Přihlásit

Pomůže nová vláda majitelům lesa v boji s kůrovcem a populisty? (Veřejná správa)

Majitelé obecních, soukromých a církevních lesů se koncem dubna letošního roku obrátili na poslance a senátory s žádostí, aby zákonodárci poskytli Ministerstvu zemědělství veškerou součinnost a přiměli vládu k urychlenému přijetí prioritních opatření k zabránění dalšího šíření kůrovcové kalamity. Zároveň varovali před jejím možným zneužitím mocenskými či kompetenčními spory ministerstev. Jak se zachová nová vláda? Dokáže ministr zemědělství v konkurenci ostatních zájmů vybojovat skutečnou pomoc našim lesům?

Na kalamitní výskyt podkorního hmyzu v některých regionech republiky dlouhodobě stresovaných nedostatkem srážek a na ohrožení oslabených lesních porostů větrnými či sněhovými smrštěmi upozorňovali vlastníci lesů už loni v létě a po říjnové vichřici Herwart. Majitelé lesů žádali stát o pomoc, o pružné zareagování na vzniklou mimořádnou situaci a přijetí podobných opatření, jaká pro majitele lesů v krizových situacích zavedly sousední vlády v Bavorsku či Rakousku. Bavorská vláda neotálela a vzápětí po kalamitě vyhlásila pro majitele lesů granty ve výši až 6 000 eur na hektar, aby se poškozené dřevo rychle zpracovalo a vyvezlo z lesů, a zabránilo se tak jeho poškození kůrovcem, bezúročné překlenovací půjčky na zpracování kalamitního dříví, daňové pobídky a úlevy, navýšení přepravní kapacity, povolení k uložení dřeva na zemědělské půdě až do dalšího výsevu, ale také okamžité zastavení těžeb měkkého dříví ve státních lesích.

V České republice byl přístup k boji proti kůrovcové kalamitě nejen ze strany Ministerstva zemědělství, ale potažmo celé vlády, velice rozporuplný, vlažný a pomalý. K pozastavení úmyslných těžeb smrku a borovice u státního podniku Lesy ČR došlo až v druhé polovině března letošního roku. Obchodní model hospodaření státního podniku naplno ukázal své slabiny a bohužel i neochotu ze strany politiků jej měnit.

Krizové štáby v postižených krajích, jejichž členem by měl být vždy zástupce Ministerstva zemědělství a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), jsou vytvářeny až nyní. Jsme za to samozřejmě rádi, ale teprve nedávno začalo Ministerstvo zemědělství řešit hromadnou výjimku z omezení doby jízdy některých vozidel při přepravě kalamitního dříví a také vyjednávat s ČD Cargo o posílení železniční dopravy. Pro dopravu dříví bylo údajně převedeno 500 vagonů z jiných komodit, menší majetky ale stejně nemají šanci. Za umožnění přístupu do lesních porostů a dočasné skladování dříví z kůrovcové kalamity na zemědělských plochách bohužel u nás stále hrozí zemědělcům sankce v podobě krácení dotací; na orné půdě by to snad bylo možné v příštím roce.

Na trhu se dřívím panuje zásadní přetlak, není kam dodávat, intervenční nákup dřeva od státních i nestátních vlastníků lesů státem není zvažován. Až na základě naší výzvy se rozeběhla jednání o podpoře skladování dřevní hmoty. Premiér Babiš na jednání připustil, že kompenzace majitelům nestátních lesů ve výši 600Kč/m2 za těžbu, přiblížení a asanaci kalamitního dříví je reálná. Vzápětí se ale podpora smrskla na pouhé 200 Kč na asanaci dříví na odvozním místě, ani ta však není jistá. Vše bude záležet na tom, jak bude silný ministr zemědělství při jednání s Ministerstvem financí.

Majitelé lesů reagují na změnu klimatických podmínek výsadbou většího podílu listnáčů, jak ostatně dokládají Zelené zprávy o stavu lesa, ale bez finanční pomoci státu se neobejdou. Změnu dřevinné skladby nelze provést naráz a vyžaduje od majitelů lesa zvýšené investice. Očekávají proto, že Ministerstvo zemědělství co možná nejdříve schválí vyhlášku k druhové skladbě lesů. Návrh vyhlášky uvolňuje lesním hospodářům ruce a umožňuje jim využít nejširší možné skladby dřevin odpovídajících stanovišti a regionálnímu klimatu právě v reakci na jeho současně probíhající změny, aniž by vlastníky lesů zároveň ekonomicky srazil na kolena. Téměř polovina lesů v České republice patří nestátnímu sektoru, a proto jsou doporučující opatření vyhlášky a odpovídající finanční motivace státem na místě. Za škody suchem v roce 2017 nedostali vlastníci lesů ani korunu, zatímco zemědělci obdrželi dvě miliardy, k razantním změnám hospodaření v krajině je ale překvapivě nic nenutí.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby