Přihlásit

Průvodce lesnickými weby

Na tomto místě naleznete průběžně aktualizovaného průvodce českým i světovým lesnickým internetem.

České odkazy

Odborné stránky:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

http://www.uhul.cz/

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

http://www.vulhm.cz/index.html

Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelstvi

Ministerstvo životního prostředí

http://www.mzp.cz/

Instituce:

Evropská Unie

http://europa.eu/index_cs.htm, http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/forestry/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_cs.pdf

Lesy ČR

http://www.lesycr.cz/cs

Lesy hlavního města Prahy

http://www.lesypraha.cz

Vojenské lesy a statky

http://www.vls.cz

http://www.vls.cz

PEFC Česká republika

http://www.pefc.cz/

-          Portál o certifikaci lesů

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

http://www.pgrlf.cz/pgrlf/aktuality.php

Agentura ochrany přírody a krajiny

http://www.ochranaprirody.cz/

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

http://www.svol.cz/

Sdružení lesních školkařů ČR

http://www.lesniskolky.cz/

Sdružení taxačních kanceláří

http://www.taxace.cz/

Česká komora odborných lesních hospodářů

http://www.ckolh.cz/

Lesní správa Lány pod Kanceláří prezidenta ČR

http://www.lslany.cz/

Národní parky:

Národní park Poddyjí

http://www.nppodyji.cz/

Národní park Šumava

http://www.npsumava.cz/

Národní park České Švýcarsko

http://www.npcs.cz/

Krkonošský národní park

http://www.krnap.cz/

Natura 2000

www.natura2000.cz

 

Školy a školské instituce:

 

Střední odborné učiliště lesnické Šternberk

http://www.sou-stbk.cz/

Střední odborné učiliště Nové Město na Moravě

http://www.sos-nmor.cz/inclupages.php?page=oskole

Lesnické učiliště ve Svobodě nad Úpou

http://www.clatrutnov.cz/index.php/cs/historie-skoly/150-historie-skoly-svoboda-nad-upou

Střední odborné učiliště lesnické Lomnice nad Popelkou

www.lomnicenadpopelkou.cz/iss/

Střední odborné učiliště lesnické Bzenec – Přivoz

http://www.soules-bzenec.cz

Střední lesnická škola Šluknov

http://www.lesnicka-skola.cz

Střední lesnická škola v Hranicích

http://www.slshranice.cz/

Střední lesnická škola ve Žluticích

http://www.slszlutice.cz/

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga

http://www.lespi.cz/

Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická v Trutnově

http://www.slstrutnov.cz/

Integrovaná střední škola lesnická Vimperk

www.lsvimperk.cz/

Česká zemědělská univerzita v Praze

http://www.czu.cz/cs/

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

http://www.mendelu.cz/cz

Technická univerzita ve Zvolenu

http://www.tuzvo.sk/sk

Ostatní:

Lesnictví.cz

http://www.lesnictvi.cz/

Internetové stránky o lese, lesnictví, dřevě, aktuální články, inzerce

Mezi stromy

http://www.mezistromy.cz/

Vzdělávácí portál o lese, zpracování dřeva, využit dřeva a ochraně přírodě

Pralesy.cz

http://www.pralesy.cz/

Souhrn informací o problematice, výzkumu a monitoringu přirozených lesů

Přírodě blízké lesnictví

http://prirozenelesy.cz/

Internetový lesnický časopis zaměřený na přírodě blízké lesy

Ekolist.cz

http://www.ekolist.cz/zpr-lesy.shtml

Aktuální zpravodajství, kalendář akcí o lesnictví

zahraniční odkazy:

Národní parky:

 

Tatranský národní park

http://www.spravatanap.org/, http://www.tanap.org/

Nízké Tatry

http://www.napant.sk/

Slovenský ráj

http://www.slovenskyraj.sk/

Národní parky v Německu

http://www.naturparke.de/

Národní parky v Rakousku

http://www.naturparke.at/

Instituce:

 

Lesy SR

www.lesy.sk

 

Lesy Polsko

http://www.lasy.gov.pl/

Lesy Chorvatsko

http://www.hrsume.hr/index_flash.html

Bayerische Forstverwaltung

http://www.forst.bayern.de/

Landesforstverwaltung Baden-Württemberg

http://www.forstbw.de/

Landesbetrieb Hessenforst

http://www.hessen-forst.de/

Ministerstvo lesnictví a životního prostředí (Rak.)

http://forst.lebensministerium.at/

Osterreichische Bundesforste

http://www.oebf.at/index.php

Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

www.hmulv.hessen.de

Hesenské zemské ministerstvo pro životní prostředí a krajinu

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

http://www.lwf.bayern.de/

Bavorský úřad pro les a lesní hospodářství

International Union of Forest Research Organizations

http://www.iufro.org/

nezisková a nevládní organizace, zabývající se výzkumem

Forest Stewadrship Council

http://www.fsc.org

mezinárodní organizace nabízející ochrannou známku a akreditace za účelem ochrany spotřebitelů a podniků

Food and Agriculture Organization of the United Nations

http://www.fao.org/forestry/en/

organizace OSN, lesnický odbor FAO pomáhá státům spravovat lesy trvale udržitelným způsobem

Canadian Forestry Association

http://www.canadianforestry.com/

organizace zaměřená na ochranu a využívání kanadských lesů

Institut of  Forest Ecosystem Research

http://www.ifer.cz/page/index.php

odborná podpora vlastníkům lesa

Forest Certification Resource  Center

http://www.metafore.org/index.php?p=Forest_Certification_Resource_Center&s=147

Srovnání některých certifikačních systémů na území Severní Ameriky

Ecoforestry

http://www.ecoforestry.ca/

Problematika ekologického přístupu k lesnictví

European Tropical Forest Research Network (ETFRN)

http://www.etfrn.org/etfrn/index.html

fórum pro komunikaci mezi evropskými organizacemi, výzkumnými pracovníky, institucemi EU a ostatními dotčenými osobami výzkumu (sub-) tropického pralesa

United Nations Environment Programme - UNEP

http://www.unep.org/

program OSN pro životní prostředí,

Timber Committee

www.unece.org/trade/timber/

stránky lesnicko-dřevařského orgánu, který společně s FAO spolupracuje na podpoře trvale udržitelného využívání lesů v Evropě, Střední Asii a Severní Americe

Programme on Forests – PROFOR

http://www.profor.info/profor/

nezávislý program podporující holistický přístup k ochraně a řízení sociálně a environmentálně trvale udržitelného využívání lesů

Greenpeace International – Protect Ancient Forests

www.greenpeace.org/international/campaigns/forests

Svazy a spolky v Rakousku:

Štýrský lesnický svaz

http://www.steirischerwald.at/

Svaz výrobců pelet

http://www.sedoparking.de/pelletsverband.de

Zastoupení vlastníků zemědělské a lesní půdy (Rak.)

http://www.landforstbetriebe.at/

Spolkové výzkumné a vzdělávací centrum pro les, přírodní postupy a krajinu: (Rak.)

http://bfw.ac.at/

 

Svaz zpracovatelů biomasy:

http://www.biomasseverband.at/biomasse

Spolek pro obnovitelnou energii (Rak.)

http://www.aee.at/

Svaz rakouských lesníků

http://www.der-foerster.at/

Lesnické svazy a instituce v Německu:

 

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik
www.kwf-online.de

Deutscher Forstwirtschaftsrat
www.dfwr.de

Deutscher Forstverein
www.forstverein.de

Bund deutscher Forstleute
www.bdf-online.de

Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft
www.anw-deutschland.de

Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzer
www.waldbesitzerverbaende.de

Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt
www.igbau.de

Fachverband Forst e. V.
www.fachverband-forst.de

RAL-Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege e.V.
www.ral-ggwl.de

Zertifizierung PEFC Deutschland

www.pefc.de

Zertifizierung FSC Deutschland
www.fsc-deutschland.de

 

Školy v Rakousku:

 

Vyšší lesnická škola v Brucku (Rak.)

www.forstschule.at

Univerzity v Rakousku:

 

Montanuniversität Leoben

http://www.unileoben.ac.at/

Universität für Bodenkultur Vídeň

http://www.boku.ac.at/

 

Univerzity a odborné vysoké školy v Německu:

 

Albert-Ludwigs Universität Freiburg
www.ffu.uni-freiburg.de

Georg-August-Universität Göttingen
www.forst.uni-goettingen.de

Technische Universität München
www.forst.wzw.tum.de/

Technische Universität Dresden
www.forst.tu-dresden.de

Forstliche Fachhochschulen

FH Erfurt
www.fh-erfurt.de/fo/

Eberswalde
www.fh-eberswalde.de

Göttingen
rm.hawk-hhg.de

Rottenburg
www.fh-rottenburg.de

Weihenstephan
www.fh-weihenstephan.de

Výzkumné ústavy v Německu:

 

Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzforschung
www.bfafh.de

Bayern
www.lwf.bayern.de

Brandenburg
www.lfe.brandenburg.de

Mecklenburg Vorpommern
www.wald-mv.de/wald/waldforschung

Niedersachsen
http://www.nw-fva.de/

Nordrhein-Westfalen
www.loebf.nrw.de

Rheinland-Pfalz
www.uni-kl.de/FVA/

Thüringen
www.thueringenforst.de

Lesnická pedagogika:

 

Bundesweiter Kalender für Veranstaltungen rund um den Wald

www.treffpunktwald.de

Allgemeine Infos zur Waldpädagogik
www.forstverein.de/dfv/wald/aktuelles

EU Projekt zur Weiterbildung in der Waldpädagogik
www.paws.daa-bbo.de

Arbeitskreis Forstliche Bildungsarbeit/Waldpädagogik
www.waldpaedagogik.org

Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung ANU
www.umweltbildung.de

Lesnický výzkum v Německu:

 

Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzforschung
www.bfafh.de

Bayern
www.lwf.bayern.de

Brandenburg
www.lfe.brandenburg.de

Mecklenburg Vorpommern
www.wald-mv.de/wald/waldforschung

Niedersachsen
www.nw-fva.de/

Nordrhein-Westfalen
www.loebf.nrw.de

Rheinland-Pfalz
www.uni-kl.de/FVA/

Thüringen
www.thueringenforst.de

Les a životní prostředí, ochranné spolky:

 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
www.sdw.de

Stiftung Wald in Not 
www.wald-in-not.de

- nadace les v nouzi

Naturschutzbund Deutschland

www.nabu.de

- svaz ochránců přírody

Fischotterzentrum in Niedersachsen
www.otterzentrum.de

Obchod s dřívím:

 

Informationsdienst Holzmobilisierung
www.info-holzmobilisierung.de

 

Holzzentralblatt
www.holz-zentralblatt.com

Deutscher Holzwirtschaftsrat
www.dhwr.de

Der Holzring, Handelsgesellschaft mbH für Holz, Platten und Baustoffe Kooperationszentrale
www.holzring.de

Bundesverband Deutscher Holzhandel e, V. (BDHolz)
www.bdholz.de

Energieholzbörse
tsb.fh-bingen.de

EUWID Holz und Holzwerkstoffe
www.euwid-holz.de

Bioheiztechnik
www.bioheiztechnik.de

Odborné publikace:

Oxford Journals – Forestry an International Journal of Forest Research

http://forestry.oxfordjournals.org/

publikace příspěvků z odvětví výzkumu, praxe a politiky se zaměřením na podporu trvale udržitelného rozvoje lesů

Journal Forest of Science

http://www.cazv.cz/static.asp?str=les_cz&ch=54&ids=764

Odborný časopis České akademie zemědělských věd – Lesnictví (Forestry)

Journal of Forest Engineering

http://www.lib.unb.ca/Texts/JFE/

-          Časopis zabývající se zprávami o stávajích postupech a inovacích lesních prací, zpracovní a dopravy dřeva, plánování provozu a také zakládáním, ochranou a výchovou porostů

Ostatní:

 

About.com

http://forestry.about.com/

Aktuální informace o lesnictví ve světě

Forestry journal

http://www.forestryjournal.co.uk/

Informace strojních novinkách v lesnictví

Canadian Model Forest Network

http://www.modelforest.net/cmfn/en/

(Kanadský lesnicky zaměřený informační server)

Rakouský informační server pro lesnictví a zemědělství

http://www.agrar.steiermark.at/cms/ziel/12110572/DE/

Treffpunkt Wald

www.treffpunktwald.de/wald-online/

všeobecné info o lese

Informationen für die Forstpraxis

www.waldwissen.net

nejrůznější info pro lesnickou branži

Internetová banka druhů dřevin

www.holzerkennung.at/start.asp#

Internetový obchod

www.interforst.at/

Burza

http://www.papierholz-austria.at/

Burza dříví

http://www.ihb.de/

Aktuality, analýzy trhu, reportáže, zprávy o osobnostech

www.timber-onlin.net

dvoutýdenní bezplatný přístup po registraci

Časopisy na webu:

Rakouské vydavatelství

www.agrarverlag.at

www.agraranzeiger.at

GARTEN+HAUS Shop

www.besseres-obst.at

www.bauernzeitung.at

www.genuss-magazin.eu

www.garten-haus.at

www.gaertner-und-florist.at

www.der-winzer.at

www.timber-online.net

www.st-hubertus.at

Myslivost

Myslivecké organizace v ČR

Asociace profesionálních myslivců ČR

www.profimysl.cz

Českomoravská myslivecká jednota

www.cmmj.cz

Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí

www.msmp-org.eu/

Myslivecká komora

www.myslivecka-komora.eu

Řád svatého Huberta

www.radsvatehohuberta.cz

Safari Club International ČR

www.sci-b.wz.cz/

Mezinárodní myslivecké organizace

Federace mysliveckých svazů státu Evropské unie (The Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU – FACE)

www.face-europe.org

Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC)

www.cic-wildlife.org

Safari Club International

www.safariclub.org

Instituce v ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.ochranaprirody.cz/

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

www.cuzzs.cz

Ministerstvo zemědělství ČR

www.eagri.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR

www.env.cz

Státní veterinární správa ČR

www.svscr.cz

Lesy České republiky, s. p.

www.lesycr.cz

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

www.vls.cz

Vědecko-výzkumná pracoviště v ČR

Institut ekologie zvěře

www.vfu.cz/univ_prac/ekologie_zvere

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady

www.vulhm.cz

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno

www.ivb.cz

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů – IFER, Jílové u Prahy

www.ifer.cz

Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves

www.vuzv.cz

 

Kynologie

Českomoravská kynologická unie

www.cmku.cz

Sokolnictví

Klub sokolníků při ČMMJ

www.sokolnictvi.net

Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey – IAF)

www.i-a-f.org

 

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby