Přihlásit

Hádky nepomohou, musíme jednat rychle (Právo)

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAV TOMAN (ZA ČSSD) KE KŮROVCOVÉ KALAMITĚ:

Pokud chceme zvládnout kůrovcovou kalamitu, musíme změnit i druhovou skladbu lesů. Také je zapotřebí zlepšit zadržování vody v krajině. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to řekl v rozhovoru pro Právo.

* Horkým tématem je kůrovcová kalamita. Před týdnem se kůrovcem zabývala i Sněmovna. Shodu na tom, jak zvládnout škodlivého brouka, ale poslanci nenašli. Co navrhujete?

Už jsem začal podnikat kroky ke zvládnutí kůrovcové kalamity například návrhem na založení společné platformy odborníků z ministerstev, lesnických organizací a ochránců přírody, kteří budou situaci společně řešit. Dále chci zajistit finanční výpomoc postiženým lesům, jako se to běžně dělá v sousedních zemích při podobných kalamitách. Připravili jsme i seznam ploch, na kterých by se dalo vytěžené kůrovcové dříví skladovat. Zajišťujeme také dostatek chemických prostředků pro asanaci vytěženého dřeva. A to je jen začátek.

* To bude ale vyžadovat řadu změn i v legislativě.

Pokud chceme současnou kalamitní situaci zvládnout, musíme při přípravě legislativy zrychlit krok. Některé vyhlášky a nařízení už máme v zásadě připravené, na novelách lesního a dalších zákonů začínáme urychleně pracovat.

* Třeba ODS ale založení společné platformy i se zástupci Hnutí Duha tvrdě kritizuje.

Myslím si, že ke zvládnutí kalamity je zapotřebí spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Od vlastníků lesa přes akademickou obec, státní správu až po nevládní organizace. Situace je velmi vážná, nemá smysl na sebe útočit, ale současný stav se snažit urychleně řešit.

* Někteří lidovci chtějí v souvislosti s kůrovcem navrhnout snížit sazbu DPH na palivové dříví z 15 na 10 procent. Co si o tom myslíte?

Může to být jedno z krátkodobých opatření, které by mohlo zvýšit odbyt dříví. Obecně si myslím, že není dobré řešit problém s nadbytkem dříví nahodilými věcmi, ale systémovými opatřeními. Zda by to bylo vůbec reálné, záleží i na stanovisku ministerstva financí. Navíc ceny dříví jsou už tak nízko, že mám pochybnosti, zda by se snížení DPH do konečných cen vůbec promítlo.

* Někteří poslanci vidí příčinu kůrovcové kalamity ve špatně nastavených tendrech a organizační struktuře Lesů ČR. V této souvislosti jste zmínil jistá provozně-technická pochybení. Co jste tím myslel?

Lesníci v některých lokalitách situaci podcenili a stromy napadené kůrovcem nestíhali včas zpracovat. Stromy jsou kvůli suchu oslabené a všechny dosud účinné provozní postupy bohužel nefungovaly. Pružné provádění prací u státních lesů limituje i nutnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tento systém je velmi zdlouhavý. Proto revidujeme stávající Koncepci strategického rozvoje Lesů ČR. Na rekordní objem kůrovcového dřeva ale nestačí ani stávající zpracovatelské kapacity. Od roku 2017 po větrných kalamitách v ČR i zahraničí stále trvá zahlcení trhu se surovým dřevem, což negativně ovlivňuje výkon celého sektoru lesního hospodářství. Dříví nelze v současnosti vyvézt, ale bude se muset asanovat a umístit na skládky.

* Souviselo s tím i odvolání šéfa Lesů ČR Daniela Szóráda bývalým ministrem zemědělství Jiřím Milkem (za ANO)?

Jak už jsem řekl, určitě tam došlo k provoznímu pochybení a podcenění situace. Výběrové řízení na tento post mělo být vypsáno už dávno, jeho parametry jsou dobře nastavené a není důvod ho rušit. Ostatně ve středu skončil příjem přihlášek a teď je musí komise vyhodnotit.

* Neobáváte se, že právě převoz miliónů kubíků kůrovcem napadeného dříví na vyčleněné skládky jen přispěje k dalšímu šíření nebezpečného brouka?

Ne. Na skládkách by mělo po těžbě skončit pouze asanované dříví. Tedy buď přímo v lese zbavené kůry, nebo chemicky ošetřené. Dělají to ale lidé, takže nemohu stoprocentně zaručit, že všechno bude úplně dokonalé a na skládku se nepřeveze ani jeden živý kůrovec.

* Některé podniky uvádějí, že loni prodávaly kubík kulatiny z lesa i za méně než 800 korun. Prkna, fošny a trámy ale levnější nejsou. Jak si to vysvětlit?

Může se nám zdát, že majitelé dostávají při prodeji z lesa za dříví málo. Jenže na trhu je obrovský přetlak surového dříví a pro velkou část kůrovcové kulatiny není odbyt a musí skončit na skládkách. Takže pokud chce majitel lesa dříví prodat, musí s cenou dolů. Ceny surového dříví jsou vždy výsledkem nabídky a poptávky po konkrétní dřevině a sortimentu. Tedy zda je dříví určeno pro pilařské zpracování, výrobu papíru či na palivo. V podmínkách kůrovcové kalamity je největší převis nabídky nad poptávkou u kulatiny horší kvality a u dříví pro výrobu buničiny. Zde dochází i k největšímu snižování cen. Paradoxně to může vést k tomu, že palivové dříví bude někde i dražší. Pily, i když jedou na plné kapacity, ale tenhle problém nemají. Něco sice stojí zpracování, něco doprava, ale pilařské výrobky se dobře prodávají. Na trhu není přetlak řeziva, který by tlačil ceny dolů.

* Dá se to nějak změnit?

Chceme podporovat vznik malých a středních pil, které jsou ideální pro zpracování dříví při probírkách lesa a prevenci kůrovce. Současně jsme Lesům ČR zakázali v lesích úmyslnou těžbu, což by mělo přetlak dříví mírně snížit. Například jen Lesy ČR v současnosti zadržují na skládkách přes milión kubíků kůrovcového dříví, pro které není odbyt. Koncem roku tak může na skládkách jen u tohoto státního podniku skončit až 2,5 miliónu kubíků kulatiny.

* Jak chcete podpořit vlastníky lesů v boji proti kůrovci?

V novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb. chceme například zvýšit sazby na umělou i přirozenou obnovu melioračními a zpevňujícími dřevinami či rozšířit podporu pro zajištění lesních porostů z přirozené obnovy. Dále připravujeme nový dotační titul Ochrana lesa, ve kterém bude stát přispívat na různé formy asanace kůrovcového dřív. Zvýšili jsme i rozpočet ministerstva pro letošní rok, ze kterého se vyplácejí příspěvky na hospodaření v lesích o 500 miliónů, na celkových 1,15 miliardy Kč. Přes tento titul chceme kompenzovat vlastníkům lesů zvýšené náklady související s kůrovcovou kalamitou. Všichni musejí kůrovcem napadené porosty těžit, ale přitom nemají na dříví odbyt. A právě tyto prostředky by jim měly umožnit kalamitní těžbu financovat. Byl bych rád, kdyby peníze, se kterými na to resort počítá, stačily. Nemohu ale vyloučit, že budeme muset fond navyšovat.

* Výhledově se ale musí změnit i druhová skladba lesů.

V českých lesích je dneska řádově už 46 až 48 procent listnatých stromů a ještě to chceme zpřísnit. Nová vyhláška ale nebude vlastníkovi lesa přikazovat, jakou dřevinnou skladbu má použít. Bude udávat pouze doporučenou dřevinnou skladbu. Pokud ji vlastník dodrží, ministerstvo ho bude podporovat a pozitivně motivovat dotacemi. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že soukromým vlastníkům nemůžeme direktivně nařizovat, co mají pěstovat na vlastním pozemku a ve vlastním lese. Stát ale rozhodně nebude prostřednictvím dotací podporovat zakládání porostů nevhodné dřevinné skladby, například smrkové monokultury.

* Další prioritou je sucho a udržení vody v krajině. Co připravujete?

Chceme se zaměřit na obnovu mokřadů, revitalizaci vodních toků a případně i budování vodních děl tam, kde je to potřeba. K dlouhodobým úkolům pak patří nastavení správného obhospodařování zemědělské půdy, aby lépe dokázala zadržovat vodu a snížil se odtok. Pomoci by měla i nová protierozní vyhláška. Nesmí být plošná, ale musí zohledňovat jednotlivé oblasti. Zvyšovat by se měl i obsah humusu v půdě. Přestaňme ale tvrdit, že všichni velcí, kteří na půdě hospodaří, se o ni starají špatně a malí dobře. Všichni mají půdu jako výrobní prostředek a snaží se, aby byla v co nejlepším stavu. Pokud to někdo nedělá, ať je potrestán, bez ohledu na to, na jaké výměře hospodaří. ČR patří mezi státy s relativně velkými půdními bloky. Proto již loni ministerstvo spustilo nový modul protierozní kalkulačky, který umožňuje optimalizovat rozměrové parametry půdních bloků. Dále chceme prosadit, aby si vlastníci pozemků na nich mohli budovat vodní nádrže až do rozlohy dvou hektarů bez složitých povolení.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, vládě to doporučili poslanci

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, vládě to doporučili poslanci

Lesnictví

Aktualizováno. Stát by měl letos uvolnit na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě podle sněmovního petičního výboru nejméně tři miliardy korun. Členové výboru to doporučili...

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby