Přihlásit

Hodnocení ministra Petra Gandaloviče (ČT)

20.4.2009
ČT 24

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Po více než 2 letech končí ve funkci ministra zemědělství Petr Gandalovič, jedna z výrazných tváří odcházející koaliční vlády. Jaká je bilance jeho úspěchů a neúspěchů a jak ho hodnotí kolegové i oponenti? Víc v následujícím zvláštním bloku.

David BOREK, redaktor

Asi nejstarší televizní záběry Petra Gandaloviče, prosinec 1990. Mladý poslanec Federálního parlamentu netuším, že v lednu 2007 se stane ministrem zemědělství. Konec konců jeho kariéra mířila jinam diplomatické služby, pak primátor Ústí nad Labem a pokud mířil na ministerstvo, tak na úplně jiné.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda strany /ODS/ /září 2005/

Stínový ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Petr GANDALOVIČ, /září 2005/

Dobrý den.

David BOREK, redaktor

Do čela resortu tak nastoupil jako člověk z vnějšku.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory

V případě Petra Gandaloviče se jasně ukázalo, že ministr také potřebuje mít určité konkrétní znalosti z resortu.

Stanislav NĚMEC, Asociace soukromého zemědělství ČR

Já si myslím, že to nebylo vůbec na škodu, že pan ministr Gandalovič nebyl zemědělec, protože se dokázal na řadu problémů podívat trochu s nadhledem.

David BOREK, redaktor

Z nadhledu, i když asi ne úplně s nadhledem se musel letos v březnu Petr Gandalovič dívat i na dav farmářů protestujících proti nízkým výkupním cenám mléka. Jako by se potvrzovalo, že městský liberál a absolvent MATFIZu nemůže u zemědělců pochodit.

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/ /12. březen 2009/

Vážení představitelé vám říkají něco, co není pravda.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory

Ta demonstrace nebyla proti němu, nebyla proti vládě a nebyla proti němu do chvíle, než začal k demonstrantům mluvit.

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Chápu to, že jsou různé zájmy, že lidé tyto zájmy prosazují různými někdy i třeba tvrdšími způsoby, ale to je legitimní a já jsem se snažil těmto věcem neustupovat.

David BOREK, redaktor

Část zemědělské veřejnosti ale za ministrem stála a stojí. Dělící linie často vede mezi soukromými sedláky a družstevníky. Právě o vypořádání majetku bývalých Jednotných zemědělských družstev se vedly dlouhé spory.

Stanislav NĚMEC, Asociace soukromého zemědělství ČR

My považujeme za nejpozitivnější to, že se snažil řešit dlouhodobé a systémové problémy zejména co se týče vlastnických vztahů.

David BOREK, redaktor

ODS a soukromí sedláci ale v tomto snažení zůstali osamocení.

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Politický neúspěch je nepochybně zákon o dokončení transformace, protože bohužel ani v rámci koalice se nám nepodařilo dojednat podporu pro tento zákon.

David BOREK, redaktor

Neustálená je i situace v Lesích české republiky, kde se nedařilo zastavit kolotoč žalob a protižalob okolo tendrů na lesní práce. Co naopak bylo úspěchem?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Čerpání evropských peněz z programů rozvoje venkova jde velmi dobře, dokonce máme v řadě případů přečerpáno.

Stanislav NĚMEC, Asociace soukromého zemědělství ČR

Radikální zvýšení podpory mladých začínajících zemědělců.

David BOREK, redaktor

A jaký vzkaz má Petr Gandalovič pro svého nástupce, který za necelý měsíc usedne se na ministerstvo zemědělství? Žádné zásadní změny, pokračovat v rozdělané práci. David Borek, Česká televize.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

A ministr zemědělství Petr Gandalovič je teď naším hostem. Dobrý večer.

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Dobrý večer.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Slyšeli jsme výtku a zároveň i opoziční názor, že bylo na bylo na škodu, že nejste ze zemědělské oblasti, že nejste zemědělec. Nebral jste to vy sám jako svojí nevýhodu?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

V žádném případě ne. Já jsem do té funkce vstupoval s poměrně velkými zkušenostmi ze zahraniční politiky, z evropské scény a musím říct, že i pan prezident Veleba ví, že velká část rozhodování se v současné chvíli děje v Bruselu, nikoli ne v Praze a tam si myslím, že jsem odvedl docela dobrou práci a myslím si, že i ti, jak už bylo řečeno, velcí zemědělci, kteří jsou sdruženi spíše v té Agrární komoře, uznali, že se nám podařilo vyjednat celou řadu velmi dobře.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Sám jste jako takový restík mluvil o tom, že se nepodařilo dokončit převod družstevní půdy zpět na původní majitele. Kde byla chyba, proč to nešlo, proč nešlo vyjednat politickou dohodu?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Já vás trochu mohu, musím opravit. Nešlo o převod družstevní půdy na majitele, jde o nedokončenou, nedokončený proces transformace družstev, kdy zde ještě pořád mnoho lidí, oprávněných osob, kteří měli získat z těch transformovaných zemědělských družstev finanční částku, která byla vlastně vytvořená v těch historických dobách. Tuto částku nikdy nedostali a v rámci převodu těchto zemědělských družstev na akciové společnosti fakticky ty nové akciové společnosti hospodaří i s těmito penězi. Bohužel musím říct, že se v rámci koalice nám nepodařilo získat politickou schodu, musím si trochu postěžovat, že to byla KDU-ČSL, která odmítla se na tomto řešení podílet a i v dobách, kdy ještě koalice měla fakticky nadpoloviční většinu, toto bohužel KDU-ČSL nedovolila projednat.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Přestože vaši snahu právě soukromí zemědělci v této oblasti poměrně vysoce hodnotili, tak se teď objevila kritika na to, co jste udělal během svých posledních dní na ministerstvu a to převod 800 milionů korun právě z peněz určených na pozemkové úpravy do programu Lídr, tedy na rozvoje obcí, dalo by se říci. Proč k tomu převodu došlo?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

To bylo moje rozhodnutí, bylo to tak trošku vyvoláno nešťastným výsledkem jednání v Bruselu, kdy se nám nepodařilo a tady teda říkám, že to je bohužel neúspěch, vyjednat, aby daň z přidané hodnoty byla uznatelným nákladem pro tyto malé obce. My jsme fakticky o tom jednali a celé ty 2 roky a celé ty 2 toky jsme tuto daň platili za obce. A v této chvíli, kdy rozpočet ministerstva byl takto významně snížen, už jsme prostě nenašli v našem rozpočtu další finanční prostředky, abychom mohli pro další kolo žádostí také uhradit DPH. Proto jsem rozhodl, že jako určitou kompenzaci zvýšíme alokaci finančních prostředků právě pro tento program, pro místní akční skupiny, což už, jak název napovídá, jsou projekty, které skutečně mají aktivizovat život na venkově. Já jsem přesvědčen, že pro pozemkové úpravy stále máme poměrně velký objem finančních prostředků. Konec konců je to čtyřikrát větší objem, než byl za socialistických vlád, takže toto téma v žádném případě neopouštíme. Také jsem řekl, že pokud se budou možná v budoucnu rozdělovat nějaké finanční peníze, tak se vždycky tady do této oblasti dají finanční prostředky vrátit.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Další kapitola Lesy České republiky, vždy velmi kontroverzní téma. I za vás došlo k tomu, že se tam vyměnil ředitel a to bez výběrového řízení, šestým ředitelem během 5 let se stal Svatopluk Sýkora. Proč jste nevypsal výběrové řízení na tak důležitou a velmi hlídanou funkci?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Nevypsal jsem ho proto, protože je moje právo rozhodnout a já jsem pana Svatopluka Sýkoru považoval za skutečně nejvhodnějšího manažera, který za dobu svého působení v tom týmu, v tom nejvyšším vedení Lesů České republiky prokázal, že se zorientoval velmi dobře v té problematice, že má manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením velkých firem, tak jsem se rozhodl, že důvěru vložím v pana Svatopluka Sýkoru a je to moje právo jako ministra.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Velmi často kritizované jsou další výběrová řízení na správu lesa, dalo by se říci. Tam se zdálo na začátku loňského roku, že je vše vyřešeno, když se uzavřely nové smlouvy, nicméně když se firmy předháněly, tak nabízely takové ceny, které teď v době krize nejsou splnitelné. Nebojíte se, že to teď bude mít špatný dopad?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Já z toho mám samozřejmě velmi špatný pocit, myslím, si, že většina těch firem bohužel udělala špatný odhad vývoje cen dřeva na to tříleté období. To bohužel nebyla vina resortu, to skutečně bylo otevřené výběrové řízení, kde každý nabízel to, co si se domníval, že bude schopen za dřevo platit. Je také pravda, že ekonomická krize, která zasáhla celou řadu odvětví, se zde projevila tím, že ve Spojených státech podstatně méně staví rodinné domy, tím pádem samozřejmě spotřebovávají podstatně méně stavebního dříví, takže skutečně snažíme se tuto situaci řešit. Také už jsme vypsali celou řadu dalších výběrových řízení na ta uvolněná místa, nicméně nějaké celoplošné řešení zde slíbit nemohu.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Vy jste v reportáži jako svůj hlavní úspěch označil čerpání evropských fondů, tam je Česká republika teď na úrovni zhruba 60 procent činných plateb, které dostávají západní zemědělci. Ministerstvo, vláda dorovnává do 90 procent, navíc na konci loňského roku přislíbila 2 miliardy korun zemědělcům, o které se zdálo, že je rozpočet zemědělství ministerstva zemědělství nižší, neberete to sám jako možná chybu, která dala teď zemědělcům takové, dalo by se říci, právo dál demonstrovat o další peníze teď například aktuálně kvůli skotu?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Tak já musím říci, jednak chci říci, že jsme v té reportáži hovořili spíš o těch evropských fondech, to je program rozvoje venkově, pokud se teď bavíme o přímých platbách, tak v tomto roce stejně tak jako v roce minulém mají zemědělci prakticky maximum toho, na co mají podle přístupové dohody právo. Myslím si, že v tomto směru není absolutně důvod, aby nějakým způsobem protestovali, protože například když to porovnáme s Maďarskem, se Slovenskem, my skutečně vyplácíme to maximum. Pokud se týká jednotlivých sektorů, opět jsou zde dopady ekonomické krize například do toho do té oblasti mléka, ale i tady už začínají postupně působit jednotlivá ta ozdravná opatření a také my jsme samozřejmě připravili celou řadu projektů, o kterých pan prezident Agrární komory ví moc dobře, projednáváme to každý týden s Agrární komorou, takže skutečně nevidím důvod pro tuto kritiku.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Krátce, co byste vzkázal svému nástupci kromě toho, že má pokračovat, v čem konkrétně?

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství v demisi /ODS/

Já jsem přesvědčen o tom, že tato vláda bude skutečně vládu, která bude mít hlavní úkol přivést zemi k předčasným volbám, to znamená, v tom resortu zemědělství pokračovat v protipovodňových opatřeních, v těch projektech na podporu výstavby čistíren a kanalizací. No, a samozřejmě v jednání s Evropskou unií, protože bohužel tady jsme dostali tedy takovou ránu do zad, nemohli jsme dokončit předsednictví. Já například jako ministr zemědělství už bohužel nebudu moci jednat se svými kolegy o budoucnosti společní zemědělské politiky, ale svému nástupci samozřejmě budu k dispozici.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Odcházející ministr zemědělství Petr Gandalovič byl hostem Ekonomiky ČT 24. Děkujeme za návštěvu a vám děkuju za pozornost, hezký večer.Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Lesnictví

V anketě lednového čísla Lesnické práce významní představitelé lesnicko-dřevařského oboru komentovali uplynulý rok 2020. Přinášíme čtenářům Silvaria anketní odpovědi zástupců státních lesů – Josefa Vojáčka...

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a M. Třeštík

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Podívejte se, co kolegyně a kolegové lesníci popřáli ve třetím ze série videopřání Lesnické práci, která letos slaví jubilejní 100. vydání!

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Lesnictví

Pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) loni díky chladnějšímu a deštivému počasí vytěžili o téměř 90 000 metrů krychlových kůrovcového dříví méně, než původně...

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6095

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4411

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4268

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3579

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby