Přihlásit

Prohlášení Daniela Szóráda k odvolání z pozice generálního ředitele LČR

Dosavadní ředitel Lesů České republiky Daniel Szórád, který byl z funkce odvolán 11. 5. ministrem zemědělství Jiřím Milkem, poskytl redakci médiím vyjádření ke svému odvolání. Vysvětluje v něm svoje stanovisko k současné situaci v lesnictví a děkuje svým kolegům za spolupráci.

Doporučený Prohlášení Daniela Szóráda k odvolání z pozice generálního ředitele LČR

Prohlášení Daniela Szóráda k odvolání z pozice generálního ředitele LČR

Rozhodnutí pana ministra stran mého odvolání z funkce generálního ředitele státního podniku Lesy ČR mě pochopitelně mrzí, nicméně jsem pragmatik a nezbývá, než jej respektovat. Pana ministra Milka jsem neměl příležitost blíže poznat. Na několika krátkých schůzkách jsem žel nedostal dostatečnou příležitost záležitosti řádně ozřejmit, vysvětlit příčiny problému a navrhnout řešení.

Zpracované materiály a výzvy k řešení mimořádných situací zůstaly nenaplněny a je bezpochyby, že se mi nepodařilo rozptýlit jeho nedůvěru v mou osobu.

V tiskové zprávě Ministerstva zemědělství ČR je uveden důvod odvolání: „nezvládnuté řízení podniku Lesy České republiky, které vyústilo v kůrovcovou kalamitní situaci". To nepovažuji za objektivní vysvětlení. Chřadnutí lesních porostů, zjednodušeně označováno za kůrovcovou kalamitu, lze v České republice zaznamenat s různou intenzitou od devadesátých let minulého století a s rostoucími klimatickými extrémy se pochopitelně zvětšuje. Problém se zdaleka netýká pouze majetků ve správě Lesů ČR, ale prakticky všech vlastníků hospodařících v obdobných podmínkách, a to nejen v České republice, ale i v sousedních zemích (viz. přiložený graf, jehož autorem je Výzkumný ústav lesnictví a myslivosti). Podnik přijal řadu organizačních a provozních opatření a dlouhodobě předkládal návrhy k řešení situace, které se ovšem nepodařilo prosadit. Obávám se, že bez širší spolupráce napříč resorty nebude v silách podniku, natož jednotlivce, byť v pozici generálního ředitele, s tímto stavem, který překračuje meze standardu, něco reálně udělat.

Toto stanovisko není motivováno uraženou ješitností či pocitem křivdy. Pevně věřím, že daný personální krok bude impulsem pro další změny, o kterých dlouhodobě a opakovaně hovoříme.

Z množství požadovaných opatření zmíním pouze ta hlavní:

1. Podnik v pozici veřejného zadavatele nemůže pružně reagovat na vznikající situace. Jinými slovy je v případě potřeby přijímat rychlá řešení paralyzován Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Proto je nezbytné operativně umožnit výjimky z něho, a to buď vyhlášením krizového stavu, či zřízením pozice vládního zmocněnce, který bude oprávněn výjimku v zájmu řešení mimořádných situací udělit. Z koncepčního hlediska je vhodné připravit Zákon o státních lesích, který bude danou problematiku vhodně upravovat.

2. Celý sektor a prakticky všechna odvětví národního hospodářství trpí nedostatkem výrobních kapacit. Proto je nezbytné zjednodušit a ujasnit pravidla pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z Ukrajiny a Srbska. Dnes se k nám dostávají přes polské či maďarské zprostředkovatele (mimochodem v těchto zemích danou problematiku už dříve vhodně upravili).

3. Pokud pan ministr hovoří o propadu cen surového dříví na trhu, pak by si měl uvědomit, že zásadní vliv na tuto skutečnost měly subvence okolních států, zejména Bavorska, které pružně uvolnilo částku 100 mil. EUR a umožnilo finančními podporami vlastníkům lesa akceptovat významné snížení cen dříví. V České republice se obdobný krok neudělal. Pak je pochopitelné, že se nepříznivý cenový vývoj musí odrazit ve výsledcích hospodaření jednotlivých vlastníků.

Závěrem si dovolím poděkovat svým kolegům za spolupráci. Jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo zlepšit firemní kulturu i výkonnost podniku. Řada věcí se jistě nepovedla podle vysokých ambicí, které jsem vždy měl a usiloval o jejich naplnění. Jistě jsem se dopustil i chyb a za ně bych se rád dodatečně omluvil.

Do budoucna přeji hodně úspěchů, pevné nervy v nikdy nekončící úloze obhajovat pozici podniku a výsledky jeho práce před veřejností, i příznivé klima. Celému resortu rovněž přeji stabilní a odhodlanou vládu k řešení problému!

S úctou a pozdravem „Lesu zdar!"
Daniel Szórád

Máte problémy s nedostatkem sadebního materiálu?

Ano - 34%
Zatím ne, ale předpokládám, že v budoucnu mít budu - 45%
Ne - 21%

Celkem hlasů: 100
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 04 led 2019 - 14:25
Naposledy změněno: pondělí, 14 květen 2018 12:44

(0 hlasů)

Komentáře   

+17 # Sotek63 2018-05-15 19:28
S výroky pana Szóráda mohu pouze souhlasit. Za hlavní problém současného stavu jsou dle mého názoru přesně jím definované důvody. Dnes jsem vyslechl rovněž zprávu ministra životního prostředí(následně při tiskové konferenci po jednání ke kůrovcové kalamitě), kde jsem měl pocit, že výroky pana ministra vyplývají buďto z chybných informací, nebo z neznalosti, a nebo jsou skutečně záměrně nepravdivé (například o minimálních objemech kůrovcových těžeb u VLS). V případě výroků současného ministra zemědělství, lze pouze pochválit za promptní změnu legislativy, nicméně o tom, že se jedná o jeho výsledek práce lze (s ohledem na časovou náročnost prosazení takové změny) s úspěchem pochybovat.
Pánové, myslím, že by bylo vhodné maximálně mobilizovat síly a ne se pouze snažit pohladit a vystavit své ego.
0 # lesnar 2018-05-14 19:05
Dobrý, ale ten graf bych tam raději nedával...
+49 # Pavel Boucký 2018-05-14 13:56
Myslím, že Dan Szórád to vyjádřil správně. Problém je vysoko nad úrovní generálního ředitele státních lesů a je v rovině lesnické politiky a lesnické legislativy, která prostě neodpovídá době. Začalo to nepříliš šťastně pojatou transformací a od té doby nebyly jasně specifikovány a formulovány směry a cíle vývoje celého lesního hospodářství. Nebudou-li jasně dané koncepční cíle a vize, je asi neudržitelné hospodařit při současných změnách podmínek na základě principů formulovaných před stovkami let. Je jednoduché svádět problémy na kůrovcovou kalamitu, ale kůrovec je jen důsledkem vážnějších problémů, které postihují lesní ekosystémy a nejen je, ale celou naši krajinu.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby