského lesnictví

Lesnictví

Adaptace lesů na změnu klimatu a jejich rozvoj ve prospěch společnosti byly zpečetěny ve dvou zásadních dokumentech – Bratislavské ministerské deklarace a Bratislavské ministerské rezoluce...

Naše příroda nabízí velké hodnoty. Měli bychom si jich víc všímat

Naše příroda nabízí velké hodnoty. Měli bychom si jich víc všímat

Lesnictví

Silvie Stachová vystudovala lesnickou fakultu v Brně a po škole nastoupila ke státním lesům na lesní správu Frýdek-Místek, kde v průběhu 15 let prošla několika...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8254

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3382

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Lesnictví

Zobrazeno:3255

Zástupci lesnicko-dřevařského oboru se ostře vymezili proti vyjádření Hnutí DUHA, ve kterém se uvádí, že masivní těžba českých lesů začala ovlivňovat klima,  způsobuje více emisí než...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:2685

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby