Přihlásit

Spolupráce mezi ČR a Německem má podpořit biologickou rozmanitost lesů

Aktualizováno 10. 10. Ministr zemědělství České republiky Marian Jurečka a ministr výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christian Schmidt podepsali 7. 10. 2016 Pražskou deklaraci o lesích, ve které oceňují výsledky strategického dialogu mezi oběma zeměmi. 

Doporučený Spolupráce mezi ČR a Německem má podpořit biologickou rozmanitost lesů

Zdůraznili, že integrace podpory biologické rozmanitosti do trvale udržitelného obhospodařování lesů je nezbytná. Tímto způsobem obě země pomáhají naplňovat Lesnickou strategii EU.

„Spolupráce s Německem v oblasti lesnictví se osvědčila, proto v ní budeme pokračovat. Chceme ji ještě rozšířit a uspořádat semináře pro nestátní vlastníky lesů a ochránce přírody. Umožní nám to lepší dialog, který povede k vzájemně respektovaným kompromisům mezi hospodářskými cíli vlastníků lesů a zájmy ochrany přírody," řekl ministr Marian Jurečka.

V rámci spolupráce si Německo a Česká republika vyměňují zkušenosti. Odborníci na lesnickou problematiku absolvují návštěvy v sousední zemi a účastní se seminářů. Jejich hlavním tématem je vztah mezi ochranou přírody a hospodařením v lesích, škodách způsobených zvěří, druhy dřevin a změna klimatu nebo postup proti kůrovci v ochranných zónách kolem bezzásahových území.

„Jsem rád, že právě toto téma bylo vybráno pro bilaterální spolupráci. Výstupy naší společné práce ukazují, že biologická rozmanitost lesů může být zvyšována velmi jednoduchými, ale promyšlenými opatřeními, jako je například ochrana vybraných stromů s vysokou hodnotou pro biologickou rozmanitost. Výsledky dále prokazují, jak důležité je hospodaření v lesích pro zvyšování biologické rozmanitosti," řekl ministr Jurečka.

Ministr Schmidt doplnil, že trvale udržitelné obhospodařování lesů není v rozporu s podporou biologické rozmanitosti. Zdůraznil, že integrační přístup je nejlepší strategií, jak účinně zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost lesů a zároveň poskytovat mnoho dalších ekosystémových služeb. Dokládá to řada zkušeností. Využití integračního přístupu ve velkém měřítku v lesích je klíčovou strategií k dosažení vzájemně provázaných cílů v oblasti biohospodářství a biologické rozmanitosti.

Ministři také vyzvali ostatní evropské země, aby se k jejich úsilí připojily. Vyjádřili podporu Evropskému lesnickému institutu tím, že zdůraznili potřebu širšího využívání vědeckých poznatků při tvorbě politik a rozhodování o lesích na národní úrovni i na úrovni EU.

Spolupráce mezi oběma zeměmi je založena na výzkumném projektu Evropského lesnického institutu, nazvaném „Integrate" (více informací o tomto projektu naleznete na http://www.integrateplus.org/). 

Jak pro Silvarium.cz uvedl předseda Pro Silva Bohemica Milan Hron, na závěrečné konferenci projektu mj. padlo: Udržení biodiverzity a ekosystémových vazeb nabývá v souvislosti s vnějším tlakem na lesy (klimatická změna, stále intenzivnější využívání) stále většího významu. Společný program německého a našeho ministerstva zemědělství ukazuje, jak lze přejít od proklamací k alespoň malým činům v lesnické praxi – v tomto případě při plánování a vyznačování těžebních zásahů. Cílené zachovávání mikrobiotopů (jejich vyhledávání a hodnocení lze nacvičit na v rámci programu Integrate+ zřízených tréninkových plochách) je základní podmínkou udržení části druhové pestrosti lesů vázané přímo na stromy. K udržení větší biodiverzity jsou samozřejmě nutné kromě mikrobiotopů i velkoplošnější prvky. Druh, velikost a frekvence lesnických zásahů biodiverzitu silně ovlivňují. Vzrůstá se stálostí lesního prostředí (charakterizovanou např. stářím stromů) a pestrostí dřevinné skladby, a naopak klesá na holinách – podle souhrnné celoevropské studie o 24–40 %. "Pokud budeme úsilí o podporu biodiverzity integrovat do lesnické praxe, postačí ke stejnému výsledku o 30 % méně ploch než v případě oddělení „území ochrany" a „plantáží". Kdo tedy považuje biodiverzitu v lese za důležitou, dostává vodítko a díky aktivitě odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství a LČR, s.p. možnost získat další poznatky. I díky nim by se snad čeští lesníci zas mohli stát v lese osobami respektovanými širokou veřejností," dodává M. Hron

red.

Naposledy změněno: pondělí, 10 říjen 2016 08:46

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby