Přihlásit

Možná protikrizová opatření a prognózy vývoje na konferenci HLDS (Lesnická práce 3/2009)

logo.gifMožná východiska z problémů lesnicko-dřevařského odvětví v době ekonomické recese byl název konference, kterou zorganizovala 20. 2. 2009 Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s.

Cílem konference bylo definovat oblasti problémů v lesnicko-dřevařském odvětví, vymezit možnosti a způsoby řešení situace v obchodu se dřívím a celém sektoru, zejména s ohledem na podnikatelské subjekty, drobné dřevaře a živnostníky.

Účastníci identifikovali dopady globální recese na lesnicko-dřevařský komplex a navrhovali řešení, která jsou proveditelná a která musí být bezodkladně uvedena v činnost.

Na závěr se účastníci shodli, že je především třeba zabránit protekcionalismu jednotlivých segmentů komplexu, podpořit zvýšení spotřeby dřeva zejména prostřednictvím cílené reklamy a využít všech obchodních nástrojů včetně komoditní burzy. Dále vyjádřili názor, že stát jako největší vlastník lesních pozemků by mohl v rámci svých již přijatých protikrizových opatření podpořit vyšší zaměstnanost v regionech s nízkým potenciálem pracovních příležitostí prostřednictvím investic do zvyšování hodnoty svého majetku, jako je například lesní infrastruktura, případně zvyšováním úrovně mimoprodukčních a veřejně prospěšných funkcí lesa.

Na konferenci mimo jiné zazněl příspěvek Františka Dejnožky s následujícími grafy zobrazujícími vývoj a prognózy trhu jednotlivých dřevařských komodit a očekávaný vývoj pohledávek po lhůtě splatnosti. Všechny grafy počítají s hodnotami poptávky v roce 2007 jako 100% základnou a podkladem pro veškeré hodnoty jsou data a prognózy ze zdrojů HLDS a.s., která obchoduje cca 14 % dříví v České republice.

Poptávka po řezivu

Na poptávce po řezivu se začala finanční krize projevovat ihned od počátku roku 2008. Výrazně zasáhla trh s řezivem již v počátku druhého pololetí 2008 a projevila se poklesem poptávky na 75 %, respektive 70 % na konci roku 2008. Současný stav v I. Q 2009 se vyznačuje výrazným poklesem až na 40 % poptávky oproti roku 2007. Způsobeno je to masivním dopadem hospodářské recese na celé odvětví a přivádí dřevařské provozy do existenčních potíží. Očekáváme, že od II. Q 2009 dojde k mírnému oživení poptávky vlivem účinku protikrizových opatření, ale jen na úroveň 60 %, a rok bude ukončen 50% poptávkou. Dřevařské provozy se budou snažit minimalizovat zásoby řeziva na skladech.
Poptávka po buničině

V 1. pololetí 2008 byla nezměněná poptávka po buničině a v 2. pololetí následoval plynulý pokles poptávky až na úroveň 70 % v I. Q 2009. V následujících čtvrtletích očekáváme 80% výrobu papíru v papírnách. Tento 20% podíl představuje výpadek cca 1 mil. m3 vlákniny potřebné na výrobu papíru.Poptávka po PVJ III. třídy 

Od II. Q 2008 se snížila poptávka po kulatině jehličnaté o 20 % jako důsledek snižujících se odbytových možností řeziva. V celém roce 2009 očekáváme snížení poptávky po kulatině na úrovni 60 % s mírným oživením ve IV. Q 2009. Na trhu v ČR bude situace dosti odlišná v různých regionech v závislosti na jejich poloze.


Poptávka po vláknině 

Rok 2008 byl charakteristický prudkým poklesem poptávky po vláknině a v návaznosti na pokles poptávky po buničině. Zastavil se na přelomu roku na úrovni 50 %. Mírné oživení na úroveň 60 % bude pokračovat po celý rok 2009. Bude to způsobeno vysokými zásobami na počátku roku, kdy papírny absorbovaly po celý rok 2008 přebytek hmoty způsobený kalamitami v předchozích obdobích. 


Vývoj pohledávek po lhůtě splatnosti

Nárůst pohledávek po splatnosti se bude zvyšovat po celý rok 2009, až dosáhne dvojnásobných objemů oproti konci roku 2008. Příčinou bude zvyšující se objem neprodané produkce na skladech. V důsledku toho se mnoho lesnických firem dostane do existenčních potíží z důvodů platební neschopnosti.

Zdroj dat použitých v grafech: HLDS, a.s.


Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

MZe rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře

MZe rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře

Lesnictví

Hlasujte v anketě! MZe připravilo vyhlášku, kterou prodlužuje doby lovu u vybraných druhů zvěře. Rozšíření doby lovu, které začne platit od 1. ledna 2020, by...

MZe spustilo příjem žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

MZe spustilo příjem žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Lesnictví

Celkem 2,5 miliardy korun dostanou podle Ministerstva zemědělství letos a v příštím roce nestátní vlastníci lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Žádosti o podporu se...

Podzimní aktualizace kůrovcové mapy zveřejněna

Podzimní aktualizace kůrovcové mapy zveřejněna

Lesnictví

Na základě analýzy satelitních dat Planet ze září 2019 byla pracovištěm Dálkového průzkumu země ÚHÚL provedena detekce jehličnatých těžeb za rozdílové období září 2018 až...

Lesy ČR dostaly výjimku ke kůrovcové těžbě v Boubínském pralese

Lesy ČR dostaly výjimku ke kůrovcové těžbě v Boubínském pralese

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dostal podle Hnutí Duha od CHKO Šumava výjimku pro kácení na většině území v jihočeské národní přírodní rezervaci Boubínský...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby