Přihlásit

Hnutí DUHA: Vláda se zavázala vyřešit krizi v lesích. Musí však prosadit konkrétní řešení (ekolist.cz)

Dnes schválené programové prohlášení vlády Andreje Babiše konkretizuje proti původnímu návrhu plán na ozdravění českých lesů. Ty velmi rychle chřadnou zejména vlivem dlouhodobě nešetrného hospodaření a změny klimatu. Nemocných je už 75% smrků a 42% listnáčů 

Vládní závazek odpovídá kritickému zdravotnímu stavu českých lesů: "Jako vláda garantujeme nezcizitelnost státních lesů. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Lesy České republiky jako státní podnik budou hlavním nositelem této strategie. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu."
Vláda bude muset udělat následující praktické kroky:

Rozhodnutí o certifikaci státních lesů certifikátem FSC

Velmi důležité (nelegislativní, ale ekonomické a současně ekologické) opatření je zavést ve státních lesích spravovaných podniky Lesy ČR, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p. mezinárodně uznávanou certifikaci FSC. Ta zaručuje dodržování pravidel udržitelného lesního hospodaření a zachování lesů pro příští generace a zároveň udržení tisíců pracovních míst v našem dřevařském a nábytkářském průmyslu, který certifikaci po vzoru zákazníků požaduje.

Novela lesního zákona
Novelizovat zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) a prováděcí vyhlášky tak, aby bylo posíleno přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, ponechávání části dřeva k zetlení, zlepšení druhové skladby stromů, využívání přirozené obnovy atd.). Jinak budou lesy nadále rychle chřadnout, bude se snižovat schopnost krajiny zadržovat vodu a prohlubovat ztráta státního majetku (situace je akutní).

Novela zákona o myslivosti
Novelizovat zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti a prováděcí vyhlášky, které určí povinnost určovat plán lovu podle škod na lesích (nyní se plány určují podle myslivci "spočítaných" stavů zvěře, což vede k nízkému odlovu a přemnožení zvěře, která ničí mladé stromky, zejména listnáče a jedle).

Území pro divokou přírodu
Identifikovat vhodné plochy pro reprezentativní síť území (min. 10 km2) ponechaných samovolnému přírodnímu vývoji a zároveň volnému přístupu veřejnosti. Vymezit několik prvních území po dohodě s vlastníkem a správcem (nejspíše státních lesů ve správě LČR či VLS).

Komentáře   

+7 # zelení hájové 2018-01-16 00:06
Bohužel věc se má tak, že chybí komunikace mezi ochranáři a lesníky, mezi myslivci a zemědělci i co už je moc: mezi lesníky a myslivci. Alespoň částečné řešení je v komunikaci.
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ - jen se klidně hádejte, nahoře se rozhodne, z čeho potečou chechtáky...
Lesu zdar !!!
+24 # Hroch 2018-01-09 21:29
V normálně fungující společnosti by členové Hnutí DUHA už dávno seděli v kriminálu.

V této zemi však mohou beztrestně škodit, drze komentovat věci kterým vůbec nerozumí a ještě za to pobírat nemalé peníze z našich kapes...

Ale - na tomto světě trvá vše pouze do času...i to hodně zlé...
-14 # Máchal 2018-01-11 09:11
Záleží co kdo považuje za normální. Někde by v normálně fungující společnosti platila svoboda slova a členové Hnutí duha by měli právo drze komentovat věci, kterým nerozumí úplně stejné jako Hroch nebo kdokoliv jiný.
+13 # Hroch 2018-01-11 20:58
Stále jste ve formě pane Máchale...

Jen smajlíky chybí...

Nezdá se však, že by bylo zmíněné hnutí nějak blokováno, vzhledem ke stavu v jakém se Šumava nachází...

Ale klidně zase něco napište.
Je s Vámi porád sranda.

Akorát nad tou Šumavou by brečeli i ti hroši...
-9 # vesničan 2018-01-13 10:34
Víte p. Hroch, ono to totiž může být úplně jinak. Třeba co se týče vody, mám dojem, že se na Šumavě ještě spotřeba neomezovala. Na mnohých našich ostatních horách tomu již tak v létě nebývá.
+5 # Hroch 2018-01-15 21:30
Dojem - to je silný argument...

Víte jak vypadá vyschlá studna?
-6 # Máchal 2018-01-15 08:53
Blokování nepohodlných názorů tady naštěstí ještě (znovu) nemáme, a právě takový stav je lépe považovat za normální. To je vše co jsem chtěl napsat, ne dělat tu advokáta hnutí duha nebo tvrdit že je někdo blokuje.
Snad jen si nejde nevšimnout i Vaší ustálené formy - v článku třeba není o NPŠ půl slova a tu vládní zprávu taky nepsal Bláha a spol. Hoďte radši do placu třeba názor na chřadnutí hospodářských lesů všude po státě a hlavně na severní Moravě, a jak to tedy řešit. Ono na ty duháče vážně nejde hodit všechno, i když by to bylo tak krásně jednoduché, mít na všechny problémy univerzálního viníka.
+6 # Rensa 2018-01-15 13:56
Chřadnutí hospodářských lesů všude po státě:
- prodloužení obmýtí z +- 80 let z dob před WW2 na dnešních +- 115 let a v důsledku toho cca 0,5 mil ha přestárlých porostů (z lidí také jsou nejvíce marodní důchodci).
Chřadnutí lesů na severní Moravě:
- staré imistní zátěže z Ostravska deponované v půdě, dnes možná významnější než v Krušných horách (ale o tom se nepíše, nutno část mnezi řádky),
-a hlavně - pro dva kůrovčáky harvestor nejede!
+2 # Máchal 2018-01-16 08:41
Ve 115 letech není smrk žádný důchodce, celkem běžně se dožívá 350-400 let. Takže přestárlé porosty je relativní pojem. Můžeme počítat ve kterém věku jsou nejlepší výnosy z produkce, ale to co chřadne nejsou jen staré porosty. To by měl zdravotně dávat, jako když je člověku 20 nebo 30, když to máme srovnávat.
Asi jediný fungující recept, i na ty staré zátěže, bude změna druhové skladby a pěstování porostních směsí. Nejde o to všude tady takzvaně pěstovat pralesy a otočit to zas dogmaticky jen do listnáčů. Ale smíšené porosty jsou přece jen stabilnější a celkově zdravější. Já vím že se to omílá už tolik desetiletí, že se z toho stalo otravné klišé, jenže ono to svůj základ má. Větrné kalamity a kůrovec nás taky trápí už pořádně dlouho.
Jasně že je to o technických vlastnostech, ekonomice a zavedených technologiích. Taky mám na baráku většinu konstrukcí ze smrku. Ale když bude ostatního dříví dostatek a bude cenově dostupnější, tak si lidi s dubovým nebo javorovým nábytkem, podlahou nebo dveřmi dají říct taky a klidně bych bral i chalupu s dubovým stropem. Tohle jednostranné zaměření na smrk případně borovici prostě ideální není, a není to ani jediné možné řešení.
+2 # Rensa 2018-01-16 11:08
400 let ano, v přírodním lese, kde desítky let odrůstal v podrostu v zástinu. Ale v porostu založeném na volné ploše jako lignikultura a plantáž a vychovávaném s výhledem smýcení v 80 letech je ve 115 přestárlý, shnilý a nemocný důchodce, za zenitem ekonomického optima. Stejně jako slepice z volného chovu na dvorku dožívající se 4 - 5 let, oproti nosnici z klecového chovu v důbežárně, která se nedožije 1 roku.
Já také netvrdím, že k záchraně lesů na severní Moravě není nutná změna druhové skladby, ale že problém nezpůsobil primárně smrk, ale pozdější imise z Ostravska.
Ostatní dříví nebude cenově dostupnější, protože jeho produkce je nákladnější než u smrku. Konkurovat mu může dnes pouze douglaska, ale tam narážíme na někoho jiného, že.
0 # Máchal 2018-01-16 11:50
No právě - není nutné pěstovat les založený na volné ploše jako lignikulturu a plantáž, jako tu slepici z klecového chovu, na půdě, na které se takové pěstování taky podepsalo, někdy i ve stanovištně nevyhovujících podmínkách, ale v nějakém trochu přirozenějším kontextu. Ono se vážně ani dříví z těch ostatních dřevin ve směsi neztratí, a není nutné se z toho snažit vydojit extrémní ekonomický výnos, jak to je nastavené od 19. století. Už ta zvýšená jistota, že to vůbec dopěstujeme má taky svojí hodnotu.
+2 # Hroch 2018-01-15 21:14
A Vy, pane Máchale?
Kdy začnete místo toho svého demagogického blábolení mluvit k podstatě problému?
Pokud jste ovšem schopen chápat jak obsah tak souvislosti, což je pro Vás trvalý problém, jak vidno...

A tvrdit po tom všem, že je blokováno právě HD?
Zase jste pobavil.
A nejen mě...

Musím Vám popřát hezký den.

Zasloužíte si to.

Jo - a dle dnešních zpráv z Bruselu se o svobodu slova nemusíme vůbec obávat...
0 # Máchal 2018-01-16 08:42
Taky Vám přeju pěkný den, k věci jsem napsal výše panu Rensovi, tak se k nám připojte.
+4 # lesmistr 2018-01-09 20:55
Ale žádné obavy.
Kapři si rybník nevypustí. Zákon o myslivosti, lesní zákon a další se nebudou novelizovat.
+24 # Rensa 2018-01-09 12:00
Území pro divokou přírodu - další semeniště pro brouka jako na Šumavě?
+6 # vesničan 2018-01-10 10:53
A je to tady. Hajzlík brouk, jak se neuvěřitelně z té Šumavy rozšířil po celé republice. A to se proti němu nějak pily po té republice rojily. Jó, Šumavan, ten má sílu.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Lesnictví

Kraje mají dostat od ministerstva zemědělství peníze na pracovníky, kteří budou vyřizovat žádosti soukromých vlastníků lesů o státní pomoc při obnově lesů po kůrovcové kalamitě...

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

Lesnictví

Téměř pět milionů sazenic dřevin plánují letos na svých polesích vysadit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL). Reagují tak na následky kůrovcové kalamity, která postihla...

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Lesnictví

Souhra mnoha nepříznivých faktorů, zejména pak dlouhodobého sucha a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity na našem území. Rok 2018 změnil...

Z tendru 2019+ zatím Lesy ČR podepsaly 70 % smluv

Z tendru 2019+ zatím Lesy ČR podepsaly 70 % smluv

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud z osmimiliardového lesnického tendru 2019+ podepsal smlouvy na 32 ze 47 soutěžených jednotek. Příští týden by měl podepsat...

-4°C

ČR - aktuální počasí

Část.zataženo

Vlhkost: 84%

Vítr: 20.92 km/h

  • 03 Led 2019 -1°C -5°C
  • 04 Led 2019 0°C -5°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby