Přihlásit

Nový model starostlivosti o poľovné revíry sa osvedčil (TZ Lesy SR)

V Banskej Bystrici, 20. február 2020

• Nový model starostlivosti o poľovné revíry, ktorý zaviedlo súčasné vedenie podniku, spočíva v odpredaji odstrelu poľovnej zveri
• Tento nový model priniesol v roku 2019 podniku LESY SR výnos 996.000 €, kým rok predtým to bolo 391.000 €
• Novým modelom starostlivosti o poľovné revíry lesníci tiež zamedzujú premnoženiu zveri, ktorá čoraz častejšie vstupuje do blízkosti obydlí a ohrozuje ich obyvateľov aj návštevníkov lesov

Kým v roku 2017 sa priemerná cena za prenájom poľovných pozemkov na území Slovenskej republiky pohybovala v rozmedzí od 0,87 do 1,91 € za hektár za rok, priemerná cena štátneho podniku LESY SR za odpredaj odstrelu je dnes za hektár viac ako 5-krát vyššia. Vo vybraných poľovných revíroch predali LESY SR odstrel zveri za priemernú cenu 11,48 € na jeden hektár na rok.

Novým modelom starostlivosti o revíry sa v dlhodobom horizonte zabezpečí úprava pohlavnej a vekovej štruktúry všetkých druhov zveri.

Premnoženie zveri, ktorá neváha kvôli potrave navštíviť aj miestne sídliská, je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o poľovnícke revíry. Odpredaj odstrelu nám umožňuje nielen efektívnejšie hospodáriť s revírmi ale, čo je najdôležitejšie z pohľadu bezpečností ľudí, kontrolovať stav zveri a starostlivosť poľovníkov o revíry," vysvetľuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

Aktuálne zmluvy na odpredaj odstrelu komplexne riešia postavenie a rozvoj poľovníctva, zabezpečujú trvalo udržateľnú ochranu a využívanie voľne žijúcej zveri a zachovanie genofondu pre budúce generácie. Žiadatelia o odstrel totiž musia spĺňať náročné kritériá, ktoré vyhodnocuje odborná komisia.

Úspešní uchádzači napríklad zabezpečujú starostlivosť o poľovné revíry na vlastné náklady. Ich úlohou je starať sa o zver, ako aj zveľaďovať poľovnícke zariadenia. Všetky tieto aktivity pritom konajú v úzkej spolupráci so zamestnancami LESOV SR.

Tieto aktivity zároveň prinášajú významný benefit v podobe budovania stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zvyšovania povedomia laickej verejnosti o poľovníctve v SR, ktoré priamo súvisí aj s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaním mladých ľudí.

Počas celej doby platnosti zmlúv na odpredaj odstrelu teda možno očakávať trvalé ekonomické výsledky. Odpredaj odstrelu zabezpečuje stály priestor na aktívny manažment poľovných revírov s prihliadnutím na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnej dobe," dodal Staník.

Víziou štátneho podniku LESY SR je trvalo udržateľný rozvoj poľovných revírov, ktorý spočíva v rovnováhe medzi zabezpečením požadovaných chovateľských cieľov a reguláciou zveri. Odpredaj odstrelu je realizovaný vo vybraných poľovných revíroch na základe schválenej metodiky s implementáciou odporúčaných postupov vo vládou schválenej Koncepcii rozvoja poľovníctva na Slovensku.
LESY SR mali ku 31.12.2019 v užívaní celkovo 130 poľovných revírov. V 59 poľovných revíroch LESY SR už zrealizovali nový model starostlivosti spôsobom odpredaja poľovnej zveri.

Výnosy z týchto 59 poľovných revírov boli v roku 2018 vo výške 391 tisíc eur, v roku 2019 sa zvýšili na 996 tisíc eur. Odpredaj lovu bude pokračovať aj v budúcnosti, čo bude pre LESY SR znamenať vyššie výnosy.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesy ČR zahajují podcastový kanál Uchem v mechu

Lesy ČR zahajují podcastový kanál Uchem v mechu

Lesnictví

Vlastní podcastový kanál UCHEM V MECHU mají od dubna jako první státní podnik v zemi Lesy České republiky. Odstartoval rozhovorem s generálním ředitelem Josefem Vojáčkem.

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Lesnictví

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají nově také zemědělci a lesníci...

Anketa Lesnické práce: Dopady nouzového stavu na lesnicko-dřevařský sektor

Anketa Lesnické práce: Dopady nouzového stavu na lesnicko-dřevařský sektor

Lesnictví

V průběhu března 2020 se i v České republice začal šířit nový typ koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2, způsobující nemoc COVID-19. Po zkušenostech z jiných...

MZe stanovilo podmínky pro dočasné skládkování dříví na zemědělské půdě

MZe stanovilo podmínky pro dočasné skládkování dříví na zemědělské půdě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) nyní nově definovalo podmínky, za kterých je možné skutečnost skladování dřeva na zemědělské půdě z...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby