Přihlásit

Lesy města a aktuální starosti (ceskolipsky.denik.cz)

V posledních letech se nápadně často a nápadně silně objevují škůdci lesních porostů kůrovci, kteří jsou specializováni na dřevinu smrk ztepilý.

"Obecně převažuje názor, že jde o souvislost s oteplováním klimatu. Ve Střední Evropě převažovaly v lesích smrkové monokultury. Smrk dával majitelům největší výnos, což je zkušenost posledních dvou staletí.

Dnes jsme v situaci, že musíme chtě nechtě těžit i z předmýtního věku v celých porostech, abychom lavinovitého šíření škůdců zastavili, nebo alespoň zabrzdili. A tak je ve Střední Evropě přebytek nezpracované smrkové kulatiny, kterou obchodníci vyvážejí do Číny. Přebytek smrkové kulatiny tlačí ceny dolů a tak se vlastníci lesů dostávají do finančních potíží. Les musí být 100 roků pěstován, aby potom mohly být prodány kmeny. Les vyžaduje každoroční péči od vysázení desetkrát více stromků, z nichž potom bude na prodej jen jedna desetina kusů ve stoletých rozměrech. Mladé kultury nutno ožínat, aby je nedusila buřeň a před každou zimou ošetřovat nátěrem jednotlivé vršky, aby je neokousala lesní zvěř. Následují výchovné zásahy prořezávkami tak, aby se na porostu vytvořil zápoj korun. Současně se odstraňují jedinci chřadnoucí, nebo souše.

Celý článek najdete zde.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesnictví

Strategii rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 zveřejnil 6. 1. státní podnik na svých webových stránkách. Dokument stanovuje základní...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby