Přihlásit

Krajský ředitel lesů ČR: Les má důležitější funkce, než je produkce dřeva

Jedno z řešení, které by mohlo přispět ke snížení sucha v krajině, se podle ředitele krajského ředitelství Lesů České republiky Dalibora Šafaříka nachází právě v lesích. Šafařík na setkání u kulatého stolu na téma sucho a povodně Moravskému hospodaří vysvětlit, proč je potřeba využívání lesů změnit.

- Jaký je v současné době způsob využívání státních lesů?

Z hlediska hospodářství je preferovanou funkcí lesa produkce dřeva. Podíl lesního hospodářství na hrubém domácím produktu České republiky ve stálých cenách je 0,68 %. Tím se neustále poukazuje na to, jak nepatrný význam lesní hospodářství má. Jenomže tento podíl se počítá jen z trhem procházejících účinků lesa, což je pouze produkce dřeva. Ostatní funkce jako hydrická, půdoochranná, rekreační, vzdělávací a další mimo produkční funkce lesů trhem neprochází. Z hlediska hodnoty pro společnost ale mají hodnotu mnohonásobně vyšší. Měly by proto být zahrnuté do vyčíslení významu lesů, jinak si společnost jejich hodnotu nikdy neuvědomí.

- Není možné produkci dřeva sloučit s ostatními funkcemi?

Paradoxně zabezpečení hydrické funkce lesů a její maximalizace dělá taková skladba porostů, která je z hlediska tržního významu daleko nižší. Pokud bychom měli takovou druhovou dřevinnou skladbu, která by současně plnila hydrickou, dřevoprodukční i ostatní funkce, bylo by lesní hospodářství nejbohatším odvětvím národního hospodářství. Z dlouhodobého hlediska je ale tržně a obchodně nejvýhodnější smrkové dřevo. Z hlediska ekosystémových služeb to ale není vhodná dřevina. Monokultury jsou navíc málo odolné proti větru, námraze a broukům, pokud jsou pěstovány na nepůvodních místech bez dostatku vláhy a srážek, jsou kvůli nim oslabovány nedřevoprodukční stromy v okolí. Když je ale poptávka po smrku, hospodář pěstuje smrk. Postmoderní společnost je založená na konzumu, takže pokud nebudou nedřevoprodukční funkce lesa alespoň částečně procházet trhem a nebudou společnosti ozřejměny, neštěkne po nich pes.

- Jaké je pode vás řešení?

Musí jít o kombinaci nástrojů. Legislativa je přímé exekutivní řešení, proto několik let voláme po samostatném zákonu o státních lesích, kde by toto bylo mimo jiné zdůrazněno. Aktuálně máme jen lesní zákon, který platí pro všechny vlastníky lesů, a zákon o státním podniku, který platí pro všechny typy státních podniků – tj. Lesy ČR, České dráhy, Budějovický Budvar... už z toho výčtu je jasné, že se jedná o příliš univerzální zákon. Potom by bylo potřeba ve spolupráci s techniky, technology a dřevozpracujícími podniky nalézt technologie a nové produkty na bázi dřeva, které by jako vstupní surovinu byly schopny pojmout i jiné druhy dřevin než smrk. Současné technologie jsou nastaveny na práci s jehličnatým dřívím, přitom třeba topoly na vhodném stanovišti rostou daleko rychleji než smrk a dokáží udělat větší objem.

- Už se v tomto ohledu něco podniká?

Teď je to ve stádiu vědeckých projektů, ale je to teprve malá jiskřička na konci, nebo spíš na začátku velice dlouhého tunelu.

Komentáře   

+10 # ToPi 2018-07-20 13:12
Je to tak, k lesu patří externality, které jsou pro společnost "zdarma" a jdou na úkor zisku vlastníků. Nestátní vlastníci lesů, jakožto nenahraditelné složky životního prostředí, by měli být za netržní užitky společnosti jednoznačně štědře státem dotováni. Třeba na úkor zla v podobě kukuřičných a řepkových lánů. Pak by se třeba vlastníci lesa nesnažili pouze o maximální produkci v podobě rentabilních jehličnatých monokultur.
+8 # lesmistr 2018-07-20 11:40
Souhlasím. Je to známé, ale je dobře si to připomenout.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, vládě to doporučili poslanci

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, vládě to doporučili poslanci

Lesnictví

Aktualizováno. Stát by měl letos uvolnit na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě podle sněmovního petičního výboru nejméně tři miliardy korun. Členové výboru to doporučili...

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby