Přihlásit

Les zavalí tisíce tun hlíny (MF Dnes)

Stěžerám na Hradecku se nelíbí záměr investora vykácet lesík na okraji obce a zavézt lokalitu desítkami tisíc tun výkopové zeminy. Pod záminkou rekultivace bývalého těžebního prostoru to plánuje firma likvidující hlínu a kamení ze staveb.

STĚŽERY Kdo nezná historii Stěžer na Hradecku, ani by ho nenapadlo, že malý lesík mezi místními částmi Charbuzice, Stěžírky a Stěžery býval kdysi prostorem, kde se těžila sprašová hlína na výrobu cihel. Od silnice není po těžbě ani památky, avšak kdo se vydá mezi stromy, toho udiví výrazný terénní propad hned za okrajem lesa. V příštích letech by se však lokalita měla výrazně proměnit. Společnost Navoz.to, která se zabývá uskladněním a recyklací zeminy a kamení, plánuje les vykácet, těžební prostor zavézt výkopovou zeminou ze staveb v okolí a nakonec lokalitu proměnit ve stavební parcely. Ze současného lesa tak zůstane jen pruh stromů a keřů, který má lokalitu odclonit od sousedního průmyslového areálu kamenické firmy.

„Pozemky jsou v dnešní době nevyužívány. Rekultivací dojde k modelaci terénu a následné revitalizaci lokality výsadbou původních druhů dřevin a osetí travním semenem. Na danou lokalitu byla a bude dovážena pouze zemina, která bude použita k modelaci terénu, bude prováděn přesun zeminy, následné rozprostírání a hutnění vrstev. Vrchní vrstvu násypů bude tvořit ornice v minimální tloušťce 250 milimetrů," píše se v projektové dokumentaci.

Celý článek najdete v MF Dnes.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby