Přihlásit

Volné prostředky Lesů ČR na důchodovou reformu

V Otázkách Václava Moravce České televize (3. 10. 2010) byl hostem ministr zemědělství Ivan Fuksa, který odpovídal také na dotazy dotýkající se státního podniku Lesy ČR. Kromě dlouhodobé koncepce, otázky převodu Lesů ČR na akciovou společnost a využití volných prostředků pro spolufinancování důchodové reformy se diskutovalo také o tendrech na lesnické práce, o tendrech na těžební zbytky a možné diskriminaci některých účastníků na trhu.

Dalšími hosty Otázek Václava Moravce byli Pavel Kováčik (KSČM), Svatopluk Sýkora (generální ředitel Lesů ČR) a Petr Šubert (předseda Sdružení živnostníků v LH).

Záznam pořadu na I-vysílání České televize:

LCR_video

Václav MORAVEC, moderátor

Přelom listopadu a prosince. Do této doby má být podle představ ministra zemědělství Ivana Fuksy hotova dlouhodobá koncepce hospodaření ve státních lesích. Ze závazného dokumentu, na jehož vzniku se má podílet řada subjektů a odborníků z lesnického oboru, bude následně vycházet velký tendr na práce ve státních lesích od roku 2012. Státní podnik Lesy České republiky, kterému patří v zemi zhruba polovina lesů, ho vyhlásí nejpozději v únoru příštího roku.

Petr HAVEL, agrární analytik

My máme určité omezení v legislativě, nelze například prodávat dřevo nastojato, protože náš zákon neumožňuje takto prodávat dřevo, neboť strom je součástí nemovitosti a prodat jej lze teprve, když je od nemovitosti oddělen, což teda moc často nezaznívá, ale takto to u nás je. To znamená, současné trendy skutečně jsou asi optimálním řešením, musíme říci, že je to překlenovací řešení na dobu jednoho roku, pokud se v tom modelu vyskytnou nějaké zásadní problémy, je přece jen ještě pár měsíců času na to, aby se ty problémy nedostaly do těch zásadnějších dlouhodobějších tendrů, které budou vyhlášeny v příštím roce.

Václav MORAVEC, moderátor

Původní obří desetiletý tendr, který měl začít platit od začátku příštího roku a který kritizovali politici, ekologové, lesníci a výhradu k němu měl i antimonopolní úřad, Lesy České republiky zrušily v polovině letošního května. Jako nouzové řešení byly následně v polovině září vyhlášeny jednoroční tendry na práce ve státních lesích v roce 2011. Každý ministr zemědělství má v posledních letech problémy s Lesy České republiky, ministr zemědělství Ivan Fuksa, host dnešních Otázek, při nástupu do funkce mluvil o tom, že by chtěl z Lesů České republiky udělat akciovou společnost. Myslíte si, že to je dobrý krok, pane předsedo, transformovat Lesy České republiky ze státního podniku, už vidím vaši reakci, kroutíte hlavou, to znamená ne.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Když už se to tak špatně ztransformovalo v 90.letech, že se oddělilo vlastnictví od činností a z toho vyplývá, vyplývají všechny ty problémy, které dodneška jsou, já bych už to dál nepokoušel. Lesy jsou národní bohatství.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, když je to špatně transformované, tak lépe transformovat do podoby akciové společnosti.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Ne, to bychom museli vrátit zpátky a sloučit, sloučit vlastnictví s činnostmi, to znamená zrušit ty akciovky, to nevím, jak by se dneska v tržním prostředí daly rušit akciovky, to nejde prostě. Ale důležité je, dobře, zachovejme to jako státní podnik, zachovejme to v jednom celku, dobře dohlížejme na to, jak se, jak ta správa probíhá a dobře dohlížejme na to, aby ta, to přidělování těch prací pěstebních a těžebních jednotlivým účastníkům trhu a obchodu se dřevem bylo spravedlivé. V tomto případě slovo spravedlivé znamená, že všichni účastníci mají mít rovný přístup, jak regionální menší zpracovatelé, tak i velcí zpracovatelé a zkusme.

Václav MORAVEC, moderátor

Dojde-li k transformaci státního podniku Lesy České republiky na akciovou společnost, kterou, o níž uvažují.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

V žádném případě to nebudeme podporovat, ne.

Václav MORAVEC, moderátor

Že podle vás bude ještě hůř, než je se státním podnikem. Pane ministře, vy jste to deklaroval při nástupu do funkce transformaci Lesů České republiky ze státního podniku na akciovou společnost. Které kroky jste už v té věci učinil.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Tak já jsem tu situaci zdědil velmi, velmi složitou. Za riziko, že se od 1.ledna nebude těžit a mít na to tak málo času, tak že za prvé jednoznačně chci, aby Lesy České republiky nebyly černou ovcí resortu zemědělství, což myslím, že docílím. Chci, nastolil jsem požadavky, aby se jednoznačně v lesích přijmuly úsporná opatření, byly představeny v srpnu, 400 milionů. Dále se jako důkaz můžeme podívat na hospodářský výsledek lesů, Lesů České republiky za letošní rok, je to přes více jak miliardu, jsou to sympatická čísla. A co je v tuto chvíli nejdůležitější, připravit velký tendr. Založil jsem tým expertů, pozval jsem akademiky, pozval jsem lidi z branže, abysme na toto téma diskutovali. Co mě však zděsilo, odborná veřejnost je názorově tak roztříštěná, že tady neexistuje ani 30procentní názorová skupina, která by zastávala jeden názor, jak to má rozhodnout ministr. Rozhodnu, učinil jsem kroky, které jsem prezentoval v pátek na tiskové konferenci, jak k tomu dopracuji, nicméně zda akciovka nebo neakciovka, si myslím, že je strašně okrajové téma tohoto velkého problému. Nicméně na.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, vy chcete, vy chcete, promiňte, ne, ne, jak vy, tak vy jste změnil názor, protože před tím v červenci jste říkal, že je to zásadní, akciová společnost, že je zásadní, protože jestliže.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Nezměnil jsem názor, je to jednoduchý krok proti těm krokům, který mě čekají.

Václav MORAVEC, moderátor

Jestliže, to je pravda, to je něco jiného, ale je to přece zásadní krok, jak nakládat s prostředky, které jsou na účtech státního podniku Lesy České republiky.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

A vy jste mě předběhl, před chvilkou. V té argumentaci, to jsem chtěl říct, je tam sedm miliard. Na těch sedm miliard si chceme sáhnout, chceme, aby těch 7 miliard, ne 7 miliard, ale podstatná část těchto peněz byla právě zapojena pro potřeby důchodové reformy. My jsme se na začátku té diskuse tady bavili o jednom kroku, o sbližování sazeb DPH. Druhá varianta nebo další varianta je to využít peníze ze státních firem. A krom toho je toto jedna z cest, v tuto chvíli nezpochybnitelná, jak k tomu můžu dojít. Jednoznačně akciovou společností. Ale chci zdůraznit ještě jednu věc, co národ vůbec neví. My tady se bavíme o megavelkém problému Lesy České republiky, ale Lesy České republiky mají pouze 50 procent lesů. Zbylých 50 procent lesů jsou v privátním držení nebo obecným držení, komunálním držení, tam ten byznys a obchod funguje a nikde o tom se nepíšou žádné strastiplné věci, jako o Lesích České republiky. To znamená, privátní sektor si s tím umí poradit.

Václav MORAVEC, moderátor

A teď mi řekněte, kdy, jestliže příští rok chcete učinit jako vláda kroky k penzijní reformě, chápu to správně, že příští rok by mělo dojít k transformaci Lesů České republiky na akciovou společnost ze státního podniku?

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Musí to bejt sladěno, takže samozřejmě v okamžiku, kdy vstoupí, kdy se rozběhne penzijní reforma, tak v tu chvíli musí ta společnost.

Václav MORAVEC, moderátor

Už by fungovaly Lesy České republiky jako akciová společnost.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Být jako akciová společnost a aby se daly čerpat tyto prostředky na vykrytí toho počátečního propadu v tom cash flow.

Václav MORAVEC, moderátor

Když tedy Petr Nečas jako premiér mluví o 1.lednu roku 2013 jako o rozběhu penzijní reformy, tak k 1.lednu 2013, to znamená, máte rok a něco, respektive rok a půl na transformaci lesů na akciovou společnost, je to tak?

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Legislativně poměrně jednoduchý proces, naposledy jsem byl třeba u transformace Letiště Praha na akciovou společnost. Fyzicky velmi, velmi složitý proces. Letiště Praha například bylo na jednom plácku, kdežto tady jsme po celé republice. Fyzicky to bude velmi složité, samozřejmě. Nicméně organizačně a legislativně standardní krok.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Já rád slyším, že to je z vašich úst, pane ministře, jen 50 procent, protože jsem slyšel také z prostředí ODS hlasy, že 50 procent je příliš a že je třeba to trošku ořezat jako státní vlastnictví. Pane ministře, podívejte se na strukturu toho hospodářského výsledku a zjistíte, že ta převaha není z činností, které jsou lesům vlastní. Ale že to je například z prodeje majetku. A jako, pardon, já bych to dokončil.

Václav MORAVEC, moderátor

Ano, můžu tady vstoupit, pane, počkejte, já když se vás totiž zeptám, když se podíváme na ta data, podívejme se na to, jak.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Já bych dokončil tu větu jenom. Ten hospodářský výsledek, ten výnos lesů je třeba posoudit i na základě hospodářského výsledku těch rozhodujících firem, které provádějí těžební a pěstební práce. A zjistíme, že jde o slepičku nesoucí zlatá vejce, která ovšem užívá někdo jiný než vlastník. Nikoliv stát.

Václav MORAVEC, moderátor

A to já jsem vám právě chtěl ukázat.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

A co se týká té důchodové reformy.

Václav MORAVEC, moderátor

Ne, dovolíte teďka, tak protože.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Tak já to dokončím potom.

Václav MORAVEC, moderátor

Státní podnik Lesy České republiky vykázal za prvních 8 měsíců letošního roku hrubý zisk víc než 2 miliardy korun. Za stejné období loni měl podnik hrubý zisk 147 milionů. Tady jsou ta data, o kterých mluvil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Růst zisků zdůvodňuje podnik Lesy České republiky úsporami a růstem cen dříví. Za loňský rok Lesy České republiky dosáhly hrubého zisku 784 miliony korun. Předloni to bylo 707 milionů korun, sami vidíte, jak se vyvíjelo hospodaření podniku Lesy České republiky od roku 2000. Jenže to je to, na co narážel právě Pavel Kováčik a proč jsem vás, pane předsedo, přerušoval, protože podle mnohých kritiků ony úspory, prodeje majetku a další věci vedou i k tomu, že se neinvestuje například do kultur těch stromů, když to řeknu hodně laicky, že se šetří na školkách a na dalších věcech a že vykazování takových zisků.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Řekl jste to místo mě, děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže máte, máte vy pochybnosti o tom, jak Lesy České republiky fungují a že nejdou peníze do některých inovativních a investičních věcí, které jsou klíčové pro další rozvoj lesů.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Naše představa je, že část toho výnosu samozřejmě může použít vlastník, tedy stát například pro vyfutrování nákladů například případné penzijní reformy. Ale část, a to nikoliv nepodstatnou, musí také reinvestovat zpátky. A u nás nelze používat tu metodu samoobnovy, anebo nelze ji používat zdaleka všude, protože přírodní podmínky to prostě neumožňují. A jestliže ten zisk, který byl, ten hrubý zisk byl kolem 800 milionů, no, tak se podívejme na strukturu a zjistíme, že tam jsou výnosy z úložek velmi významně, řekněme, 20, 30 možná procentní, teď to velmi jenom zjednodušuji. Že jsou tam výnosy z prodeje majetku na úrovni, řekněme, poloviny zhruba tohoto, této částky. A že ta vlastní činnost z toho prodeje dříví je tam na tom hrubém zisku, se podílí velmi minoritně.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, souhlasíte s tím, že v některých ohledech ta líbivá čísla mohou blednout, protože ty úspory, řekněme, vytvářejí vnitřní dluh Lesů České republiky, investice do těch věcí, o nichž jsem mluvil.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Souhlasím, každý ekonom, který viděl ten graf, tak viděl, že v tom je něco, něco nezdravého. Samozřejmě velmi významnou položkou je cena dřeva na českém a evropském trhu. Nicméně ty výkyvy jsou velmi velké. Lesy České republiky jsou sirotkem. Sirotkem, o který prostě stát nejevil zájem, mimo jiné i tím způsobem, že nikdy nebyl ani schopen stát prostřednictvím vlády odsouhlasit lesnickou politiku na dlouhodobější horizont. Jednoznačně rozumím tomu, že na pěstební činnost tady musí být minimálně 10letý nezpochybnitelný plán. Ten mimo jiné dává lesnický plán, takzvané decenium, ale musí ho dávat i vláda ve svým, ve svým programovém prohlášení a ve svým lesnickým plánu, který nebude jenom pro jednu vládu, ale bude minimálně pro dvě a půl vlády. Takže jednoznačně, jednoznačně ano. Nicméně problematika i hospodaření v lesích, co se týče těžby, je velmi, velmi složitá, škoda, že na to dneska tady nemáme čas, to si myslím, že je spíš. Proto jsem říkal, že ve společnosti, ve spojitosti s tou akciovou společností je to tak jednoduché. Ta akciovka největší problém bude to, jakým způsobem se bude těžit po roce 2012 a tam je názorově odborná veřejnost velmi, velmi roztříštěná a všichni hledají dlouhodobost pro potřebné investice. Chtějí to banky, ale těžko. A možná tady dneska něco i trošku poodhalím, těžko, pěstební činnost, 10letý plán a 10leté smlouvy, klidně ano, zpracování veškerého odpadního dřeva, jednoznačně ano, ale co se týče těžby dřeva a stanovování ceny pro stát, tak když se podíváte na 10letý vývoj ceny, tak kdo tam stanoví tu nezpochybnitelnou 10letou cenu. Velmi těžko, ani žádnej ekonom by to nedokázal predikovat. Tam možná budeme v nějakých, v nějakých kratších sekcích časových, ale to je velký problém, to je problém číslo jedna Lesů České republiky, velký tendr na příští období.

Václav MORAVEC, moderátor

A o něm ještě také bude řeč. Pozvání do Otázek přijali generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Svatopluk Sýkora, vítejte v Otázkách, hezký dobrý den.

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

A vítám i předsedu představenstva Sdružení živnostníků v lesním hospodářství Petra Šuberta, i vám přeji hezký dobrý den, děkuji, že jste hostem Otázek.

Petr ŠUBERT, Sdružení živnostníků v lesním hospodářství

Hezký den.

Václav MORAVEC, moderátor

Začněme u vás, pane řediteli Sýkoro, jste ochoten připustit, že management Lesů České republiky si v mnoha ohledech tím, že nejsou například ony dlouhodobější pěstebné plány, to, o čem mluvil ministr zemědělství Ivan Fuksa, že si management tu situaci ulehčuje a ty hospodářské výsledky jsou na úkor budoucích let?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Tak já si myslím, že to není pravda, my se tady bavíme o číslech, které hovoří jednoznačně. Ta čísla jsou možná minulý rok, to znamená rok 2009, kdy byl, bylo méně toho našeho core businessu, to znamená té lesnické činnosti, ale výsledek v letošním roce, který je nad 2 miliardy, tak jednoznačně více jak dvě třetiny tvoří náš core business, to znamená to, co se děje v lese. To, kolik se dává, já se musím ohradit proti tomu, že to není plánovaný, my máme 10leté plány na každý území a ty dodržujeme, dodržujeme všechny zákony, všechny ustanovení, které se na nás vztahují. Pěstební činnost stále stoupá, to jsou ty peníze, které my vyděláme a dáme nazpátek do lesa. To jsou, to je to pěstování nových, nových kultur, ošetřování a takovéto věci. Takže já si myslím, že mi neděláme nic na úkor ničeho. Ten loňský je nutno říct, že se v tom, v tom nižším výnosu z toho našeho core businessu, tam se odrazila jednak celosvětová krize a také kalamity v lese, který se napravovaly ty důsledky těchto kalamit.

Václav MORAVEC, moderátor

Když se mluví o Lesích České republiky, tak je v souvislosti s některými neprůhlednými tendry nejen na onu těžbu dřeva, ale souhlasíte s tím, anebo můžete potvrdit či vyvrátit informace, že bez výběrového řízení je například 15letá smlouva s akciovou společností LST na dodávky těžebních zbytků a dřevního odpadu, přičemž byznys s biomasou nabírá na zásadních obrátkách. Máte takovou 15letou smlouvu se společností LST, akciová společnost?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Máme smlouvu se společností LST, akciová společnost, není ojedinělá, není to na 15 let a tato, tato smlouva nepodléhá zákonu o zadání veřejných zakázek, poněvadž my nevydáváme peníze, my přijímáme peníze v tomto případě.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale proč, ne v nějakém transparentním řízení neuděláte řízení na firmu, která, nebo na firmy, ať dají za takové věci, jako je zbytky, těžební zbytky a dřevní odpad, protože byste mohli vysoutěžit nejlepší cenu a ne to dávat firmám bez transparentních řízení.

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Tam se, tam se dá říct, tam je nutno si říct, že těžební zbytky vlastně zhruba tak ještě před dvouma lety byly, byla záležitost, za kterou my jsme platili, aby vůbec se zlikvidovala a vyvezla se z lesa.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale to neznamená, že, že vás toto, že vás toto opravňuje k tomuto tvrzení, když už se vědělo, jak to bude s biomasou a jak biomasa bude významná v energetickém mixu České republiky před dvěma lety.

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Já myslím, že před dvouma lety se nevědělo, jak bude významná biomasa, my jsme, my jsme uzavřeli tyto smlouvy v době, kdy prakticky tato společnost a ty další, které mají smlouvu, byli jediní, který nám byli dát, schopni dát kladnou cenu a pro nás v té době velmi výhodnou cenu.

Václav MORAVEC, moderátor

Na jak dlouho ta smlouva tedy, když říkáte není na 15 let.

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Ta je na 10 let ta smlouva.

Václav MORAVEC, moderátor

Na 10 let dokonce. A když se ukáže, že je pro lesy nevýhodná, bude možné ji snáz vypovědět a teď můžete dělat tendry například na tyto dřevní zbytky?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Tak my neděláme tendry, my tam, kde na ta území, kde nejsou, kde nejsou, která nejsou pod těmito smlouvami, tak děláme aukce tohoto dříví.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, vy víte o takových smlouvách, viz například tato smlouva, tedy ona desetiletá smlouva se společností LST, akciová společnost, na dodávky těžebních zbytků, dřevního odpadu, což se může ukázat jako velmi dobrý byznys, tady uzavřena na 10 let a ředitel Lesů České republiky vám říká, že před dvěma lety vlastně vůbec ani netušili, že to bude výhodné.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Vím, vím, nicméně ještě reakce na ten, na to předešlé. Kultura spravování lesů v České republice je jedna z nejlepších v Evropě. To znamená a jedna na světě. Mnohá desetiletí tady máme kvalitní lesní hospodářské plány tak, jak jsem se zmiňoval, decénia. To znamená, všichni mají desetileté plány. To znamená, i Lesy České republiky mají kvalitní desetileté dlouhodobé plány. To, co jsme si možná nerozuměli, je to, že Česká republika nemá dlouhodobou, aspoň 10letou koncepci Lesů České republiky tak, aby ji schválila i vláda. Teď k vaší otázce. Dozvěděl jsem se to před několika týdny, trošku mě to taky překvapilo, s panem ředitelem jsem se sešel, toto téma jsme spolu řešili. Ujistil mě, že to není problém celých 100 procent rozsahu Lesů České republiky, že tímto, touto smlouvou je ošetřena, já to dokončím, je ošetřena část a ptal jsem se, do jaké míry ta smlouva je vypověditelná v souvislosti s tím, že připravujeme velké tendry, velký tendr od 1. 1. 2012. Byl jsem ujištěn, že v okamžiku, kdy vyhlásíme tyto nové tendry, ten dlouhodobý, koncepční, tak že tyto smlouvy padnou.

Václav MORAVEC, moderátor

Není to ale tak, že vy vlastně kryjete v tomto management a smlouvy, které jsou nevýhodné pro Lesy České republiky, tedy pro stát jako vlastní management.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Ne, tak management v žádným případě nekreju. V okamžiku, kdy jsem se to dozvěděl, tak i jsem zastával názor, že se mi to zdá trošku nešťastné v této době. Nicméně byl ujištěn, že ekonomicky je to jednoznačně výhodné. Je to platba pro lesy a pokud skutečně platí to, že v okamžiku, kdy vyhlásíme nový tendr, tak vlastně ty smlouvy padnou, tak v podstatě nic, nic katastrofálního se neděje. Naopak je to přínos pro Lesy České republiky v krátkým horizontu.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Já musím v té souvislosti s tou biomasou říci, že tady ne vždycky platí, že co je výhodné, je taky prospěšné. A pokud se týká těžebních zbytků a ostatní biomasy, která se, jak se zdá, stává skutečně věcí dobrého byznysu, tak mi upřednostňujeme, aby byla spotřebovávána v místě nebo v regionu svého vzniku, to znamená těmi lokálními výrobci tepla a energií, nikoliv převážena napříč republikou do velkých elektráren a spalována spolu s uhlím někde v elektrárně a tím jsme plnili svoje sliby, že nějakou energii vyrobíme z obnovitelných zdrojů. Tudy ne a tady bych se přimlouval za to, aby ten obchod s tou biomasou byl skutečně regulován tímto směrem.

Václav MORAVEC, moderátor

Otázka na předsedu představenstva Sdružení živnostníků v lesním hospodářství Petra Šuberta. Ony tendry a to, co se děje kolem Lesů České republiky, myslíte si, že tady chybí ta dlouhodobá koncepce, 10letá koncepce, kterou by schvalovala vláda a která by byla jasně transparentní a vnesla by průhlednost do celého toho prostředí, které je často terčem kritiky?

Petr ŠUBERT, Sdružení živnostníků v lesním hospodářství

Dobrý den. Já bych se především chtěl zmínit, že jsem rád, že se tady tahle problematika začala řešit v médiích jako takových, protože veškerá jednání, které se doposud konala, tak byly za uzavřenými dveřmi a do médií se nedostalo vždy to, co by se tam dostat mělo. Dlouhodobá koncepce jako taková si myslíme, že by byla dobrá s tím, kdyby byly podmínky nastaveny mnohem jinak, než jsou nastaveny doposud. To znamená, že sloučení s 257 smluvních územních jednotek na 108 značně diskriminuje, diskriminuje malé podniky, živnostníky přihlásit se do těchto tendrů, troufám si říct, že se tímto stáváme už řadu let novodobými otroky těžebních firem.

Václav MORAVEC, moderátor

Chápu-li to správně, tak podle vás ten krok, jak jste o něm mluvil, je spíš krokem špatným a měl by se vrátit tedy, ty územní jednotky, kterých bylo 257 a v současnosti je 108, tak je spíš krokem negativním.

Petr ŠUBERT, Sdružení živnostníků v lesním hospodářství

Ano, je to likvidační nejen pro ty drobné živnostníky, kteří pracují a vykonávají vlastně tu prvovýrobu, ale je to likvidační i pro dřevozpracující podniky, kteří budou nuceni propouštět zaměstnance, protože jak jsem se doslech z informací z Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů, už nyní museli propouštět mnoho svých zaměstnanců a výrokem pana ministra Fuksy 16.září, kdy vyhlásil tyhle ty tendry, které oproti těm 10letým nejsou až tak o moc lepší, které byly zrušeny, tak mají obavy z toho, že budou muset od 1. 1. 2011 propouštět další zaměstnance.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, jste si vědom, že tento krok, který byl učiněn, redukce těch územních jednotek, poškozuje ty malé podnikatele v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Nevnímám to tak stoprocentně a tady to je další důkaz toho, že názorově ta odborná veřejnost je naprosto roztříštěná. Když byly více celků malých, bylo to kritizováno, teď zdůrazňuji, toto je provizorní řešení, kdy jsem měl 30 dní na to, abych vyřešil těžbu na další rok a je to jednoroční tendr. 108 celků si myslím, že je, je pragmatické řešení v této situaci a jako protiargument panu kolegovi. Za prvé malí můžou realizovat své potřeby ve zbylých 50 procentech privátních lesů. V tomto, v tomto našem tendru je ale také na ně myšleno a počítá s tím, je přímo, že 20 procent této vytěžené produkce půjde na burzu, chceme vlastně nabídnout komoditní burze tuto spolupráci a bude obchodováno na komoditní burze ve slotech, které budou v objemu 1000 metrů kubických, na což dokáže dosáhnout i menší, menší firma. A je to, je to novinka, to, co tu nebylo, jak bylo kritizováno, že cosi se řešilo za zavřenými dveřmi, my teď s 20 procenty té produkce půjdeme na komoditní burzu. Na to může z domova prostřednictvím internetu dosáhnout jakýkoliv obchodník.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo Kováčiku.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Já si především myslím, že nelze říkat malým, ať si jdou svoje potřeby uspokojovat na ostatní, k ostatním vlastníkům, protože stát je vlastníkem a má se ke svým občanům a k firmám chovat jako ke všem, jako že jsou si všichni rovni. To znamená, i ti malí a střední zpracovatelé, kteří dlouhodobě upozorňují na to, že jejich zájmy jsou v tomto případě státem jakoby upozaďovány ve prospěch velkých a třeba i nadnárodních nebo mezinárodních firem, tak prostě mají pravdu. A já jsem přesvědčen o tom, že je to o té regionální zaměstnanosti, že prostě, když ten malej dřevař propustí z té své firmy ty zaměstnance, už zpátky tu firmu nerozjede, protože tady nadále trvá otázka, otázka těžkého přístupu k tomu dřevu, ne všude jsou soukromé, někde naopak, nebo obecní lesy, někde naopak Lesy České republiky převládají. Tam si vůbec, jak se říká, nezobnou. A převáží se dřevo zbytečně z jednoho konce republiky na druhý. Co se týká toho tvrzení, že soukromí a obecní pracují lépe. Není to pravda. Vraťme se zpátky k transformaci na počátek 90.let, kdy při té transformaci a při té restituci také probíhalo to, že v podstatě to, co jakoby bylo výnosnější, tak si obce ponechaly, soukromníci zrestituovali, to, co, z čeho nic nekoukalo, tak zůstalo státu. Tak to prostě bylo a to dnes spravují Lesy České republiky. Například v Ústeckém kraji lesy vůbec nejsou výnosné, ani zdaleka ne tak třeba, jako v některých jiných krajích. Proto také varuji před, před nějakým plošným, před nějakou plošnou privatizací nebo před převáděním na kraji, převáděním lesů na kraje. Prosím pěkně, ke všem občanům stejně, ke všem firmám stejně a já si myslím, že je třeba tady, aby, když náhodou padne i ten jednoroční tendr jako nepřijatelný, nepoužitelný z jakýchkoliv důvodů, tak koneckonců kde je psáno, že se nemohou udělat kroky, aby se veškeré dřevo obchodovalo přes burzu.

Václav MORAVEC, moderátor

Nebylo by to transparentní veškeré to dřevo obchodovat přes burzu, pane ministře.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Tak je to samozřejmě jedna z cest, otázka je, do jaké míry ta burza na to bude připravena. Proto si myslím, ten jeden rok s 20 procenty si myslím, že je velmi šťastný a velmi rozumný. Nicméně vidíte, jak se pohybujeme na tenkém ledě. Tady je požadavek ke všem stejně. Kde je ta hranice, kde se ta podpor anebo ochrana těch malých už nepromítne do veřejné podpory. Je to tenký led a je to velmi, velmi složité. A navíc reakce. Já, když jsem se v 92.stal místostarostou, zdědil, dostal jsem od státu pro své město 1400 hektarů lesů, kteří, které nebyly zrovna v dobrým stavu a díky tomu, že jsme se k tomu chovali rozumně a hospodaříme na tom, tak musím říct, že nemáme problémy a v těch lesích máme pořádek a ty lesy prosperují.

Václav MORAVEC, moderátor

Slibuji, že k tématu Lesy České republiky se budeme v Otázkách věnovat na daleko širší ploše. Ivan Fuksa a Pavel Kováčik. Děkuji i šéfovi Sdružení živnostníků v lesním hospodářství Petru Šubertovi a také šéfovi Lesů České republiky Svatopluku Sýkorovi. Oběma vám děkuji. S vámi diváky se neloučím, ale loučím se s těmito hosty. Díky a na shledanou.

Ivan FUKSA, ministr zemědělství /ODS/

Hezký den, na shledanou.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství /KSČM/

Hezkou neděli, na shledanou.

Naposledy změněno: čtvrtek, 21 říjen 2010 14:29

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a BIOMASA se přesouvají na rok 2022

Veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a BIOMASA se přesouvají na rok 2022

Lesnictví

V důsledku nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, a přetrvávající nejistotě dalšího vývoje se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s...

Lesnické práci přejí: A. Pondělíčková a F. Morávek, M. Flora, J. Kozel, J. Mičánek, P. Gogola

Lesnické práci přejí: A. Pondělíčková a F. Morávek, M. Flora, J. Kozel…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Časopis Lesnická práce vstoupil do roku 2021 svým 100. ročníkem. Redakce Lesnické práce požádala kolegyně a kolegy lesníky o videopřání k tomuto...

LČR připravily z úrody dřevin osivo pro vypěstování až 180 milionů sazenic

LČR připravily z úrody dřevin osivo pro vypěstování až 180 milionů sazenic

Lesnictví

Až 180 milionů sazenic lesních dřevin bude možné vypěstovat z plodů a semen lesních dřevin vytříděných, vyluštěných a uskladněných během loňského roku v Semenářském závodě...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6037

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4330

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4190

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3511

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby