Přihlásit

Ochrana lužních lesů na lokalitě Soutok: řešením je chránit území se všemi formami udržitelného využívání krajiny, s ohledem na majitele pozemků a občany, kteří v lokalitě žijí (TZ SVOL)

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a spolek Soutok Lanžhot se ohrazují proti dehonestaci mnohaleté práce lesníků a nátlaku některých ochranářských organizací, jejichž cílem má být změna správy a způsobu hospodaření v jihomoravských lužních lesích.
Výsledkem historického i stávajícího způsobu hospodaření na lokalitě Soutok je vysoký podíl listnatých dřevina a celkově pestrá dřevinná skladba s dosud převážně příznivou vitalitou dřevin s nízkou defoliací. To ve svém důsledku znamená vysokou ekologickou stabilitu daného území. Případné omezování nebo dokonce vyloučení lesního hospodaření do budoucna (pasivní management) by vedlo k postupnému rozpadu starých dubových porostů s následným dopadem do plnění všech funkcí lesů, zejména funkce klimatické, vodohospodářské a půdoochranné.

Je prokázáno, že současného příznivého stavu lesního ekosystému bylo dosaženo právě převahou aktivního managementu v lesích nad managementem pasivním. Omezování až vylučování promyšlené a v daných přírodních podmínkách osvědčené, resp. často jediné reálné obnovy lesů, je v období probíhající klimatické změny nezodpovědným hazardem s přírodě blízkým lesním ekosystémem plnícím v daném místě a čase všechny funkce lesa", uvádí předseda SVOL František Kučera v reakci na stanovisko vybraných odborných společností k hospodaření na území tzv. Moravské Amazonie. A dodává: „Převážně bezzásahový režim v podmínkách nivních stanovišť by vedl k postupnému usychání a rozpadu stávajících smíšených listnatých porostů, které by nebyly nahrazeny následnými lesními porosty. I kdyby tímto způsobem v některých lokalitách přece jen došlo ke zvýšení početnosti některého chráněného druhu, pro existenci a optimální fungování celého lesního ekosystému by byly nově vzniklé přírodní (klimatické a půdní) i porostní poměry nevhodné s negativními dopady do budoucího plnění všech funkcí lesů".

V dané lokalitě se již nyní nachází vysoký podíl lesů s vyloučeným nebo omezeným hospodařením. Další omezování lesního hospodaření s vlivem na celkovou produkci dřevní hmoty je s ohledem na probíhající klimatickou změnu hazardem s existencí lesů v celé oblasti. I zde je nutno počítat s negativním vývojem adaptace lesů na extrémní projevy klimatické změny, navíc výběr lesních dřevin v dané nadmořské výšce je relativně úzký a proto obtížně nahraditelný jinými dřevinami.

Požadavky na hospodaření v lesích od úzce zaměřených specialistů reprezentujících úzké ochranářské pojetí, se často liší a někdy jsou i na stejné lokalitě protichůdné (např. pro některé druhy motýlů je nutné výrazné snížení zakmenění lesního porostu, které však jiným chráněným druhům hmyzu nevyhovuje). Lesní hospodářství jako komplexní lidská činnost v převážně kulturní krajině oproti tomu musí skloubit nejen požadavky z hlediska ochrany přírody (rozdílné požadavky různých vědeckých pracovišť), ale optimalizovat způsob lesního hospodaření jako celek, tj. jak požadavky ekologické, tak i sociální a produkční.

SVOL vysoce oceňuje dosavadní přínos Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s., v oblasti udržitelného využívání této kulturní krajiny a ochraně přírody, včetně lužních lesů a ztotožňuje se stanoviskem náměstka ministra Patrika Mlynáře. „K zachování přírodních hodnot lužních lesů je zapotřebí chránit území se všemi formami udržitelného využívání krajiny, s ohledem na majitele pozemků a hospodařící subjekty a občany, kteří v lokalitě žijí. Případné změny musí být předmětem fundované diskuse se všemi zájmovými skupinami, nikoliv nátlakovou kampaní", dodává František Kučera.

Podle spolku Soutok Lanžhot chybí Ministerstvu životního prostředí a ochranářským aktivitám na rozdíl od lesníků důkaz, že své zájmy prosazují trvale udržitelným způsobem. „O nutnosti ochrany lužních lesů nepochybuje žádný soudný člověk, ale posláním orgánů ochrany přírody má být systémové řešení ochrany těch nejhodnotnějších ekosystémů, a ne zákazy a omezování činností v krajině, motivované skupinovými dojmy a pocity. Jsme přesvědčeni o tom, že snahy převládajícího emotivního řízení ochrany přírody v lužních lesích na Soutoku by nemělo kladný, ale záporný efekt nejenom na les jako takový, ale také na většinu předmětů ochrany území Natury 2000", uvádí předseda spolku Soutok Lanžhot Antonín Hostina. „Spolek Soutok Lanžhot a majitelé pozemků na soutoku plně souhlasí s prohlášením předsedy SVOL Františka Kučery a náměstka Patrika Mlynáře. Za to, co dokázali lesníci díky důmyslné obnově závlahových kanálů z dob Lichtenštejnů a jejich následné rozšíření, by měli být oceňováni, a ne nesmyslně dehonestováni. Díky tomuto kroku lesníků můžeme dneska nazývat území soutoku řek Moravy a Dyje „Moravskou Amazonií" a ne „Moravskou Saharou", doplňuje Antonín Hostina.

Komentáře   

+3 # schutzmeister@iex.cz 2020-08-26 12:53
Hele, sedí v tom SVOLu vůbec lesníci ? Nepíše jim to nějaký PR manager ?
Tak schválně pár perel : "Výsledkem historického i stávajícího způsobu hospodaření na lokalitě Soutok je vysoký podíl listnatých dřevina a celkově pestrá dřevinná skladba"
A co jako by tam podle nich mělo růst ??
I to "smíšení" a představa o "pestrosti" je komické - když LZ Židlochovice sami uvádějí 90% DB letního v obnově - rozuměj těch deset procent nezvládli prořezat.
Historie hospodaření ?? Orto mapy z roku 1938 ukazují řídké, spíše střední lesy. Čím je věkově pestřejší les horší, než DB plantáž ? Až od 50 let se začali lesy měnit na jednoznačně vysoké - a to především v důsledku pohraničního pásma. A až po roce 2000 začala masívní bloková těžba - v důsledku nových LHP.
Co se ekonomicky získá tím, že vytěžím hektar na hlínu ?? Je nižší podíl paliva, než když těžím jen ekonomicky optimální kmeny ? Je vyšší podíl aukčního dřeva ?? Při více jak 10 tisícovém kubíkovém rozdílu v ceně je to relevantní otázka .
Majitelé pozemků na Soutoku ? Je snad LZ Židlochovice majitel pozemku ?
Taky jsem si nikde nevšiml, že by ti broučkáři mluvili o nějaké bezzásahovosti. A i kdyby nakrásně tam byla bezzásahovost - což je blbost - tak není pravda, že tam bude Sahara.
Protestují proti čemu vlastně ? Zatím ještě vůbec žádná seriozní debata nikde neproběhla. Nebo se pletu ?
+3 # schutzmeister@iex.cz 2020-08-26 13:17
Jen, aby jste byli v obraze. Pěstební na LZ Židlochovice :
http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/LuzniLesKonfera/Czech%20texts/I.BLOK/01%20Blaha.pdf
A to podstatné :
"Pěstitelé a ekonomové dospěli k názoru, že pěstování dubu je z hospodářského hlediska
výhodné a rentabilní jen tehdy, když je zaměřeno na výrobu cenných sortimentů. "
Čili, je či není smýcení komplet hektaru ve 120 letech zaměřené na cenné sortimenty - když tyto začínají "sílit" až v pozdějším věku ? Kolik z těch 400 jedinců má parametr I. třídy ? A kolik by jich bylo po delším obmítí ?
+1 # schutzmeister@iex.cz 2020-08-27 12:53
Pro nevěřící reálná čísla - na straně 72 dole odkaz - ekonomika DB na LZ Židlochovice.
Tedy aukční sortimenty ? 5 % - slovy PĚT procent zásoby - to jsou pane nadějní jedinci.!!
Výnos mýtní těžby cca půl milionu na hektar - ta poslední tabulka výnosů není na Ha - ale na celkovou plochu.
Náklady ? CCa 200 tisíc hektar. Tedy 300 tis výnos po 150 letech to je bratru 2000 na Ha ! Ale jen v DB.
A nejsou v kalkulaci nákladů zmíněné dvě prořezávky - tj dalších cca 70 tis nákladu a první probírka v 50 letech vyjde nákladově šul, nul - druhá v 80 letech - což v ryzí matematice dává čistou ztrátu ještě ve sto letech porostu cca 250 tisíc.
Kdyby to byl střední porost, náklady prakticky odpadnou, % aukčních sortimentů vzroste, do 100 let proběhnou dvě těžby v podúrovni paliva, což při produkčních možnostech defakto dá stejných 300 tisíc na hektar - jen v palivu a ne v pražcovině, a při nižších nákladech na těžbu - protože to dá harvestor.
A je úplně jedno, že to nebude DB - cena vlákniny i paliva je stejná. A výnos bude už v 50 letech porostu - ne až v mýťáku.
To je čistá matematika. Nic víc.

file:///C:/Documents %20and%20Settings/Mi chal/Dokumenty/aaaab l/zaverecna_prace%20 (5).pdf

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Lesnictví

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11246

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8525

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7406

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5213

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby