Přihlásit

Park reaguje na předvolební kampaň stran (Prachatický deník)

U nás doma
JIŘÍ KADOCH

Vimperk – Správa NP a CHKO Šumava je v poslední době v rámci předvolební kampaně nevybíravě napadána dvěma politickými stranami.

Považujeme za krajně nevhodné používání vymyšlených, fakty nepodložených údajů místo toho, aby v rámci zákona o poskytování informací požádali naší příspěvkovou organizaci o skutečné, účetně a statisticky doložené údaje. Dovolte, abychom krátce reagovali. Jedním z témat je kůrovec. Na území parku se na cca 30 procentech proti kůrovci nezasahuje a je zde ponechán, tak jako ve světově uznávaných národních parcích volný průběh přírodním procesům. V uvedeném území jsou však nejen porosty atraktivní pro kůrovce, ale i rozsáhlé území slatí, porostů borovic, jedlí, buků atd. Na tomto bezzásahovém území již 40 procent porostů je víceetážových, tedy se spodními patry mladších porostů různého stáří. Přirozeně zde na různých místech usychá i mateřský porost. Vzniká tak nejen druhová různorodost, ale i tolik potřebná věková rozrůzněnost. Podle leteckých snímků do roku 2006 tyto porosty tvořily 1396 hektarů.
Za další rok přibylo 153 hektarů a za další, do roku 2008, uschly dospělé stromy na ploše 310 hektarů. Tedy porosty s odumřelým mateřským porostem tvoří 1 859 hektarů do léta 2008. Loňský rok se bude vyhodnocovat opět v létě 2010.

Na 70 procentech území se proti kůrovci zasahuje a uvedené území tvoří tzv. pufrační, tedy nárazníkové pásmo vůči ostatním lesům mimo území parku. Před jarním rojením zde bylo asanováno v letošním roce cca 21 tisíc m3 a zbývá zpracovat necelých tisíc m3. Zároveň bylo instalováno cca 40 000 kusů obranných opatření (lapáky, lapače, atd.).

Je tedy zřejmé, že Správa NP má zcela jasnou koncepci ochrany přírody i péče o les na spravovaném území. O množství výskytu kůrovce tak, jako všude v Evropě, rozhoduje z velké části počasí a v další míře zodpovědná práce lesního personálu. V současné době jsou z hlediska Správy i zatím přírody (chladné, deštivé jaro, na mnoha místech leží ještě i sníh) vytvořeny optimální podmínky pro zastavení gradace lýkožrouta smrkového.
Dalším tématem jsou holiny z těžeb. Argumenty o tisících hektarech holin jsou naprosto nesmyslné. V roce 2009 byla holina z těžby 364 hektarů.

Rozdíl mezi současnými a minulými zásahy je zejména v tom, že za doby vládnutí Miloše Zemana byly káceny porosty a vytvářeny holiny převážně ve vyšších polohách Šumavy nad 1100 metrů nad mořem v pásu horských smrčin, ve věku okolo dvě stě let. Ty byly po jejich otevření větru zcela zničeny orkánem Kyrill.

V současné době jsou zásahy uskutečňovány v nižších polohách v uměle založených smrkových kulturách, kde většina porostů je již přirozeně či uměle z velké části pod hlavními porosty zalesněna. V současné době je víc než čtyřicet procent porostů starších osmdesáti let na území parku víceetážových. Podobná situace je i v bezzásahovém území, to znamená, že ani v bezzásahovém území není existence lesa ohrožena.

V bezzásahovém území probíhají zcela přirozené procesy, kde hlavní stromové patro postupně odumírá pro své fyzické stáří a nastupují nové generace z přirozených obnov. Místo motorové pily zde probíhá přirozený proces tak, jako v lidském životě.

Národní park má také výrazný vliv na rozvoj regionu. Zřízením národního parku výrazně vzrostla atraktivita území a s ním i cena nemovitostí a pozemků. Zvýšená turistika vyvolala zájem o výstavbu nových penzionů, řada místních obyvatel nabízí turistům ubytovací služby ve svých nemovitostech. Velký počet hotelů a penzionů má nedostatek pracovníků pro svůj provoz a získává zaměstnance z jiných regionů a ostatních států. Příjem z turistiky je dnes jedním z hlavních příjmů místních obyvatel. V lesnické činnosti jsou práce v rámci zákona o veřejných zakázkách zadávány transparentně prostřednictvím internetu. Pro následující dva roky byly rámcové smlouvy uzavřeny s dvě stě deseti dodavateli prací. Z toho 165 dodavatelů je z regionu Jihočeského a Plzeňského kraje.

Zároveň i vytěžené dříví je prodáváno na odvozním místě odběratelům, tedy až po jeho kvalitativním vytřídění. Veškeré dříví je přednostně prodáváno dřevozpracujícím firmám v regionu (v roce 2009 to bylo 61 procento) a dále ostatním firmám v ČR. Zbytek je vyvážen do zemí EU (27 procent). Tím Správa parku pomáhá zabezpečovat i zaměstnanost mimo území národního parku v tomto odvětví.

Z výše uvedených reálných údajů je zcela zřejmé, že současnému vedení se daří zabezpečovat základní poslání národních parků, kterým je ochrana přírodních procesů alespoň na části území (30 procent) a současně se výrazně podílet na rozvoji regionu ve všech oblastech, včetně zaměstnanosti.

O autorovi: JIŘÍ KADOCH, NP Šumava

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Lesnictví

Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Spolek...

V Bratislavě se jednalo o budoucnosti evropského lesnictví

V Bratislavě se jednalo o budoucnosti evropského lesnictví

Lesnictví

Adaptace lesů na změnu klimatu a jejich rozvoj ve prospěch společnosti byly zpečetěny ve dvou zásadních dokumentech – Bratislavské ministerské deklarace a Bratislavské ministerské rezoluce...

Naše příroda nabízí velké hodnoty. Měli bychom si jich víc všímat

Naše příroda nabízí velké hodnoty. Měli bychom si jich víc všímat

Lesnictví

Silvie Stachová vystudovala lesnickou fakultu v Brně a po škole nastoupila ke státním lesům na lesní správu Frýdek-Místek, kde v průběhu 15 let prošla několika...

Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích

Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích

Lesnictví

Získat zkušenosti, pomoci v lesích v kůrovcové sezóně a něco si vydělat mohou i letos žáci a studenti středních a vysokých lesnických škol coby letní...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8233

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3364

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Lesnictví

Zobrazeno:3234

Zástupci lesnicko-dřevařského oboru se ostře vymezili proti vyjádření Hnutí DUHA, ve kterém se uvádí, že masivní těžba českých lesů začala ovlivňovat klima,  způsobuje více emisí než...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:2670

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby