Přihlásit

Papír a mýty kolem něj (Odpady)

Název: Papír a mýty kolem něj
Zdroj: Odpady
Datum: 16.01.2007
Autor: - jhm -
Rubrika: Servis

V celém životním řetězci doprovází papír mnoho mýtů. Mají v mnoha případech svůj původ v historii a bohužel přetrvávají dodnes. Organizace CEPI (konfederace evropských papírenských průmyslů) ve svém dokumentu pojmenovává některé mýty a ukazuje, jaká je realita.

- Mýtus: Aby se mohly vyrábět výrobky denní spotřeby, jako jsou noviny nebo toaletní papír, kácí se lesy

Realita: Odlesnění je většinou důsledkem přeměny plochy lesů na zemědělskou půdu nebo využíváním dřeva na topení.

Udržitelný způsob hospodaření v lesích zajišťuje, že stromy jsou vysazovány a využívány v nikdy nekončícím cyklu.

Zhruba 26 % surového dřeva pro výrobu papíru pochází ze dřevných zbytků vznikajících v jiných průmyslových odvětvích (například na pilách).

Odhaduje se, že 40-50 % kulatiny, používané papírenským průmyslem v Evropě, pochází z prořezávek, které jsou nutné pro udržení lesů v dobrém stavu.

- Mýtus: Všechen papír by se měl recyklovat

Realita: Základní surovina pro výrobu papíru - celulózové vlákno ze dřeva - je obnovitelným zdrojem.

Doba "užitečného života" celulózového vlákna se recyklací prodlužuje. Celulózové vlákno se však každou recyklací mírně poškozuje, takže recyklace vyžaduje neustálý přísun určitého množství primárního vlákna. Odhaduje se, že vlákno lze použít zhruba osmkrát.

Asi 19 % papíru, který používáme, není vhodné pro recyklaci. Někdy proto, že se uchovává ve formě knih, dokumentů, fotografií v domácnostech nebo v archivech a knihovnách. V jiných případech proto, že použitím je papír poškozen nebo úplně zničen, jako je tomu u cigaret nebo papíru k hygienickému použití.

Některé druhy papíru potřebují mít vzhledem ke svému použití takové kvalitativní parametry, které může zaručit pouze primární vláknina. Při výrobě takových papírů se primární a recyklovaná vláknina používá v různých poměrech.

- Mýtus: Výroba papíru ohrožuje pralesy

Realita: V EU je 6,4 % lesů přísně chráněno, dalších 14,2 % má nějakou formu ochrany, celkem je chráněno 20,6 %.

I v industrializovaných oblastech jsou ponechány určité prostory pro zachování biodiverzity. Privátní majitelé lesů jsou podporováni, aby biodiverzitu zahrnuli do svých plánů managementu lesů.

Evropský průmysl papíru bojuje s nelegálními těžbou dřeva a nepoužívá dřevo, při jehož těžbě byly porušeny zákony.

- Mýtus: Spotřeba papíru by se měla drasticky snížit, na její zvyšování není v Evropě dost lesů

Realita: Lesy představují v EU 37,8 % celkového území a tato rozloha se za posledních 50 let významně zvýšila. Světový průměr je 30,3 %.

V EU bylo v roce 2005 pokáceno na 400 mil. m3 dřeva, na výrobu papíru bylo využito 37 %, tj. 150 mil. m3.

Ročně v EU přibývá 6450 km2 lesních porostů.

Pouze 67 % z ročního přírůstku dřeva se zpracovává průmyslově (600 mil. m3).

Plocha lesů se zvětšuje díky jejich cílenému zalesňování a přirozené regeneraci některých oblastí (zemědělská půda a marginální půdy bez použití).

Roční zvětšování rozlohy lesů v EU odpovídá nárůstu o 4363 fotbalových hřišť za den.

- Mýtus: Papírenský průmysl patří mezi největší znečišťovatele

Realita: Zatímco výroba papíru v posledních 10 letech trvale roste, dopady výroby na životní prostředí klesají.

Od roku 1990 kleslo zatížení vypouštěných odpadních vod (CHSK) z 25 kg/t na 6,8 kg/t.

Bělení celulózového vlákna chlorem bylo nahrazeno čistšími technologiemi,  použití organických chlorových sloučenin (AOX) bylo sníženo o 90 % objemu od roku 1990.

Odpady z výroby jedné tuny papíru se od roku 1990 snížily o 60 %. Papírenský průmysl se snaží dosáhnout nulového skládkování.

Evropský papírenský průmysl je největším uživatelem kogeneračních technologií, vyrábí se tak až 90 % elektřiny spotřebovávané v papírnách. Na 73 % papíren v Evropě je certifikováno na environmentální manažerské systémy.

Zdroj - Svaz průmyslu papíru a celulózy, časopis Papír a celulóza 11/2006

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Lesnictví

Kůrovcová mapa (www.kurovcovamapa.cz) byla jako provozní testování nových způsobů využití satelitních snímků v boji s kůrovcovou kalamitou spuštěna na konci roku 2018. V dubnu 2019...

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem roku...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby