Přihlásit

Lesníci mění druhovou skladbu lesů (Právo)

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v letošním roce vysadí rekordní počet sazenic lesních dřevin. V šesti lesních lokalitách bude do konce roku růst přes 20 milionů nových stromků, což je dvakrát více, než podnik sázel v up lynulých letech.

Nejvíce jich poroste ve vojenských újezdech Libavá na Olomoucku a Březina na pomezí Olomouckého a Jihomoravského kraje, které byly nejvíce postiženy klimatickými podmínkami a kůrovcem.
„Celkem zde do konce roku přibude 16 milionů stromků. Ve výsadbě dominují listnaté dřeviny, především buk, dále pak dub, klen, lípy, olše, ale i méně obvyklé dřeviny jako osika nebo jeřáb," sdělil Právu mluvčí VLS Jan Sotona s tím, že listnaté dřeviny tvoří dvě třetiny sazenic.

Lesníci VLS nyní dokončují zalesňovací práce, které mají obnovit porosty zdecimované abnormálním suchem posledních let. Již loni naplánovali zalesňování, které nemá v devadesátileté historii Vojenských lesů obdoby co do objemu, ale i druhové skladby dřevin. „Na změnách ve prospěch druhově pestrých porostů, které budou lépe odolávat klimatickým změnám, výkyvům počasí i vlivům dalších škodlivých činitelů, postupně pracujeme 25 let. V současné kalamitní situaci však dojde k výraznému urychlení změn druhové skladby, bohužel však za cenu značných ekonomických ztrát a rozsáhlých, byť dočasných, změn na tváři krajiny," řekl ředitel VLS Petr Král.

Podnik podle něj v minulých letech z rekordních ekonomických výsledků vytvářel rezervy pro řešení mimořádných situací. Zvýšené pěstební náklady ve spojení s poklesem cen dříví na globálních trzích se však i tak promítnou významně do ekonomických výsledků VLS.

„Drtivá většina umělé obnovy již byla realizována v prvním a třetím kvartále roku, nyní práce dokončujeme. Naší prioritou je plochy co nejdříve obnovit a zkrátit tak dobu, po kterou není půda chráněná proti vysychání," dodal výrobní náměstek ředitele VLS Libor Strakoš.

„Na klimatické změny se snažíme reagovat i jinak," uvedl již dříve Strakoš. Například v rámci investičního programu Živá voda VLS vzniklo či vzniká v obou moravských vojenských újezdech 20 drobných vodních děl, do nichž státní podnik investuje 56 milionů korun.
Těžba dřeva patří v Olomouckém kraji k nejvyšším v ČR. Například loni se jej tu vytěžilo vůbec nejvíce, 2,87 milionu metrů krychlových. Drtivá většina přitom připadla na odstraňování polomů a likvidaci stromů napadených škůdci, zejména kůrovcem. Jeho šíření napomáhá zejména sucho. Stromy totiž v jeho důsledku ztrácejí vitalitu.

Předcházet problémům se snaží v kraji změnou druhové skladby i Lesy ČR. Listnáče lépe odolávají suchu. „Zatímco před deseti lety se vysazovalo 26,5 procenta buku, dnes je to 45,67 procenta. Ani smrk z porostů docela nezmizí, patří tam a je ho třeba, ale netvoří už polovinu sázených dřevin, ale jen 22 procent. Své místo mají v lesích i náletové a přípravné dřeviny, jako je bříza, osika nebo habr," konstatoval již dříve lesní správce ze Šternberka Jiří Sládek.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby