Přihlásit

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Kůrovcová mapa (www.kurovcovamapa.cz) byla jako provozní testování nových způsobů využití satelitních snímků v boji s kůrovcovou kalamitou spuštěna na konci roku 2018. V dubnu 2019 došlo k aktualizaci dat a zobrazení aktuálních ploch, kde lze předpokládat šíření kůrovců do okolních porostů. Jarní mapová vrstva ukazuje neodtěžený suchý smrkový porost detekovaný v září 2018 a nově detekovaný suchý smrkový porost z dubna 2019.

Doporučený Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Na podkladě družicových dat Planet za období duben 2019 (od 15. 4. do 25. 4.) byla aktualizována Kůrovcová mapa (KM), která ukazuje výskyt suchých smrkových porostů a aktuálních těžeb na území celé České republiky. Aktuální mapa byla porovnána s předchozí verzí KM ze září 2018. Takto byl zpracován výstup, který detekuje:

  1. těžbu (holiny) za uvedené rozdílové období,
  2. suchý porost září 2018 (detekovaný v září 2018),
  3. suchý porost duben 2019 (nově detekovaný).

Mapování těžeb i souší bylo provedeno v porostech se zastoupením smrku a porostní výškou větší než 12 m. Celková výměra detekovaných těžeb v těchto porostech za rozdílové období je přibližně 14,8 tis. ha. Největší podíl těžeb na ploše porostů se zastoupením SM byl v Kraji Vysočina (26 %), Moravskoslezském kraji (14 %) a Jihočeském kraji (14 %). Z mapy je patrné, že výrazná část (přibližně 57 %) suchých porostů detekovaných v Kůrovcové mapě ze září 2018 byla odtěžena. Celková výměra suchých porostů se proti situaci v září snížila o 46 %.

Jedná se výstup provozní aplikace dálkového průzkumu Země, který má svá omezení daná použitou metodou.

  • Vzhledem k potřebě publikovat výstup dubnové KM co nejdříve nebyla provedena verifikace výstupu s pozemní pravdou. Publikovaná mapa je tedy pouze výstupem DPZ.
  • Zpracování nad daty z dubna 2019 poměrně spolehlivě mapuje rozsah lesní těžby ve smrkových porostech. Těžby mohou být nadhodnocené v horských oblastech z důvodu stínů v porostních stěnách (okraje holin) a ležícího sněhu.
  • Vzhledem k fenologii listnáčů v daném období analýza bohužel neumožnuje vysoce spolehlivou detekci suchých stromů (porostů) ve smíšených porostech listnáčů se smrkem, kde je cca od středních poloh možnost nesprávného zařazení listnáčů (bez olistění) do kategorie souší.
  • Mapa s nižší spolehlivostí detekuje těžby (holiny) u porostů, pod kterými se již vyskytovalo husté zmlazení.
  • Výrazné zvýšení spolehlivosti detekce suchých stromů (porostů) lze očekávat od analýzy družicových snímků pořízených v době plného olistění – další aktualizace KM v červnu/červenci 2019.

V nejbližším období bude KM z dubna doplněna o informace o těžbách a suchých porostech v borovici. Další aktualizace KM proběhne v průběhu června/července 2019 a to z dat Planet za období červen 2019, poté předpokládáme aktualizaci v dvouměsíční periodě. Kůrovcová mapa je k dispozici zde a na partnerském portálu www.kurovcovamapa.cz.

Právě s ohledem na potřebu validace výstupu s pozemní pravdou budou tvůrci Kůrovcové mapy velmi vděčni za zpětnou vazbu zejména od vlastníků a správců lesa. Vaše zkušenosti a názory zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Redakce

Naposledy změněno: pátek, 24 květen 2019 14:15

(0 hlasů)

Komentáře   

+3 # Zanig 2019-05-28 21:29
Tak novej update je z 99,9 % nepřesný co se týká plochy 600 ha. Nejsou zobrazeny ani holiny ani souše..
+10 # prihodaj 2019-05-29 14:00
Dobrý den,

děkujeme za zpětnou vazbu.
Mapový výstup „Kůrovcová mapa“ vznikl relativně nedávno a jedná se o první jednorázové mapování sledovaných parametrů, vyhodnocené za cca 20 dní přes celou ČR v takovém detailu. Stále se tedy jedná o provozní testování použité metody a na základě zpětné vazby se snažíme postupně zvyšovat její přesnost.

Vzhledem k potřebě publikovat výstup dubnové kůrovcové mapy co nejdříve z důvodu použitelnosti dat v provozu nebyla provedena verifikace výstupu s reálnou situací v terénu před samotným spuštěním, jako tomu bylo v roce 2018. Verifikace dat probíhá paralelně oficiálně na dvou LS a na základě informací z první z nich informace převážně sedí a odchylky jsou především u stáří holiny (tj. holina je již zalesněná z roku 2017-2018). Tento nesoulad již odstraňujeme plošně přes celou ČR.

Dubnové snímkování nese riziko spojené s fenologickou fází porostů, případně se zvýšenou mírou defoliace porostů oslabených suchem nebo absence detekce suchých smrků ve smíšených porostech, proto jsme si vědomi, že detekce souší může být podhodnocená.

Výrazné zvýšení spolehlivosti detekce suchých stromů (porostů) a také detekce nových těžeb lze očekávat od analýzy družicových snímků pořízených v době plného olistění – další aktualizace kůrovcové mapy je plánována na základě dat z června 2019.

Jedná se o celorepublikový výstup; s ohledem na použité měřítko a rozsah zpracování je proto nutné počítat s drobnými odchylkami od skutečnosti (rozdíl velikosti zobrazených holin oproti realitě, absence malých ok suchých porostů apod.). Vzhledem k omezenému počtu lokalit, kde jsou data verifikována nelze ovšem vyloučit, že v některých oblastech bude odchylka od reálného stavu větší. Tento celorepublikový výstup DPZ nikdy nemůže mít 100% spolehlivost a nenahradí pečlivé mapování situace provozním personálem přímo v lesích, ale naším cílem je dostat se v celorepublikovém měřítku na úroveň, která svou přesností bude právě využitelná i pro lesnický provoz. Věříme, že nižší míra spolehlivost je v případě těchto výstupů vyvážena právě aktuálností informací, kterou plánujeme 4x ročně.

Pokud je to možné, prosíme o upřesnění Vámi zmíněné lokality a popisu situace, optimálně s vyznačením na mapě na e-mail: info@kurovcovamapa.cz. Tato zpětná vazba pomůže se zpřesněním analýz pro další snímkování.


Marek Mlčoušek (ÚHÚL)
Jan Příhoda (Lesnická práce)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70...

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Lesnictví

V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i...

Výskyt lesních škodlivých faktorů v Česku v roce 2019

Výskyt lesních škodlivých faktorů v Česku v roce 2019

Lesnictví

Podobně jako v předchozích letech je přehled výskytu lesních škodlivých faktorů v roce 2019, publikovaný mj. v květnové Lesnické práci, zpracován na základě obdržených hlášení...

Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Lesnictví

Americká společnost Forest Economic Advisors se v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu zabývá analýzou a zprostředkováním informací s využitím ekonomických modelů již mnoho let. Zpracované...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby