Přihlásit

Pod Ještědem se les vysadí sám a odolá i kůrovci (MF Dnes)

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ Je to zdánlivě obyčejný les v Kryštofově Údolí na severním svahu Zimova kopce, přitom se na něj jezdí dívat exkurze. Viditelně je v něm trochu víc klestí a pahýlů ponechaných svému osudu. Ale hlavně v něm nenajdete žádnou paseku vykácenou pilami dřevorubců. Přitom se v něm těží. Jenže jinak než v převážné většině ostatních lesů.

Dohromady pětadvacet hektarů obecního lesa představuje tak zvané nepasečné neboli přírodě blízké hospodaření. Takto pěstovaný les dokáže mít větší ekonomický přínos. Obnovuje se totiž převážně sám a tím vlastníkovi výrazně šetří náklady. Kromě toho nabízí i ekologičtější přístup.

„Tím, že tady umožníme využít velké síly přirozených přírodních procesů, protože se les sám obnoví, nemusí vlastník vynaložit náklady na pěstování. Nebo jen minimálně. Les má víc pater. A i kdyby došlo ke kolapsu horního patra, les nezanikne," říká Jan Duda, odborný lesní hospodář v Kryštofově Údolí.

V přirozeně obnoveném lese přežívají nejpřizpůsobivější stromky. Takto vzniklý les bude mnohem odolnější. Díky tomu, že v Kryštofově Údolí nevznikají smrkové monokultury, není tamní les ani tak náchylný na řádění kůrovce.
Les se tímto přírodě blízkým způsobem pěstuje v Kryštofově Údolí přes 20 let. A za tu dobu jsou vidět výsledky.
Od loňska proto oblast slouží jako oficiální ukázka nepasečného hospodaření. Neboli slovy lesníků jako „demonstrační objekt" spolku Pro Silva Bohemica. Na hektarové ploše se od loňska navíc přesně sleduje, jak se les vyvíjí. Při loňském měření tady rostlo 291 stromů. S dalším sčítáním se počítá za pět let.

Vlastníkům a správcům lesa má ukázat cesty k ekonomicky výhodnějšímu, šetrnějšímu a ekologicky vhodnějšímu způsobu obhospodařování. Další podobný ukázkový objekt je v rámci Libereckého kraje v majetku města Doksy.

Nevznikají tady žádné paseky

Při kácení se vybírají převážně poškozené nebo naopak zralé a silné stromy. Protože se v Kryštofově Údolí nekácí plošně, nepadnou k zemi stromy s tenčími kmeny, jež by za několik let vydaly větší užitek. Těží se tu přibližně 15 až 20 stromů na hektar jednou za pět let.

V lese obce Kryštofovo Údolí především nevznikají žádné paseky, jejichž údržba a zalesnění je při obnově lesa nejnákladnější. Šplhá se ke stovkám tisíc korun na hektar. „Les si dokáže poradit sám," ukazuje Jan Duda u země sotva znatelné asi dvouleté smrčky. Rostou hustě na místech, kde motorové pily pokácely vzrostlý strom, po němž zbyl jen mohutný pařez. Opodál ale rostou už desetileté a starší smrky. Stejně jako buky, břízy, javory nebo jasany nejrůznějšího stáří. Lesní půda je jimi doslova posetá.
Některé pahýly po polomech a spadané větve se neodváží. Tlející dřevo pomáhá zadržovat vodu, dává živiny půdě a malým semenáčkům. Polomů ale tento les během 20 let poznal jen minimum. „Pouze loni jsme kvůli velmi silnému větru zpracovávali asi sto čtyřicet kubíků dřeva. Nic zásadního se tu nestalo. Jen se sem dostalo víc světla. Budou z toho profitovat jiné, na světlo náročnější dřeviny," říká Duda.

I když se les obnovuje sám, jsou i v lese obce Kryštofova Údolí oplocenky. Je jich 15 a dorůstají v nich především jedle bělokoré. Ty jediné sem lesníci dosazují uměle. V okolí totiž nejsou vzrostlé stromy a jedle se nemohou samy obnovovat. Pokud by nebyly za plotem, zdecimuje je lesní zvěř. Lesníci se ale zásadně potýkají se škodami způsobenými zvěří i u dalších dřevin.

„Jedle historickým hospodařením člověka v pasečném systému nedostávala šanci. V mládí roste pomalu a vyžaduje určitou míru zastínění, na pasekách neměla možnost se obnovit. Rychleji rostoucí smrky ji přerůstaly a hospodáři je preferovali. Proto jedle vymizela," vysvětluje Jan Duda. „Návrat jedle do lesa je náročnější. Pak se ale i ona začne zmlazovat sama," upozorňuje lesník. Na pořizování sazenic a zřizování oplocenek přispívá Nadace Ivana Dejmala. Dotace poskytuje i stát a krajský úřad. Jen zřízení kilometru oplocenky se pohybuje kolem 90 tisíc korun.

Jan Duda říká, že nikdy nemusel před zastupiteli obce složitě obhajovat tento způsob hospodaření. „Je to důkaz toho, že na vesnicích zůstává ten selský rozum. Zastupitelé ví, že i kdyby nám smrky sežral kůrovec, dole pod nimi bude pořád zeleno."

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby