Přihlásit

Papír a mýty kolem něj (Odpady)

Název: Papír a mýty kolem něj
Zdroj: Odpady
Datum: 16.01.2007
Autor: - jhm -
Rubrika: Servis

V celém životním řetězci doprovází papír mnoho mýtů. Mají v mnoha případech svůj původ v historii a bohužel přetrvávají dodnes. Organizace CEPI (konfederace evropských papírenských průmyslů) ve svém dokumentu pojmenovává některé mýty a ukazuje, jaká je realita.

- Mýtus: Aby se mohly vyrábět výrobky denní spotřeby, jako jsou noviny nebo toaletní papír, kácí se lesy

Realita: Odlesnění je většinou důsledkem přeměny plochy lesů na zemědělskou půdu nebo využíváním dřeva na topení.

Udržitelný způsob hospodaření v lesích zajišťuje, že stromy jsou vysazovány a využívány v nikdy nekončícím cyklu.

Zhruba 26 % surového dřeva pro výrobu papíru pochází ze dřevných zbytků vznikajících v jiných průmyslových odvětvích (například na pilách).

Odhaduje se, že 40-50 % kulatiny, používané papírenským průmyslem v Evropě, pochází z prořezávek, které jsou nutné pro udržení lesů v dobrém stavu.

- Mýtus: Všechen papír by se měl recyklovat

Realita: Základní surovina pro výrobu papíru - celulózové vlákno ze dřeva - je obnovitelným zdrojem.

Doba "užitečného života" celulózového vlákna se recyklací prodlužuje. Celulózové vlákno se však každou recyklací mírně poškozuje, takže recyklace vyžaduje neustálý přísun určitého množství primárního vlákna. Odhaduje se, že vlákno lze použít zhruba osmkrát.

Asi 19 % papíru, který používáme, není vhodné pro recyklaci. Někdy proto, že se uchovává ve formě knih, dokumentů, fotografií v domácnostech nebo v archivech a knihovnách. V jiných případech proto, že použitím je papír poškozen nebo úplně zničen, jako je tomu u cigaret nebo papíru k hygienickému použití.

Některé druhy papíru potřebují mít vzhledem ke svému použití takové kvalitativní parametry, které může zaručit pouze primární vláknina. Při výrobě takových papírů se primární a recyklovaná vláknina používá v různých poměrech.

- Mýtus: Výroba papíru ohrožuje pralesy

Realita: V EU je 6,4 % lesů přísně chráněno, dalších 14,2 % má nějakou formu ochrany, celkem je chráněno 20,6 %.

I v industrializovaných oblastech jsou ponechány určité prostory pro zachování biodiverzity. Privátní majitelé lesů jsou podporováni, aby biodiverzitu zahrnuli do svých plánů managementu lesů.

Evropský průmysl papíru bojuje s nelegálními těžbou dřeva a nepoužívá dřevo, při jehož těžbě byly porušeny zákony.

- Mýtus: Spotřeba papíru by se měla drasticky snížit, na její zvyšování není v Evropě dost lesů

Realita: Lesy představují v EU 37,8 % celkového území a tato rozloha se za posledních 50 let významně zvýšila. Světový průměr je 30,3 %.

V EU bylo v roce 2005 pokáceno na 400 mil. m3 dřeva, na výrobu papíru bylo využito 37 %, tj. 150 mil. m3.

Ročně v EU přibývá 6450 km2 lesních porostů.

Pouze 67 % z ročního přírůstku dřeva se zpracovává průmyslově (600 mil. m3).

Plocha lesů se zvětšuje díky jejich cílenému zalesňování a přirozené regeneraci některých oblastí (zemědělská půda a marginální půdy bez použití).

Roční zvětšování rozlohy lesů v EU odpovídá nárůstu o 4363 fotbalových hřišť za den.

- Mýtus: Papírenský průmysl patří mezi největší znečišťovatele

Realita: Zatímco výroba papíru v posledních 10 letech trvale roste, dopady výroby na životní prostředí klesají.

Od roku 1990 kleslo zatížení vypouštěných odpadních vod (CHSK) z 25 kg/t na 6,8 kg/t.

Bělení celulózového vlákna chlorem bylo nahrazeno čistšími technologiemi,  použití organických chlorových sloučenin (AOX) bylo sníženo o 90 % objemu od roku 1990.

Odpady z výroby jedné tuny papíru se od roku 1990 snížily o 60 %. Papírenský průmysl se snaží dosáhnout nulového skládkování.

Evropský papírenský průmysl je největším uživatelem kogeneračních technologií, vyrábí se tak až 90 % elektřiny spotřebovávané v papírnách. Na 73 % papíren v Evropě je certifikováno na environmentální manažerské systémy.

Zdroj - Svaz průmyslu papíru a celulózy, časopis Papír a celulóza 11/2006

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Evropská komise povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

Evropská komise povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

Lesnictví

Evropská komise odsouhlasila dotace pro české nestátní vlastníky kůrovcových lesů. V úterý 13. 8. to oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, resort chce soukromým či...

KŮROVCOVÉ INFO: Vyhodnocení prvního rojení lýkožrouta smrkového

KŮROVCOVÉ INFO: Vyhodnocení prvního rojení lýkožrouta smrkového

Lesnictví

Projekt KŮROVCOVÉ INFO (KI) naplno běží už ve své čtvrté sezóně. Jak potvrzují výstupy projektu, na většině území je od roku 2016 zaznamenáván nárůst odchytů kůrovců...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby